Počela pripremna nastava za polaganje Male mature

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Stranka pravde i pomirenja je imajući to u vidu odlučila da kroz Odbor za obrazovanje olakša učenicima koje očekuje polaganje Male mature.
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

Mala matura za učenike završnih razreda osnovnih škola predstavlja krunu osmogodišnjeg truda. Ona je ujedno i kapija za upis u željenu srednjoškolsku ustanovu zbog čega je i veoma bitno da se učenici dobro, temeljito i kvalitetno spreme za polaganje Male mature.

Stranka pravde i pomirenja je imajući to u vidu odlučila da kroz Odbor za obrazovanje olakša učenicima koje očekuje polaganje Male mature.

„Odbor za obrazovanje Stranke pravde i pomirenja odlučio je da organizira pripremnu nastavu za učenike završnih razreda osnovnih škola kako bi im olakšao polaganje Male mature koja ih očekuje. Danas je prvi dan ove pripremne nastave, u toku je čas bosanskog jezika i književnosti. Natava će se organizirati svakog vikenda u periodu od 11h matematika i 13h bosanski jezik. Usljed situacije sa kojom smo se svi susreli, učenici nisu bili u situaciji da se spreme za polaganje Male mature onako kako je to potrebnu i nadamo se i vjerujemo da će im ova pripremna nastava pomoći.“

Učenici osmog razreda radiće završni test koji će se sastojati iz tri dijela i koji će obuhvatiti gradivo čak sedam predmeta. Sva tri testa nose maksimalno 40 bodova. Test iz matematike i srpskog jezika po 13, a kombinovani test 14 bodova.

Čitajte više