Od socijalne politike zavisi kvalitet života građana

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Segment po pitanju porodičnih penzija je također važan, zaključila je dr. Misala Pramenković.
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

Dr. Misala Pramenković je tokom današnjeg obraćanja u skupštini R. Srbije govorila o penzijskom i invalidskom osiguranju. Istakla da se ovaj zakon može svrstati u red zakona koji su konkretni i jako značajni za život svakog građanina, posebno onih koji su u statusu penzionera.

– Međutim, ovaj status penzionera je nekako status koji se tiče i onih koji su možda danas u statusu radnika. Ali će vrlo brzo doći na poziciju penzionera. Tako da odgovorna vlast i oni koji obnašaju vlast u određenom periodu, svakako kroz zakonska rešenja, trebaju nastojati da na najbolji mogući način riješe ova pitanja. Zapravo, pitanje socijalne politike u određenoj zemlji i društvu je nešto od čega zavisi i sam kvalitet života građana. Ukoliko u svojoj semantičkoj suštini pogledamo samo značenje riječi politika, vidjet ćemo da se povjesno negdje ovaj pojam odnosio na uređenje poslova i uređenje jedne zajednice. Opet, danas moderno shvatanje politike bi smo mogli svjesti na društvenu djelatnost koja sasvim osmišljeno i ciljano, usmjerava društvo u određenom pravcu odnosno određenom smjeru. Od socijalnih sadržaja, koji prventsveno podrazumjevaju sigurnost na poslu, dobru zaradu, redovnu zaradu i sutra sa druge strane i sigurnu penziju, dobru zdravstvenu zaštitu, riješeno stambeno pitanje, u mnogome će zavisiti i sama orjentacija građana i raspoloženje prema ljudima koji su na vlasti odnosno oni koji obnašaju ulogu vlasti. Ovo je zapravo pitanje koje u modernim društvima znači dobiti ili izgubiti vlast. Zato što se moderna društva baziraju i počinju na socijalnom stanju i građani prosto znaju prepoznati kada se radi u njihovu korist a kada se radi protiv njihovih interesa. U pogledu pristupa socijalnim politikama možemo vidjeti da postoje dva karaktera a to su utilitaristički i humanistički. Za razliku od utilitarističkog, humanistički karakter podrazumjeva i ima kao centralnu figuru čovjeka odnosno konkretno dobro za svakog pojedinca koji će kroz javni i kolektivni interes imati adekvatnu poziciju u društvu i biti motivisan, kako kroz norme zakonodavne tako i kroz primjenu određenih normi.

Siromaštvo je glavni problem u svijetu.

– Paradoks je da sa jedne strane čovječanstvo napreduje u naučnom, ekonomskom, kulturološkom i svakom smislu a sa druge strane imamo povećanja broja siromašnih i onih koji su gladni. Dakle, prema procjenama 80tih godina prošlog stoljeća, negdje oko 750 miliona ljudi je spadalo u siromašne građane. Procjena u ovom stoljecu jeste 1.2 milijarde ljudi. Znači da se radi o enormnom povećanju. Sa druge strane, od prilike 63% zemalja u razvoju imaju ovaj trend povećanja siromaštva. Veliki je broj koji su izgloženi gladi, među njima posebno djeca. Negdje oko 600.000.000 ljudi je izloženo gladi a upravo u zemljama u razvoju polovina djece starosne dobi ispod pet godina zapravo je ne uhranjeno a čak 90.000.000 je izloženo surovoj gradi. Znači da se društvo ne smije polarizovati na one jako bogate, one koji su u dobroj finansijskoj i socijalnoj poziciji, kao i one koji predstavljaju siromašnu kategoriju. Upravo smisao socijalne politike jeste da se imetak, imovina, kapital cirkuliše i kruži od bogatih prema siromašnima i da služi da ne dozvolimo da imamo polarizaciju na ovakav način. U pogledu samog zakonskog rešenja i cijelog sitema penzijskog osiguranja, možemo reči da se radi o kompleksnom.
Postoje radnici koji su ostali bez posla, prihvatili određene mjere Vlade usled privatizacije a sa druge strane to se odrazilo na mogućnost primanja penzija. Zato je jako značajno što se u pogledu prevremene starosne penzije ukidaju propisi koji su do sada važili i što će na taj način nepravda biti ispravljena.

Segment po pitanju porodičnih penzija je također važan, zaključila je dr. Misala Pramenković.

– Gdje se korisnici porodičnih penzija stavljaju u jedan pvooljniji položaj u smislu da se penzija neće određivati po principu prevremene starosne penzije već po principu i visini starosne penzije odnosno penzije koja bi pripala u trenutku smrti. Korisnici same porodice su u mogućnosti da na valjan način iskoriste samo pitanje penzija. Pogrebnih usluga i troškova se kroz ovaj akt provlači što je jako pohvalno. U principu svako zakonsko rešenje koje će značiti konkretno olakšanje života građana, u ovom slučaju penzionera, je jako značajno.

Čitajte više