“Omogućiti obavljanje policijskih poslova u Pljevljima”

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Savjet za građansku kontrolu rada policije saopštio je da je zatražio, na osnovu priloženog snimka, da nadležno tužilaštvo provjeri da li u postupcima građana u Pljevljima, koji u grupi ismijavaju i omalovažavaju policijskog službenika, ima i elemenata krivičnog djela napad na službeno lice ili sprječavanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Savjet za građansku kontrolu rada policije saopštio je da je zatražio, na osnovu priloženog snimka, da nadležno tužilaštvo provjeri da li u postupcima građana u Pljevljima, koji u grupi ismijavaju i omalovažavaju policijskog službenika, ima i elemenata krivičnog djela napad na službeno lice ili sprječavanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

“Savjet za građansku kontrolu rada policije, uzimajući u obzir član 112. Zakona o unutrašnjim poslovima, je Vrhovnom državnom tužilaštvu pružilo obavještenje o svojim saznanjima koja su postala dostupna na osnovu objava, uglavnom samih učesnika javnog okupljanja, na društvenim mrežama kako bi se provjerilo da li ima elemenata prekršaja ili krivičnog djela za koje se gonjenje preuzima po službenoj dužnosti”, navode u saopštenju.

Savjet je ocjenio da je kod ove i sličnih situacija neophodna snažna i blagovreemna reakcija policijskog sindikata i strukovnih policijskih udruženja.

Savjet primjećuje da takva reakcija i javni nastup u kontinuitetu izostaju iako bi policijski sindikat i strukovna policijska udruženja mogla da pruže odlučujuću zaštitu i podršku policijskoj profesiji i integritetu, posebno kod postojanja učestalog i indukovanog političkog i propagandnog pritiska prema policijskim službenicima i starješinama.

“Savjet je tijelo koje ocjenjuje primjenu policijskih ovlašćenja radi zaštite ljudskih prava i sloboda i mogu mu se obraćati građani i policijski službenici”, zaključili su u saopštenju.

Čitajte više