Zaštita žrtava i svjedoka

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
U Višem sudu u Novom Pazaru u saradnji s drugim službama od sada je i mogućnosti za davanje iskaza mjerodavnih i u međunarodnom pravu kao vid međunarodne pravne pomoći, te pružanje posebne pravne pomoći u okviru Republike Srbije.
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

U Višem sudu u Novom Pazaru novinari su bili u prilici pogledati kako funkcioniše jedno suđenje u toku krivičnog postupka gdje je žrtva sa statusom posebno osjetljivog svjedoka. Žrtvi je omogućeno da iskaz daje neometano bez ikakvog kontakta s okrivljenim a da se pritom ne gubi neposrednost vođenja glavnog pretresa. Tehnika istovremeno prenosi i zvuk i sliku tako da će to dati mogućnost davanja jasnog iskaza ali i ohrabriti druge potencijalne oštećene da prijave krivična djela

–Zahvaljujući opremi koju je OEBS donirao Višem sudu u Novom Pazaru stali smo u rang sudova sa savremenim videokonferencijskim linkom gdje je omogućeno oštećenom i svjedoku kao žrtvi nasilja da daju svoj iskaz van sudnice već u prostoriji posebno namijenjenoj za davanje iskaza oštećenih, kaže Slađana Čolović predsjednica Višeg suda u Novom Pazaru.

Prostorije su fizički odvojene, povezane videokonferencijskom vezom sa sudnicom gdje je svim učesnicima krivičnog postupka omogućeno da postavljaju pitanja svjedoku a on neometano iznosi iskaz pred sudom.

–U prijatnoj atmosferi, pred osobama koje su njemu bliske gdje se izbjegava sekundarna traumatizacija i viktimizacija od susreta s organima postupka i susreta s okrivljenim. Smatramo da takav vid vođenja krivičnog postupka ohrabruje oštećenog i svjedoka da da istinit, potpun iskaz koji će biti mjerodavan u sudskom postupku i doprinijeti utvrđivanju istine, činjeničnog stanja i donošenju kvalitetne sudske odluke

U Višem sudu u Novom Pazaru u saradnji s drugim službama od sada je i mogućnosti za davanje iskaza mjerodavnih i u međunarodnom pravu kao vid međunarodne pravne pomoći, te pružanje posebne pravne pomoći u okviru Republike Srbije.

Čitajte više