Katolička crkva pooštrava krivično pravo

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Imajući u vidu brojne skandale s pedofilijom, Vatikan je u Crkveno pravo uvrstio i član protiv zlostavljanja djece od strane sveštenika. To je izmjena zakona koju su žrtve već dugo zahtijevale.
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

Papa Franjo je pooštrio vatikansko Krivično pravo i uveo jasnije propise kada je riječ o temi zlostavljanja i predstavljanja seksualnog nasilja. Norme bi morale da prate promjene u društvu i „Novim zahtjevima naroda Božjeg“, stoji u apostolskoj uredbi pape Franje, koju je objavila Sveta stolica.

Crkveni Krivični zakonik – knjiga VI Kodeksa Kanonskog prava – do sada je predviđao kažnjavanje seksualnog zlostavljanja maloljetnika od strane sveštenika na osnovu kršenja šeste Božije zapovesti – „ne čini preljubu“. Ta formulacija, koja govori o nepridržavanju celibata, u svjetlu skandala sa zlostavljanjem i u kontekstu građanskog prava smatrana je zastarjelom i nejasnom.

Pored zlostavljanja, takođe će se oštrije sankcionisati i kršenja obaveze nadzora i finansijske malverzacije, tako da crkveni poglavari neće više moći sami birati da li će kažnjavati dokazane prestupe ili ne. A seksualno zlostavljanje će, isto kao i ubistvo ili abortus, biti tretirano kao krivično djelo „protiv ljudskog života, časti i slobode“. Sa ovom klasifikacijom želi se postići bolje sagledavanje težine prestupa, rekao je nadbiskup Filipo Janone, predsjedavajući Savjeta za pravne tekstove tokom predstavljanja teksta.

Kažnjivo posjedovanje pornografskih fotografija maljoletnika

Takođe se pominje i posjedovanje i širenje pornografskih materijala sa maloljetnicima kao i zlostavljanje punoljetnih podređenih od strane njihovih pretpostavljenih (ili službenih autoriteta). Takođe će biti kažnjavani i oni koji ne budu sprovodili presude ili krivične dekrete, ili ako ne budu prosljeđivali prijave onako kako je to predviđeno zakonom. Novina je eksplicitno uvođenje pretpostavke nevinosti dok se ne dokaže suprotno.

Reforma stupa na snagu 8. decembra ove godine, saopštio je nadbiskup Janone. Time se biskupijama i diocezama daje vremena da prilagode regionalne odredbe. Rad na reformi Krivičnog prava trajao je dobrih 12 godina. Formalni pokretač bio je papa Benedikt XVI 2009. godine. Biskupske konferencije širom svijeta, crkveni poglavari i pravnici bili su uključeni u radu na reformi Krivičnog prava.

Čitajte više