Obezbijediti veću zastupljenost žena u upravnim i nadzornim odborima

Budući da kod izmjena Zakona o kulturi je u planu usaglašavanje sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti i to u segmentu obaveznosti da se određeni postotak, u ovom slučaju umjesto 30% – 40% pripadnika manje zastupljeno u određenim segmentima.
Dr. Pramenković: Obezbjediti veću zastupljenost žena u upravnim i nadzornim odborima_61020397ea708.jpeg
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

Narodna poslanica Stranke pravde i pomirenja dr. Misala Pramenković govorila je o dva prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kulturi i bibliotečko-informacionoj djelatnosti.

Naglasila da su ovi prijedlozi izmjena jako značajni.

Budući da kod izmjena Zakona o kulturi je u planu usaglašavanje sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti i to u segmentu obaveznosti da se određeni postotak, u ovom slučaju umjesto 30% – 40% pripadnika manje zastupljeno u određenim segmentima.

– Ono što je jako važno ukazati ovom prilikom jeste činjenica da kada god spomenemo manje zastupljeni pol mi obično mislimo da se radi o ženama a izgleda da ima i sektora gdje će biti obratno pa će i muškarci biti zastupljenji u odnosu na ono stanje kako je sada. Međutim, ja nisam sigurna budući da se konkretno ove vrlo precizno odredbe odnose na upravne i nadzorne odbore. Neko je od prethodnih govorinika rekao da žena imamo jako puno u kulturi ali ih nemamo u drugim nekim poljima djelovanja, nisam sigurna da ih imamo u upravnim i nadzornim odborima i mislim da će ovo biti jako značajno da u institucijama kulture kroz upravne i nadzorne odbore imamo 40% manje zastupljenog pola, pa ko god da to bio. Zapravo ažurnost Vas ministrice i cijelog ministarstva pokazuje i vašu aktivnost, upravo je nedavno i usvojen zakon o rodnoj ravnopravnosti a vi ste našli za shodno da komponente koje se odnose na vaše ministarstvo i učinite. Mislim da bi vašim putem trebalo da krenu i ostali ministri i ostala ministarstva i mislim da bismo u određenim segmentima tek vidjeli kakva je situacija, da ako bi se te kvote od 40% postavile, da bismo imali izbalansirano učešće bez nekog nagovještaja da u samom djelovanju treba po svaku cijenu birati samo nekog ko predstavlja određeni pol bez obzira na stručne i druge kvalifikacije, to svakako treba imati u vidu.

Istakla da je kultura odnos prema životu, kako svom tako i prema životu drugih ljudi.

– U tom smislu je veoma značajno da na ovom jako važnom putu budemo svjesni važnosti i prije svega naše odgovornosti u kreiranju samog odnosa prema kulturi života, ponašanja, kulturnih obrazaca generalno. Vi ste spomenuli dva jako značajna projekta koja ministarstvo kulture i informisanja želi realizirati. Dakle pitanje kulture u medijima i pitanje međureligijskog dijaloga su svakako projekti koji mogu mnogo doprinijeti jer mediji su, cijeli javni diskurs ali možda ponajviše mediji, u potrebi da kroz različite sadržaje promoviramo kulturu poštivanja drugog i drugačijeg, različitosti, različitih vrijednosti a čini se da toga danas sve manje ima. Globalno možemo govoriti o devalvaciji kulture na svim poljima pa u tom domenu i na ovom polju. S druge strane, jako je važno zbog odgovornosti prema mlađim generacijama jer djeca danas nažalost nisu u prilivi zbog svih modela života koji im se nude kroz proces digitalizaicje, negdje su više u virtuelnom svijetu nego što su to generacije nekada bile. U obavezi smo da njima predstavimo pitanje značaja kulture, ne samo kroz kulturne sadržaje i kulturno nasleđe jer je to samo jedan segment kulture, već kroz cjelokupan kulturni obrazac i način ophođenja prema drugom i drugačije.

Naglasila da je pitanje kulture manjinskih zajednica i naroda veoma značajno, te da je to svojevrsna blagodat i prednost, ističući da i njima treba dati prostor kako kroz medijsko javno predstavljanje tako i kroz pomoć ministarstva na lokalnom nivou.

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.