Krivična prijava protiv Mujovića pred Višim javnim tužilaštvom u Kraljevu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
U prijavi se navodi da su Mujović i Papić zajednički, zloupotrebom službenih dužnosti dana 18.06.2020. godine nezakonitim postupanjem zaključili Ugovor u ime i za račun Opštine Sjenica sa Kompanijom New Tech Group sa sjedištem u Švajcarskoj..
Krivična prijava protiv bivšeg predsjednika opštine Sjenica pred Višim javnim tužilaštvom u Kraljevu_60d682c34dda3.jpeg
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

Opština Sjenica podijela je Višem tužilaštvu u Kraljevu – Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije, krivičnu prijavu protiv Hazba Mujovića, ranijeg predsjednika Opštine Sjenica i Amela Papića, ranijeg Opštinskog prvobranioca.

U prijavi se navodi da su Mujović i Papić zajednički, zloupotrebom službenih dužnosti dana 18.06.2020. godine nezakonitim postupanjem zaključili Ugovor u ime i za račun Opštine Sjenica sa Kompanijom New Tech Group sa sjedištem u Švajcarskoj o saradnji na projektu „Green Energy Park Adria Solea“ u vezi navodno obnovljive energije na području Opštine Sjenica, prema kojem je Opština Sjenica preuzela obavezu da švajcarskoj kompaniji-vođi projekta prenese pravo korišćenja na 99 godina, bez nadoknade, za brojne katastarske parcele ukupne površine od preko 832 hekatara.

Iz Opštine Sjenica navode da zemljište ima karakter seoske utrine u smislu Zakona o vraćanju utrine i pašnjaka selima na korišćenje iz 1992. godine, pa stoga ovo zemljište kao seoska utrina nije mogla da se daje na korišćenje i za druge namene drugim licima mimo odredaba ovog Zakona, čime su Mujović i Papić počinili po jedno krivično delo zloupotreba službenog položaja iz čl.359. stv.3 u vezi stv.1 KZ-a, i to Mujović Hazbo kao izvršilac krivičnog dela, a Papić Amel kao saučesnik, obzirom da je prećutno dao saglasnost na zaključivanje nezakonitog ugovora sa pozicije Opštinskog pravobranioca, obzirom da je navedenim Ugovorom pričinjena šteta Opštini Sjenica, a postignuta protivpravna korist drugom licu u većem iznosu od 1,5 miliona dinara.

Opština Sjenica predlaže da ih tužilaštvo optuži za počinjena krivična dela kako bi bili kažnjeni po zakonu.

Amel Pepić – Bivši opštinski prvobranilac

Krivična prijava

Štetni ugovor koji je potpisao Mujović

Čitajte više