Žensko koje ti je Allah podario, bolje je od muška kojem si se nadala 

Muško je bolje od ženska u onome za što je stvoreno, a žensko je bolje od muška u onome za što je stvoreno.
Screenshot-2021-08-05-at-14.13.23-768x457
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

Uzvišeni Allah, objavio je: ”Kada Imranova žena reče: ‘Gospodaru moj, ovo što je u trbuhu mome je zavjetujem samo na službu Tebi, pa primi od mene, jer Ti, zaista, sve čuješ i znaš!’

Poslije ona, kada je rodi, reče: ‘Gospodaru moj, rodila sam žensko’ – a Allah dobro zna šta je rodila – ‘a žensko nije kao muško; nadjela sam joj ime Merjema, i ja nju i porod njezin stavljam pod Tvoje okrilje od prokletog šejtana.’” (Ali Imran, 35.-36.)

Jedan od zadivljujućih primjera pronicljivosti i oštroumnosti u razumijevanju Allahovih riječi iz 36. ajeta sure Ali Imran: ”A žensko nije kao muško”, koje mnogi ljudi shvataju kao preferiranje i davanje prednosti muškarcu nad ženom, odnosno muškom djetetu nad ženskim djetetom, jeste primjer arapskog lingviste, dr. Fadila el-Samraija, koji se inače posvetio proučavanju tajni određenih izraza u kur’anskim ajetima.

Naime, objašnjavajući značenje spomenutih kur’anskih riječi, on veli: ”Kad je žena Imranova rodila žensko dijete, suprotno od onoga čemu se nadala, rekla je: “Gospodaru moj, rodila sam žensko”, pa joj je Allah rekao: ”A žensko nije kao muško”, a to znači: ”Muško kojem si se nadala nije kao žensko (tj. Merjem, alejha selam) koje ti je darovano.” Što će reći da je Allahov izbor za tebe mnogo bolji od tvog vlastitog izbora.

Zatim, u ovoj rečenici, odnosno u ovom ajetu, izrečena je pohvala u korist ženskog djeteta i istaknuta njezina prednost nad muškom, a ne obrnuto, te da je onaj koji se poredi (tj. muško) na nižem stepenu od onoga (od one) s kim se poredi. I ovdje se u tren oka završava beskrajna rasprava o tome ko je odlikovaniji i ko ima veću prednost, muško ili žensko, općenito, a u ovom ajetu posebno.

Naime, Imranova žena je željela muško dijete i zavjetovala se Allahu da će ga dati u službu Hramu, odnosno Bejtul-Makdisu, jer su samo muška djeca mogla vršiti službu u Hramu u to vrijeme. I kad je rodila žensko dijete, rekla je ono što je rekla, ali se dogodilo da je žensko koje je rodila (tj. Merjem, alejha selam) bilo mnogo bolje od muška kojem se ona nadala, jer bi to muško služilo samo u Bejtul-Makdisu i ništa više.

A što se tiče Merjem, alejha selam, ona nije bila samo u službi Bejtul-Makdisu, već u službi cjelokupnoj akidi (vjerovanju), tevhidu ili monoteizmu. Ona je kao djevica rodila jednog od odabranih Allahovih poslanika, Isaa, alejhi selam, i Allah je nju i njezinog sina učinio jasnim ajetima i znakovima ljudima (mu’džizama), tako da je ona, zbog uloge koju joj je Allah namijenio, bila mnogo bolja od muškog djeteta kojem se njezina majka nadala.

Stoga, općenito nema mjesta usporedbi između muška i ženska, niti davanja prednosti jednom nad drugim. Muško je bolje od ženska u onome za što je stvoreno, a žensko je bolje od muška u onome za što je stvoreno.

Žena nije bolja od muškarca u podnošenju poteškoća pri radu izvan kuće, u potrazi za egzistencijom, građevinskim radovima, učešću u oružanoj borbi i sl., kao što muškarac nije bolji od žene u mogućnosti podnošenja tegobe u toku trudnoće, u odgoju i brizi o djeci općenito. Svako do njih je bolje na svoj način, u skladu s karakteristikama i sposobnostima koje im je Allah podario.

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Search
Search

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije.

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.