Stavite krunu na glavu ove majke, graditeljice i odgajateljice istinskih ljudskih veličina

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
”Majko, šta si nam ti pripremila?”
Ilustracija: Hayam EL-Abbas
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

Pripovjeda se da je jedan kralj pozvao starog zlatara i rekao mu: ”Želim da mi načiniš posebnu zlatnu krunu, jer hoću da priredim takmičenje na kojem ću pobjedniku dodijeliti zlatnu krunu.”

Nije prošla ni sedmica dana, a stari zlatar donio je kralju zlatnu krunu, nakon čega je kralj naredio da se razglasi po carstvu da kralj organizira takmičinje na kojem će on dodijeliti zlatnu krunu onom takmičaru koji je dao najveći doprinos za državu, odnosno za carstvo.

Mjesec dana nakon toga, upriličeno je takmičenje na koje se odazvao veliki broj takmičara i kojem je prisustvovao veliki broj ljudi.
Pred kralja je prvi izašao mladić koji je kralju izrecitovao stihove pjesme koju je napisao, a u kojoj pjeva o ljubavi prema svojoj državi, vjeri i kralju, i u kojoj se ponosi sa svojim precima.

Kralj je bio sretan i zadovoljan mladićevim nastupom i zahvalio mu se na divnim stihovima u čast kralja i države.
Zatim je prišao drugi mladić i rekao: ”Čestiti kralju, ja želim iskoristiti ovu priliku da vas obavijestim da sam otkrio lijek za mnoge bolesti koji će pomoći mnogim ljudima da se izliječe.” Kralj se obradovao toj informaciji i zahvalio se mladiću, sretan i ponosan što u njegovoj državi postoje takvi stručnjaci i ljekari.

Nakon toga, prišao je treći mladić i rekao: ”Čestiti kralju, razmišljajući o tome kako da našu državu i naše carstvo učinim što sigurnijim i boljim mjestom za život, ja sam napravio plan i projekat za izgradnju posebnih utvrđenja na granicama naše države, kako bi se zaštitili od vanjskog neprijatelja, kao i projekat podizanja brana i nasipa na rijekama kako bismo se zaštitili od učestalih poplava.”

Kraljevoj sreći nije bilo kraja. Uživao je slušajući takmičare koji su predstavljali svoje projekte i govorili o doprinosu u izgradnji države i zaštiti njezinih granica, a onda je pogledao prema prisutnima i ugledao stariju ženu koja je s posebnom pažnjom posmatrala takmičenje.
Pomislio je da je i ona jedan od takmičara, pa je sâm sebi rekao: ”Nije lijepo da žena koja je u godinama moje majke čeka svoj red, pa joj se obratio riječima: ”Majko, šta si nam ti pripremila?”

Starica je bila iznenađena što se kralj njoj obraća mimo svih prisutnih, pa je drhtavim glasom rekla: ”Čestiti kralju, ja nisam takmičar, ja sam majka ove trojice mladića koji su se takmičili i došla sam da vidim koji od njih trojice će pobjediti.”

Tada je kralj ustao sa svog prijestolja i rekao: ”Poštovani skupe, takmičenje je završeno i imamo pobjednika. Stavite krunu na glavu ove majke, graditeljice i odgajateljice istinskih ljudskih veličina.”

Čitajte više