Društvo politizovano i polarizovano, dijalog neophodan

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Društvo u Crnoj Gori je izuzetno politizovano i polarizovano, tako da postoji vrlo visoka mogućnost konflikta u bilo kojoj sferi, a dijalog je neohodan kako bi se smirila situacija u Pljevljima i našlo trajno rješenje kako se ispadi na nacionalnoj i vjerskoj osovi ne bi ponavljali.
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Društvo u Crnoj Gori je izuzetno politizovano i polarizovano, tako da postoji vrlo visoka mogućnost konflikta u bilo kojoj sferi, a dijalog je neohodan kako bi se smirila situacija u Pljevljima i našlo trajno rješenje kako se ispadi na nacionalnoj i vjerskoj osovi ne bi ponavljali, ocijelili su iz Institucije Zaštitnika ljudskih prava i NVO.

Društvo u Crnoj Gori je izuzetno politizovano i polarizovano, tako da postoji vrlo visoka mogućnost konflikta u bilo kojoj sferi. Stalno moramo podsjećati da sve što se zasniva na etničkoj i vjerskoj bazi mora biti predmet posebnog intersovanja javnosti i blagovremenog reagovanja, kako bi se neke neželjene rakcije preduprijedile, istakao je ombudsman Siniša Bjeković.

Kako je istakao u razgovoru za Radio CG, a komentarišući posljednja dešavanja u Pljevljima, stalno se predstavljamo kao društvo suživota, međuvjerske i međunacionale tolerancije, ali kada se pređe sa priče na djela vidimo da to nije tako.

“Ako govorimo o stalnim promjenama i reformama, one treba da nas vuku naprijed, a ne nazad. Ako nas svakodnevno opominju za ovake stvari postavlja se pitanje gdje je krenulo društvo u cjelini, pa i šta rade institucije, pa i ova na čijem sam čelu, ako ispade na vjerskoj i nacionalnoj osnovi ne možemo da kontrolišemo”, kazao je Bjeković.

Predstavnik NVO KOD Srđan Perić, je istakao da imenovanje svih funkcionera treba da bude podložno analizi i kontroli, ali je neprihvatljivo da se imenovanje osporava zbog vjerske ili nacionalne pripadnosti.

“Pored pravnog epiloga u Pljevljima, treba tražiti i trajno rješenje da se ovakve situacije ne bi ponavljale. Kao  društvo nijesmo napravili okvir za dijalog, a potreban je. Građanski koncept koji je na udaru, nije bio promovisan na pravi način. Oni koju su najodgovorniji i najuticajniji u svojim zajednicama, treba da pošalju signale povjerenja i razumijenjava i pokreću dijalog, jer sve što cijepa zajednicu nije dobro”, kazao je Perić.

Iz Građanske alijanse su istakli da nijesu dobili nijedan prigovor na rad novoimenovanog načelnika CB Pljevlja Harisa Đurđevića.

U toj NVO su osudili neprimjerene ispade i fašističke poruke iz Pljevalja. To, kako ističu, unosi nemir u društvo i pospješuje podjele, posebno u multinacionalnim sredinama kakva su Pljevlja.

“Nijesmo dobili u prethodnom periodu primjedbe da je Đurđević prekoračio svoja ovlašćenja u službi ili u postupanju prema građanima. Svakako, nadležni treba da ispitaju sve primjedbe i ukoliko se utvrdi da je kršio zakon treba da bude procesiuran i smijenjen. Ipak je, indikativno da do sada na račun rada ove osobe GA do sada nije dobila nijednu primjedbu”, naglašavaju u GA.

Poručili su da je potrebno da se što prije smiri situacija u Pljevljima i pozvali sve relevanten subjekte na dijalog.

Čitajte više