Predsjednik BNF-a izabran za člana senata BANU-a

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Skupština je na istoj sjednici izabrala 5 članova Senata iz reda kandidata izvan Akademije.
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Na sjednici održanoj u Sarajevu, 26.06.2021. godine, Skupština Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti usvojila je izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine Akademije kao i informaciju o šestomjesečnom radu koju je podnio predsjednik Akademije akademik Mehmed Akšamija.

Skupština je na istoj sjednici izabrala 5 članova Senata iz reda kandidata izvan Akademije:

dr. Nedžad Korajlić
dr. Mevlud Dudić
dr. Jahja Fehratović
Ekrem Tucaković
Abdurrahman Kujević

Čitajte više