Sporazumi jako važni za dalji razvoj zemlje

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Poslanici SPP-a će podržati ovaj set zakona jako važnih u pogledu sa ove tri jako važne zemlje kao partnera, kazala je prof. dr. Misala Pramenković.
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

Skupština Srbije počela je danas raspravu o predlozima zakona o potvrđivanju tri međunarodna sporazuma. Riječ je o potvrđivanju Sporazuma između vlada Srbije i Kine, Sporazuma o podsticanju investicija između vlada Srbije i SAD i između vlada Srbije i Francuske o saradnji u oblasti sprovođenja prioritetnih projekata.

– Danas imamo objedinjen set od tri zakona koji se tiču sporazuma sa tri jako važna partnera Republici Srbiji i sva tri sporazuma se tiču određenih projekata na ekonomskom planu. Inače, potvrđivanje bilo kakvih sporazuma sa različitim zemljama dokaz je diplomatskog prestiža određene zemlje i to je jako važan korak otvaranja zemlje prema svim partnerima, ali kada su sporazumi sa konkretnim projektima ili planovima onda to dodatno ima još jaču snagu i težinu, kazala je dr. Pramenković.

– Dakle, prvi sporazum se tiče, zapravo zakona o potvrđivanju sporazuma između Narodne republike Kine i Republike Srbije. Ovdje se zapravo radi o unapređivanju carinskih administracija dviju zemalja koje će dovesti do još bolje trgovinske razmjene ovih zemalja, iako je ona i za sada jako dobra, budući da je samo u protekloj godini razmjena između ove dvije zemlje je bila preko 3 milijarde dolara. Kina je osvjedočen partner Republici Srbiji i dva su sektora u koja Kina aktivno ulaže, a to je pitanje kapitalnih projekata iz oblasti putne odnosno saobraćajne infrastrukture, a druga je oblast ili sektor energetike. Nekoliko hiljada firmi NR Kine iz oblasti same energetike djeluje unutar same republike. Prema tome, jako je značajno da se ovaj sporazum podrži i da se i ova trgovinska i svaka druga saradnja nastavi. Drugi sporazum se tiče potvrđivanja sporazuma između Vlade Francuske i Republike Srbije u pogledu prioritetnih projekata i to se odnosi na dva jako važna projekta…

Prvi projekat je izgradnja metroa, projekat od kapitalnog i nacionalnog značaja za cijelu zemlju, ne samo za glavni grad, a drugi se projekat odnosi na projekte iz energetske efikasnosti. Budući da je zakonska osnova stečena za dalju promociju i aktivno djelovanje u ovoj oblasti, jako je važno imati pitanje energetske efikasnosti i energetski obnovljivih izvora u pogledu same dinamike razvoja na području cijele zemlje, a vidjeli smo da Vlada predviđa jednako zastupiti kako urbane tako i ruralne dijelove, odnosno dijelove zemlje koji su znatno više zapostavljeni. Ovo je pitanje jako važno i sa aspekta ekologije, očuvanja životne sredine i svega onoga o čemu smo imali prilike govoriti u prethodnim raspravama kada se tiče samih oblasti iz polja energetike. I treći sporazum se odnosi na sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade SAD-a također u pogledu poticanja prioritetnih investicija u Republici Srbiji. SAD su jako važan faktor svakoj zemlji, samim tim i Srbiji u pogledu realizacije ekonomskih projekata, ali i u pogledu spoljno-političke saradnje. Sveukupno možemo reći da se radi o tri jako važna i značajna sporazuma…

Kada se tiče sporazuma sa Narodnom republikom Kinom, on samo potvrđuje dobru saradnju koja je do sada ostvarena, a upravo smo govorili u kojim je to sektorima najviše vidljivo. Značajna je i pomoć koja je iz Kine bila upućena Srbiji u toku aktuelne pandemije, ali se u toku pandemije vidjelo da Srbija ima i mnogo drugih prijatelja i da narod koji ima prijatelje sa svih strana u određenim nedaćama vidi ko su osvjedočeni prijatelji, što smo posebno mogli vidjeti po aktivnostima koje je poduzela naša dijaspora sa svih strana svijeta i ljudi koji su priskočili u pomoć kako novčano, tako i medicinskim sredstvima i tako dalje. Dalja implementacija ovih sporazuma će u pogledu kapitalnih investicija i saobraćajne infrastrukture značiti i ravnomjeran regionalni razvoj i u pogledu razvijanja svih dijelova naše zemlje, posebno dijelova koji su bili zapostavljeni godinama, pa i decenijama. Trasa autoputa koja će jednim dijelom proći i kroz Sandžak značiti jako puno i za ekonomski i svaki drugi oporavak ove zemlje. Tako da, kao što je i već najavljeno, poslanici SPP-a će podržati ovaj set zakona jako važnih u pogledu sa ove tri jako važne zemlje kao partnera, kazala je prof. dr. Misala Pramenković.

Čitajte više