Jedini ispravni put za izdvajanje zekata i sadekatu-l-fitra jeste preko Islamske zajednice

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Jasni kur’anski dokazi i praksa Poslanika a.s. potvrđuju da je organizirano institucionalno ubiranje zekata od strane najvišeg vjerskog autoriteta jedini ispravan način ubiranja.
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

Jučer je u Novom Pazaru protekla posljednja džuma u mubarek mjesecu Ramazanu, a tema hutbe bila je ispravno izdvajanje zekata i sadekatu-l-fitra. Poruka sa minbera bila je da je jedini ispravan put za izdvajanje zekata i sadekatu-l-fitra posredstvom imama, koji tu dužnost vrše po ovlaštenju vrhovnog vjerskog poglavara, kojim se sredstva na kraju sabiraju u Bejtu-l-mal, odakle se vrši njihovo usmjeravanje u skladu sa Allahovom odredbom u Kur’ani Kerimu.

„Nemojte imati sumnju da je jedini ispravan put za izdvajanje zekata i sadekatu-l-fitra onaj posredstvom vašeg imama, koji tu dužnost vrši po ovlaštenju vrhovnog vjerskog poglavara, a sredstva se nakon toga sabiraju u Bejtu-l-mal, odakle se vrši njihovo usmjeravanje u skladu sa Allahovom odredbom u Kur’ani Kerimu. Znajte da oni koji vas pozivaju da ove propise izvršavate po svom nahođenju, da dajete kome hoćete i koliko hoćete, kao i njihova tvrdnja da se ni u Turskoj niti Saudijskoj Arabiji ne postupa kao kod nas, nisu razumjeli ovaj propis, ili ga svjesno krivo tumače. Jasni kur’anski dokazi i praksa Poslanika a.s. potvrđuju da je organizirano institucionalno ubiranje zekata od strane najvišeg vjerskog autoriteta jedini ispravan način ubiranja. Upoređivanje našeg prostora sa muslimanskim zemljama: Turskom, Saudijskom Arabijom i drugim potupno je pogrešna analogija, jer je u pomenutim državama vrhovna vjerska vlast servis političke vlasti, a najveći vjerski autoriteti državni službenici koje imenuju i razrješavaju njihove vlade ili ministri, te da svi oni kao i njihovi imami primaju plate iz državnog budžeta, koji se puni od poreza kojeg plaćaju svi građani tih država. Na isti način se finansiraju i njihove odgojno-obrazovne ustanove i svi drugi važni vjerski projekti. U pomenutim državama nije odvojena politička i vjerska vlast, a njihovo zakonodavstvo nije utemeljeno na Šeriatu, tj. Božijem zakonu, tako da u takvim okolnostima njihove države nemaju pravo ubirati porez i zekat od vlasnika imetka, jer bi to bilo duplo oporezivanje.“ – navodi se u dijelu hutbe.

Kompletnu hutbu pogledajte na sajtu Islamske zajednice: http://mesihat.org/2021/05/07/hutba-sta-smo-naucili-u-ramazanu/

Čitajte više