Traže ravnopravniju raspodjelu koncesija

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Kuda nestaju plavske šume i u čije ruke idu kvalitetna stabla, pitanja su na koja drvoprerađivači iz te Opštine imaju odgovor.
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Drvoprerađivači iz Plava već godinama pokušavaju da se izbore za ravnopravne uslove u raspodjeli koncesija. Očekuju efikasnu reakciju nadležnih institucija koje treba da zaustave neplansku sječu i devastaciju šuma, isti tretman, kao i koncesionari koji dobijaju kvalitetniju drvnu građu po znatno nižim cijenama.

Kuda nestaju plavske šume i u čije ruke idu kvalitetna stabla, pitanja su na koja drvoprerađivači iz te Opštine imaju odgovor. Već godinama ukazuju na loše gazdovanje, a posljednje dvije pokušavaju da riješe nagomilane probleme.

Pretvarajući eksploataciju šuma koje se se prostiru na području Plava u procente proizilazi da sa 70 odsto gazduje Nacionalni park, 30 pripada Crnagorašumama, a drvoprerađivačima tog grada ostaje svega 20 odsto  stabala koja su u lošem stanju. I cjenovnik je bio i ostao neravnopravan.

Kvalitetna sirovina i prerada drveta trebalo bi da bude u rukama grada i njegovih koncesionara. Zbog uslova koji nijesu jednaki za sve na gubitku je upravo Opština koja od drvoprerađivačke industrije treba da ima perspektivu.

Listajući stručne analize, žalbe, tužbe i prijave koje su slali na adrese nadležnih državnih institucija, sagovornici TVCG ukazuju na posljedice neplanske sječe šuma, neravnopravnu eksploataciju i neizvjesnost Područne jedinice za šume Plav.

Očekivanje efikasne reakcije nadležnih nije jedino u šta se uzdaju drvoprerađivači Plavskog kraja. Jednoglasna odluka SO – e tog grada upućena resornom ministarstvu donesena je ovih dana i odnosi se na Uredbu kojom bi prestala eksploatacija šuma i zloupotreba stabala koja iz Plava odlaze u bescilje. Šta će biti u budućnosti  teško je prognozirati  jer sječa se nastavlja a neizvjesnost onih koji štite interese koncesionara svog mjesta ostaje.

Čitajte više