Kvantni efekti fotosinteze

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Danas je kvantna biologija multidisciplinarna nauka u kojoj se prepliću znanja iz fizike, hemije i biologije.
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

„Jedan od najvažnijij obnovljivih izvora energije je sunčeva energija koja se u solarnim ćelijama pretvara u električnu. Međutim, postoje gornji limiti na efikasnost solarnih ćelija koji proističu iz fundamentalnih zakona statističke mehanike i kvantne fizike“, kaže dr Veljko Janković iz Instituta za fiziku u Beogradu u tridesetoj epizodi naučno-popularnog serijala „Vrt fizike“ u kojoj objašnjava kako imitacija prirodnih procesa može pomoći u povećanju energetske efikasnosti.

„Fizičari primećuju zapanjujuću sličnost između konverzije solarne energije u električnu i primarnih procesa prirodne fotosinteze“, kaže dr Janković i dodaje da u postizanju efikasnosti transfera energije priroda koristi kvantne efekte, pa se poslednjih godina intenzivno razvija kvantna biologija.

Međutim, interesovanje za kvantne efekte u biološkim procesima je znatno starije od prvih eksperimenata koji idu u ovom pravcu, pa su tako oni bili tema diskusije fizičara još u ranim danima kvantne mehanike. Kako kaže dr Janković, na tu temu su uvek postojala oprečna mišljenja, pa se tako oko ključnih stavova nisu slagali ni Bor i Šredinger.

Danas je kvantna biologija multidisciplinarna nauka u kojoj se prepliću znanja iz fizike, hemije i biologije. „Kao što je filozof Ludvig Vitgenštajn govorio da su granice njegovog jezika granice njegovog sveta, u ovo polje svako od istraživača donos svoj jezik i pokušava da intepretira stvari iz svog ugla“, kaže dr Janković.

Čitajte više