Iskoristiti život u pokornosti

Da bi slijedili najbolje stvorenje, moramo poznavati njegov život i njegov sunnet, zato smo obavezno i izučavati ih.
Ilustracija: Fauzan Adiima
Ilustracija: Fauzan Adiima
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

Dunjaluk je poligon na kojem imamo mogućnost da radimo dobro ili zlo, a ahiret je mjesto na kojem za urađeno slijedi nagrada odnosno kazna. Uzvišeni je rekao: ”Allahovo je sve što je na nebesima i što je na Zemlji – da bi, prema onome kako su radili, kaznio one koji rade zlo, a najljepšom nagradom nagradio one koji čine dobro.” (En-Nedžm, 31)

Uzvišeni Allah je nama ljudima podčinio mnogo šta od onoga što je stvorio samo kako bi to iskoristili u pokornosti Njemu: ”Kako ne vidite da vam je Allah omogućio da se koristite svim onim što postoji na nebesima i na Zemlji i da vas darežljivo obasipa milošću Svojom, i vidljivom i nevidljivom?” (Lukman, 20) I rekao je: ”Allah je stvoritelj nebesa i Zemlje; On spušta s neba kišu i čini da pomoću nje rađaju plodovi kojima se hranite; i daje vam da se koristite lađama koje plove morem voljom Njegovom, i daje vam da se rijekama koristite; i daje vam da se koristite Suncem i Mjesecom, koji se stalno kreću, i daje vam da se koristite noći i danom; i daje vam svega onoga što od Njega išćete, i ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali – Čovjek je, uistinu, nepravedan i nezahvalan.” (Ibrahim, 32-34)

Dakle, ovaj dunjaluk je njiva na kojoj sijemo, a na ahiretu slijedi žetva. Ko krene putem Upute, takav će još na dunjaluku lijepim životom živjeti a na ahiretu će najljepše plodove dunjalučke žetve požeti. Sretan je onaj ko život iskoristi u pokornosti Stvoritelju, a to su prije svega oni koji se povede za posljednjim Allahovim poslanikom i Njegovim Miljenikom, Muhammedom, s.a.v.s., koji je rekao: ”Najljepši govor je Govor Uzvišenog Allaha, najbolja uputa je Uputa Muhammeda, s.a.v.s., najgore stvari su novotarije u vjeri a svaka novotarija je zabluda.” (Muslim)

Da bi slijedili najbolje stvorenje, moramo poznavati njegov život i njegov sunnet, zato smo obavezno i izučavati ih. Neki ashabi su govorili: ”Učili smo svoju djecu životopisu Muhammeda, s.a.v.s., baš kao što smo ih podučavali Kur’anu.” Onaj ko želi da napravi individualnu analizu vlastitog života te provjeri u kojem omjeru on slijedi Muhammeda, s.a.v.s., neka malo razmisli o svojoj iskrenosti i ibadetima koje čini, o nastojanjima da pomogne Allahovu vjeru, ustrajnosti na Pravome putu…, i neka sve spomenuto usporedi sa Poslanikovim, s.a.v.s., životom, pa će sam postati svjestan odgovora.

Naš boravak na ovom svijetu je ograničen, stoga, dobro se pripazimo i čuvajmo lijenosti i nemarnosti, te inertnosti i nezainteresiranosti kada su u pitanju dobra djela i korisno znanje. Slobodno možemo kazati da su danas, zbog ekspanzije savremene tehnologije i vrlo jednostavnog pristupa internetu, imanski ugrožene sve uzrasne kategorije ummeta, međutim, omladina je ipak najugroženija. Jako mnogo slobodnog vremena troše u besposlice a nerijetko i na islamom strogo zabranjene sadržaje, mijenjaju noć za dan, postaju lijeni i neaktivni, što opet uzrokuje pretilost, stres, loše ocjene u školi kao i poremećene odnose u porodici. Stoga, obaveza nam je opominjati prvo sebe a onda i omladinu na pogubnost takvog načina života, jer niko ne zna u kojem trenutku će ispustiti dušu i otići na obračun pred Stvoritelja. Uistinu su upropašteni oni koji i pored dugog života i mnogih blagodati koje su uživali na dunjaluku pred Njega ipak odu praznih tuku, tj. sa malo dobrih a mnogo loših djela, a sretni su oni koji svoj život iskoriste u pokornosti Stvoritelju.

Na kraju, da se podsjetimo koliko je dunjaluk u suštini bezvrijedan a koliko je lijepa konačnica na ahiretu vrijedna. Allahov Poslanik, s.a.v.s., opisujući vrijednost dženneta i strahotu džehennema, rekao je: ”Na Sudnjem danu bit će doveden džehenemlija (tj. onaj koji će nakon suda skončati u džehennemu) koji je na dunjaluku uživao sve vrste dobra pa će samo na tren uveden u džehennem, a potom izvađen pa će  pa će ga nakon toga Uzvišeni Allah upitati: ”Robe moj, jesi li ikada osjetio ikakvo dobro na dunjaluku?”, a on će odgovoriti: ”Gospodaru moj, nikada nikakvo dobro nisam osjetio u svom životu!”

Potom će biti doveden džennetlija (tj. onaj koji će nakon suda skončati u džennetu) koji je na dunjaluku najviše patio, pa će i on samo na trenutak biti uveden u džennet pa će ga Uzvišeni upitati: ”Robe moj, jesi li ikada vidio zlo na dunjaluku?”, a on će odgovoriti: ”Ne Gospodaru moj,  nikada me nikakvo zlo nije zadesilo.” (Muslim) Zato braćo i sestre, strpimo se u ime Allaha na svim dunjalučkim  iskušenjima i iskoristimo život u činjenje dobra. Postupimo li na drugačiji način, sigurno ćemo se kajati ali onda kada nam kajanje neće od koristi biti.

Preveo i sažeo: Amir Durmić

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Search
Search

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.