Čudesna moć iskrene dove i stalnog zikra

Zekerija, alejhi selam, uprkos spriječenosti i nemogućnosti govora, nastavlja veličati Allaha, dželle šanuhu, i naređuje svom narodu da to isto čini, ukazujući im određenim znakovima iz kojih su oni razumjeli naredbu i podsticaj na stalni zikr i veličanje Allaha.
Ilustracija: Ahmed Al-Refaie
Ilustracija: Ahmed Al-Refaie
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

Svemogući Allah obradovao je Svog poslanika, Zekerijaa, alejhi selam, uslišavanjem njegove dove, objavivši: ”I dok se on u hramu stojeći molio, meleki ga zovnuše: ‘Allah ti javlja radosnu vijest: rodit će ti se Jahja, koji će u Allahovu knjigu vjerovati, i koji će prvak biti, i čedan, i vjerovjesnik, potomak onih dobrih.’

‘Gospodaru moj’, – reče – ‘kako ću imati sina kada me starost ophrvala, a i žena mi je nerotkinja?’ – ‘Eto tako’, – reče On -, ‘Allah čini što On hoće.’” (Ali Imran, 39.-40.)

Uslišana je dova koja je izvirala iz čistog srca čovjeka koji je svoju nadu vezao za Onoga Koji sve čuje i Koji je moćan da usliša dove kad god želi. Meleki su obradovali Zekerijaa, alejhi selam, da će mu se roditi dijete, i to sin čije je ime bilo poznato prije njegovog rođenja (Jahja), kao i njegova svojstva: čestitost, plemenitost, čednost koja znači kontroliranje svojih strasti i čiji su postupci daleko od ishitrenosti, vjernik koji potvrđuje i vjeruje u ono što mu dolazi od Allaha i plemeniti Allahov poslanik.

Uslišavanje Zekerijaove, alejhi selam, dove nije spriječilo ni ono što ljudi zovu uobičajenim prirodnim  zakonom i misle da je volja Svemogućeg Allaha vezana ovim zakonom. Sve što čovjek vidi i smatra zakonom ne izlazi iz okvira relativnosti – nije apsolutno ni konačno – i  njegov ograničeni um ne može doprijeti do konačnog zakona i spoznati apsolutnu istinu.

Stoga bi bilo prikladno da čovjek bude pristojan i ponizan prema Allahu, dželle šanuhu, i da se drži granica svoje prirode i svojih mogućnosti, da se ne bi izgubio lutajući po bespućima života bez dokaza, govoreći i nagađajući o tome šta je moguće, a šta je nemoguće, te stavljajući Allahovu apsolutnu volju u okvir svojih iskustava, odluka i neznatnog djela.

Allahov odgovor i trenutačno uslišavanje dove iznenadilo je i samog Zekerijaa, alejhi selam, jer je i on u svakom slučaju bio samo ljudsko biće i poželio je da od svog Gospodara sazna kako se ta čudesna pojava dogodila u odnosu na zakonitosti koje su poznate ljudima, pa je rekao: ”Gospodaru moj,” – reče – “kako ću imati sina kada me starost ophrvala, a i žena mi je nerotkinja?” – “Eto tako”, – reče On -, “Allah čini što On hoće”. (Ali Imran, 40.)

Allah, dželle šanuhu, mu objavljuje da On s lahkoćom čini što hoće i da će mu podariti sina iako je doživio duboku starost, a njegova žena je nerotkinja, jer kod Allaha nema ništa čudno i nemoguće, već je sve što se dešava posljedica usmjeravanja Njegove volje, a Allahova volja je apsolutna i oslobođena od svih ograničenja.

Zbog njegovog iznenađenja (začuđenosti) i intenziteta njegove žudnje da se ispuni radosna vijest, Zekerija, alejhi selam, traži od Uzvišenog Allaha neki znak i Allah mu objavljuje da je znak ispunjenja radosne vijesti to što tri dana neće moći govoriti sa ljudima, ali kad veliča Allaha, neće imati nikakvih problema s govorom.

O tome je Uzvišeni Allah objavio: ”Gospodaru moj,” – zamoli on – “daj mi neki znak!” – “Znak će biti” – reče – ”što tri dana s ljudima nećeš moći govoriti, osim znakovima. I često spominji Gospodara svoga i hvali Ga krajem dana i izjutra!” (Ali Imran, 41.)

Ovdje je kontekst zanijemio, i svi znamo da je zaista bilo tako. Zekerija, alejhi selam, je u trenu doživio i vidio kod sebe nešto neuobičajeno, nešto što nije bilo poznato u njegovom životu, niti u životu drugih ljudi. On zna da je njegov jezik isti onaj jezik kojim se on svakodnevno obraćao ljudima, ali je on odjednom spriječen da govori s ljudima, a kad veliča Allaha i čini ibadet, onda nema te smetnje. Pa, koji onda zakon upravlja ovom pojavom?

