Svaki funkcioner će na Sudnji dan doći u okovima

... pa će ga njegova pravda osloboditi i spasiti ili će ga njegova nepravda upropastiti.
Screenshot-2021-07-24-at-08.26.47-768x365
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom je rekao svojim ashabima: ”Nema ni jednog čovjeka, koji je bio zapovjednik ili nadređeni makar desetorici ljudi, a da na Sudnji dan neće doći vezan u okovima, pa će ga njegova pravda osloboditi ili će ga njegova nepravda upropastiti.” (Sahihul-džami’, br. 5695.)

A zapovjednici ili emiri su svi koji su zaduženi za muslimanske poslove, počev od šefa države, preko premijera i ministara, pa do glave porodice. Svaka odgovorna osoba je zapovjednik na svom polju.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavještava nas da će svaki musliman koji je zauzimao određeni položaj (funkciju) doći na Sudnji dan okovan u lance. Ako je bio pravedan, njegova pravednost će razbiti te okove i osloboditi ga, a ako je bio nepravedan, njegova nepravda (zulum) će ga uništiti.

Spominje se da je hazreti Alija, radijallahu anhu, za vrijeme svog hilafeta izgubio oklop koji mu je bio drag, pa ga je pronašao kod jednog štićenika islamske države (ehlu kitabije) u Kufi koji ga je ponudio na prodaju. Hazreti Alija mu je rekao: ”Ovo je moj oklop koji sam izgubio prije nekoliko dana.” Ali čovjek je odbio priznati i vratiti oklop, pa je hazreti Alija zatražio da odu kod kadije da im on presudi.

Halifa Alija, radijallahu anhu, i trgovac ehlu kitabija došli su na sud pred kadiju Šurejha, koji je prvo dao riječ halifi Aliji, radijallahu anhu.
Hazreti Alija je rekao: ”Ovo je moj oklop. Izgubio sam ga prije nekoliko dana. Danas na pijaci sam primijetio da ga ovaj čovjek pokušava prodati, pa me zanima kako je dospio u njegove ruke.”

Međutim, trgovac je uporno tvrdio da je oklop njegov.

Nakon toga, Šurejh el-Kadi je rekao hazreti Aliji: ”Vođo pravovjernih, ne sumnjam u tvoju istinoljubivost i iskrenost, ali dokazi su na onome ko nešto tvrdi, a zakletva je na onome koji nešto poriče, pa imaš li dokaze da je to tvoj oklop?”

Hazreti Alija, rekao je. ”Moji sinovi, Hasan i Husein, mogu posvjedočiti da je to moj oklop.”

Šurejh mu je rekao: ”Vođo pravovjernih, ne može sin svjedočiti za svog oca.” Zatim je tražio od trgovca da se zakune da je oklop njegov.

Kada se trgovac zakleo da je oklop njegov, Šurejh je presudio u njegovu korist i on je uzeo oklop i otišao.
I nakon što se malo udaljio od sudnice, vratio se da vrati oklop i posvjedoči da nema boga osim Allaha i da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Allahov poslanik, kada je vidio pravdu muslimana u pravosuđu.

Šurejh je znao da je hazreti Alija iskren i da su Hasan i Husein predvodnici džennetskih mladića i da neće lagati, ali zakon je bio jasan, pa ga je primijenio doslovno i dosljedno, čak i na halifu muslimana.

Stoga, vi koji ste preuzeli vlast i obnašate određene državne funkcije, da li se odgovorno ponašate i odnosite prema emanetu koji vam je povjeren i da li radite u korist države i građana ili vam je vlast samo sredstvo za ostvarivanje ličnih dunjalučkih interesa?!
Vi koji ste preuzeli odgovornost i odlučujete o dodjeli pozicija i poslova, jeste li ih dali najkvalificiranijima i najpoštenijima ili ste ih dali bliskim rođacima i stranačkim kolegama?!

Vi koji ste sudije, tužitelji, ministri i direktori policije, jeste li primijenili zakon na sve podjednako ili olahko oslobađate sinove i rođake visokih funkcionera makar počinili teška krivična djela, a zatvarate i kažnjavate obične građane zbog najsitnijeg prijestupa?!

Vi koji ste na poziciji direktora državnih firmi ili imate privatne firme i biznis, jeste li pravedni prema svojim radnicima ili im uskraćujete njihova prava i zakidate ih gdje god možete?!

Zapamtite da je svako od nas zapovjednik i emir na svom polju i Allah ga gleda u pogledu emaneta koji je preuzeo od svojih podanika i odgovornosti koju snosi, zato radimo i pripremajmo se za Dan kada ćemo u okovima doći, pa će nas naša pravednost osloboditi i spasiti ili će nas naša nepravda i zulum upropastiti.

Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Search
Search

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije.

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.