Sve ću učiniti da se popravi položaj iseljenika i dijaspore

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Dosadašnjeg direktora Uprave za saradnju sa dijasporom Predraga Mitrovića zamijeniće magistar ekonomije iz Rožaja Seid Hadžić i bit će vršilac dužnosti do daljnjeg.
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Dosadašnjeg direktora Uprave za saradnju sa dijasporom Predraga Mitrovića zamijeniće magistar ekonomije iz Rožaja Seid Hadžić i bit će vršilac dužnosti do daljnjeg.

Poziciju koja mi je povjerena vidim kao poziciju zastupnika interesa dijaspore u državnoj administraciji, naglasio je Seid Hadžić.

„Pozicija koju ću obnašati u narednom periodu jeste pozicija preko koje dijaspori treba približavati a ne udaljavati Crnu Goru. Sve ću učiniti da se položaj iseljenika i dijaspore popravi u narednom period. Aktuelna vlast mora pokazati da je otvorena prema našim državljanima u svijetu i da želi zajedno da sa njima gradi državu u koju se vraćaju a ne iseljavaju naši građani. Poziciju koja mi je povjerena vidim više kao poziciju zastupnika interesa dijaspore u državnoj administraciji jer sam svjestan da se državni interesi grade na zadovoljstvo njenih građana i državljana, bilo gdje da se oni nalaze.“, istakao Seid Hadžić

Seid Hadžić je svoje poslovno iskustvo počeo u privatnom sektoru kao menadžer međunarodnog poslovanja, nakon toga je radio na funkciji pomoćnika menadžera kancelarije Sandžačke biznis asocijacije. Sekretar je Fakulteta za islamske studije bio šest godina, a sada na pomenutom Fakultetu trenutno obnaša funkciju menadžera.

Prema zvaničnoj biografiji, bavi se biznisom, uspješno rukovodi preduzećem koje je osnovano kao produkt udruženog kapitala, ideja i iskustva.

Čitajte više