Najbolji postači su oni koji najviše Allaha veličaju u toku ramazanskog posta

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Naši dobri prethodnici, govorili su: ”Ramazan kratko traje i ne trpi nemarnost. Ramazan je između ostalih jedanaest mjeseci poput Jusufa, alejhi selam, između jedanaest braće, pa ga ne ubijajte, ne bacajte ga u bunar i ne prodajite ga za nešto bezvrijedno, već budite plemeniti i učinite mu boravak prijatnim, možda će vam koristiti ili će se zauzimati za vas na Sudnjem danu.”
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

Naši dobri prethodnici, govorili su: ”Ramazan kratko traje i ne trpi nemarnost. Ramazan je između ostalih jedanaest mjeseci poput Jusufa, alejhi selam, između jedanaest braće, pa ga ne ubijajte, ne bacajte ga u bunar i ne prodajite ga za nešto bezvrijedno, već budite plemeniti i učinite mu boravak prijatnim, možda će vam koristiti ili će se zauzimati za vas na Sudnjem danu.”

Upitan je Abdullah ibn Mes'ud: ”Kako ste vi (ashabi) dočekivali ramazan?” Rekao je: ”Niko se od nas ne bi usudio dočekati ramazan, a da u srcu ima i trun mržnje prema bratu muslimanu.” (Ibn Redžeb, Letaiful-me'arif)

Jednog islamskog učenjaka su pitali: ”Šta nam savjetuješ prilikom nastupanja ramazana?” Odgovorio je: ”Mnogo istigfara i traženja oprosta od Allaha, jer grijesi su prepreka uputi. Niko neće svoje srce obavezati istigfarom, a da ga neće očistiti od grijeha. Istigfar je sigurnost i garancija od Allahove kazne nakon Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao što je došlo u ajetu: ”Allah ih nije kaznio, jer si ti među njima bio; i Allah ih neće kazniti sve dok neki od njih mole da im se oprosti.” (El-Enfal, 33.) Ibn Kesir je rekao: ”Ko bude posjedovao ovo svojstvo, Allah mu olakša put do opskrbe, olakša njegove poslove i sačuva mu snagu.”

Opisujući mubarek ramazan, Ibnul-Dževzi, rekao je: “Nema dove, a da neće biti uslišana, nema dobrog djela, a da neće biti primljeno, nema ni jednog dobra, a da neće biti sakupljeno i ostvareno i nema štete, a da neće biti otklonjena.”

Ibnul-Kajjim el-Dževzijje, rekao je: ”Najbolji postači su oni koji najviše zikre i Allaha veličaju u toku ramazanskog posta.” (Vabilus-sajb)

Imam Mudžahid, rekao je: “Ko se bude čuvao od dva svojstva, njegov post će biti ispravan i blagoslovljen: ogovaranja i laži.” (Ibn Ebi Šejbe, El-musannef)

Čitajte više