To je zakon manifestacije i djelovanja Vrhovne volje i bez tog zakona se ne može objasniti to čudo i ta neuobičajena pojava, kao ni činjenica da je Zekerija, alejhi selam, dobio sina Jahjaa u dubokoj starosti, a žena mu bila nerotkinja.

Taj znak je bio pravo čudo (mu’džiza), jer je Zekerijaov narod znao da je on izuzetno elokventan i da tečno govori, i znali su da njegov jezik nema nikakvih nedostataka i anomalija, ali nakon što je obradovan rođenjem sina, oni su se čudili kako ne može s njima razgovarati osim simbolima, aluzijama i znakovima, i to je trajalo tri dana i tri noći.

U toku ova tri dana, Zekerija, alejhi selam, prolazio je kroz dva stanja.

Naime, kada je bio sâm i kada ga niko od ljudi nije mogao čuti, nije imao nikakvih problema sa govorom i on je sasvim normalno učio dove i veličao Allaha, i čuo je sebe kako razgovjetno izgovara riječi zikra.

A kad bi izašao među svoj narod i kad bi želio razgovarati s njima i obratiti im se u svojstvu Allahovog poslanika, nije to mogao učiniti, jer bi njegov jezik zablokirao mimo njegove volje, pa im se obraćao simbolima, sugestijama i aluzijama.

Ovo ukazuje na to da su simboli i geste okom ili rukom oblici govora i svojevrsni vid izražvanja (tzv. neverbalna komunikacija). Onaj ko nije u stanju da govori, već koristi pokrete glave, očiju, usana ili ruku, on ovim simboličnim pokretima i gestama izražava ono što je u njemu samom, a slušalac to razumije onako kako ga razumije i kad govori.

Allah, dželle šanuhu, naredio je Zekerijau, alejhi selam, da Ga se mnogo sjeća tokom ova tri dana, i objavio mu je da njegov jezik neće spriječiti od slavljenja i veličanja Allaha. U citiranom ajetu iz sure Ali Imran spominju se dva kraja dana: ”I često spominji Gospodara svoga i hvali Ga krajem dana i izjutra!” (Ali Imran, 41.), pa ako Allaha veliča u jutarnjim i večernjim  satima, to znači da Ga spominje i veliča tokom cijelog dana.

Arapski izra el-‘ašijj (العشي) koji je spomenut u ajetu, označava vrijeme od trenutka kad sunce pređe polovicu neba, pa do zalaska sunca, a izraz el–ibkar (الإبكار) označava vrijeme od izlaska sunca do popodneva.

Zekerija, alejhi selam, uprkos spriječenosti i nemogućnosti govora, nastavlja veličati Allaha, dželle šanuhu, i naređuje svom narodu da to isto čini, ukazujući im određenim znakovima iz kojih su oni razumjeli naredbu i podsticaj na stalni zikr i veličanje Allaha.

Allah je podario Zekerijau, alejhi selam, pored drugih blagodati, i blagodat šutnje, a u šutnji se kriju razmišljanje i pouka, kao što ga je uputio na stalni zikr i veličanje Allaha, tako da su se kod njega spojile dvije blagdati istovremeno: veličanje Allaha i razmišljanje (zikr i fikr).
Zikr i veličanje Allaha je jedno od najboljih djela, najuzvišenije stanje i najveličanstvenija bliskost, i zikr je potreban u svakoj situaciji sve dok vjernik ne učvrsti vezu sa Allahom, a Zekerija, alejhi selam, činio je zikr i veličao Allaha čak i kad nije bio u stanju da govori s ljudima.
Zikr je jedan od najlakših ibadeta koji Allah voli i obilato nagrađuje, kao što se prenosi u hadisu: ”Dvije su riječi lahke na lisanu (jeziku), teške na mizanu (vagi Sudnjega dana) i drage Er-Rahmanu (Milostivom Allahu): Subhanallahi ve bi hamdihi, subhanallahil-Azim.”

Stoga nije čudo što je Zekerija, alejhi selam, nastavio pozivati svoj narod da čine zikr i veličaju Allaha, i onda kad nije mogao govoriti, već im je ukazivao na to određenim simbolima i sugestijama koje su oni razumjeli, kao što je objavljeno u ajetu: ”I on iziđe iz hrama u narod svoj i znakom im dade na znanje: ‘Hvalite Ga ujutro i navečer!’” (Merjem, 11.) tj., ukazao im je na to da trebaju nastaviti veličati Allaha u svakom vremenu.

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Search
Search

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije.

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.