Mnogi ljudi su obmanuti po pitanju dvije Allahove blagodati – zdravlja i slobodnog vremena

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Čovjek se na Sudnjem danu neće pomaknuti sve dok ne odgovori na sljedeća pitanja: u šta je potrošio život, u čemu je proveo mladost, kako je stekao i u šta potrošio imetak, i šta je uradio sa znanjem koje mu je Allah podario.
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

Posmatrajući život oko sebe čovjek vidi mnoge Allahove blagodati, ali ih ipak nije u stanju prebrojati i dokučiti zbog njihove mnogobrojnosti: «I ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali.“ (Ibrahim, 34.) Mnogi ljudi su nemarni po pitanju tih blagodati, ali je taj nemar posebno izražen kada su u pitanju dvije stvari: zdravlje i slobodno vrijeme.

Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, kaže: “Mnogi ljudi su obmanuti po pitanju dvije Allahove blagodati- zdravlja i slobodnog vremena.» Malo je onih koji svoje zdravlje koriste da bi zaslužili Allahovo zadovoljstvo, a većina je onih koji će na kraju sami sebe prevariti i kajati se zbog toga. Isto tako je i sa onima  koji ne iskoriste svoje slobodno vrijeme da bi što više dobra učinili i zaslužili istinsku sreću. I takvi sami sebe obmanjuju. Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, nas upozorava pa kaže: «Iskoristi pet stvari prije nego što te zadesi drugih pet: život prije smrti, zdravlje prije bolesti, slobodno vrijeme prije zauzetosti, mladost prije starosti, bogatstvo prije siromaštva.”

Posebna prilika da iskoristimo slobodno vrijeme u činjenju dobrih djela pruža nam se u toku raspusta  i godišnjih odmora. Zbog toga ne bismo smjeli dozvoliti da nam to vrijeme prođe u beskorisnim stvarima. “Čovjek se na Sudnjem danu neće pomaknuti sve dok ne odgovori na sljedeća pitanja: u šta je potrošio život, u čemu je proveo mladost, kako je stekao i u šta potrošio imetak, i šta je uradio sa znanjem koje mu je Allah podario.”

Čitajte više