Tražili smo spas u hladu Allahovog Arša i našli smo ga u islamskom bratstvu

Onaj ko donosi salavat na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, razlog je da se ime njegovog oca spomene Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a to je jedan od najvećih vidova dobročinstva.
Ilustracija: Muhammad Abdulmateen
Ilustracija: Muhammad Abdulmateen
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

Imam Šafija, rekao je: ”Tražili smo način da ostavimo grijehe, pa smo ga našli u duha-namazu.
Tražili smo svjetlo u kaburu, pa smo ga našli u učenju Kur’ana.
Tražili smo način da pređemo preko Sirat-ćuprije, pa smo ga našli u dobrovoljnom postu i udjeljivanju sadake.
Tražili smo spas u hladu Allahovog Arša i našli smo ga u islamskom bratstvu.”

Ključ neba je dova

Komentirajući ajet: ”A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kada Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu.” (El-Bekara, 186.), imam Es-Sujuti, rekao je: ”Ključ mora su lađe, ključ Zemlje su putevi, a ključ neba je dova.” (Ed-Durru-l-mensur fi tefsiri bil-me’sur, I/470.)

Ko želi činiti dobročinstvo ocu neka donosi salavat na Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem

Šejh Muhamed Emin el-Šenkiti, autor znamenitog tefsira Advaul-bejan, rekao je: ”Salavat na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, smatra se čovjekovim dobročinstvom prema njegovom ocu. To je zato što melek koji Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi salavate koje ljudi donose na njega, kaže: ‘Muhammede, taj i taj čovjek, sin toga i toga, donosi salavat na tebe.’

Dakle, onaj ko donosi salavat na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, razlog je da se ime njegovog oca spomene Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a to je jedan od najvećih vidova dobročinstva.”

Prenosi se od Ebu Bekra, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Donosite što više salavata na mene, jer je Uzvišeni Allah odredio meleka koji stoji pored mog kabura, pa kada neko iz mog ummeta donese salavat na mene, taj melek mi kaže: ‘Muhammede, taj i taj čovjek, sin toga i toga, je ovog trenutka donio salavat na tebe.”’ (Dejlemi, šejh Albani ga je ocijenio kao dobar – hasen hadis)

A imam Ibnul-Dževzi, rekao je: ”Znajte, Allah vam se smilovao, da postoji deset počasti u donošenju salavata na našeg voljenog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a to su:
– Allahov salavat na onoga ko donosi salavat na Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem
– Šefa’at (zagovor) Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na Sudnjem danu
– Slijeđenje primjera časnih meleka (jer i oni donose salavat na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem)
– Razlikovanje od munafika i nevjernika
– Brisanje grijeha
– Ispunjavanje želja i potreba
– Prosvjetljenje vanjštine i nutrine
– Spas od kazne na Ahiretu
– Ulazak u Džennet, kuću vječnog odmora i rahatluka
– Selam Gospodara svih svjetova
(Bustanul-va’izin, I/287.)

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Search
Search

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.