Lejletu-l-Mi'radž

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
U srijedu, 10. marta 2021. godine, sa akšam namazom nastupa mubarek noć Lejletu-l-Mi'radž, o kojoj Uzvišeni Allah u Kur'ani Kerimu kaže:„Hvaljen neka je Onaj Koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Hrama časnog u Hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili, kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali. On, uistinu, sve čuje i sve vidi.“ (El-Isrā’, 1)
Ilustracija: Huseyin Karaman
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

U srijedu, 10. marta 2021. godine, sa akšam namazom nastupa mubarek noć Lejletu-l-Mi'radž, o kojoj Uzvišeni Allah u Kur'ani Kerimu kaže:„Hvaljen neka je Onaj Koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Hrama časnog u Hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili, kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali. On, uistinu, sve čuje i sve vidi.“ (El-Isrā’, 1)

Nakon što je prethodno Allahov Poslanik preživio teška iskušenja, kao što je smrt njemu najbližih osoba i oslonaca, supruge Hatidže r.a. i amidže Ebu Taliba, bojkota i izolacije u Meki, poniženja u Taifu i sl., u ovoj noći je Allahovom odredbom uzdignut do mjesta do kojeg nikada niko od ljudi, ni prije niti poslije njega, nije stigao.

Božiji Poslanik je te noći prenešen od Časnog Hrama u Mekki do Mesdžidu-l-Aksaa u Jerusalemu -Palestini, gdje je predvodio namaz svim Allahovim poslanicima. Zatim je uzdignut kroz sedam nebesa do Sidretu-l-Muntehaa ili još bliže Uzvišenom. Prilikom putovanja kroz nebesa Poslanik a.s. se susretao sa nekim poslanicima, a potom je razgovarao i sa Uzvišenim Allahom. Na Mi'radžu su objavljena posljednja dva ajeta poglavlja El-Bekare, naređeno je pet dnevnih namaza muslimanima, a nagrada za svaki od njih je deset puta uvećana, tako da onaj ko obavi pet dnevnih namaza kao da je obavio pedeset, kako je u prvom navratu bilo i propisano od Uzvišenog Allaha, pa je na traženje Allahovog Poslanika smanjeno na pet. Kao uspomena na razgovor između Allaha dž.š. i Poslanika a.s., vođenog na Mi'radžu, u namazu se uči Ettehijjat na svakom sjedenju prilikom obavljanja namaza.

S obzirom da je u mubarek noći Lejletu-l-Mi'radž Poslaniku Muhammedu a.s. i njegovom ummetu propisan namaz, ova mubarek noć je i prilika da preispitamo naš odnos prema namazu, stubu vjere, ibadetu koji nas odvraća od svega što je ružno i zabranjeno. Namaz je ujedno lijek za vjernička srca, najčvršća veza s dragim Bogom, ibadet koji donosi smirenost i radost vjernicima. Poslanik a.s. je rekao: „Namaz je stub vjere“, a mudri su kazali: „Namaz je miradž vjernika.“ Našim obavljanjem namaza potvrđujemo pripadnost dini islamu, a tokom njegovog izvršenja uzdužemo se u više sfere, prema našem Stvoritelju, Kojem smo najbliži kada smo na sedždi.

Život svakog čovjeka prate brojna iskušenja. I u našem vremenu je puno izazova i poteškoća s kojima se suočavamo. Ispravno razumijevanje namaza i njegovo redovno izvršavanje, kao i učenje što više dova, mogla bi postati naša najveća snaga i lijek za stanje i probleme u kojima se nalazimo.Islamska zajednica ovaj dan obilježava i kao Dan vakifa – onih koji svoju imovinu ostavljaju kao zadužbinu u korist vjere i iskrenih vjernika.Stoga se u našim dovama koje ćemo uputiti u noći Isra i Mi'radža sjetimo i naših vakifa – dobročinitelja, čiji vakufi potvrđuju neprolaznu vrijednost dobročinstva.

Čitajte više

U SAD-u je platformski rad zahvatio puno veći broj zanimanja nego u Europi – osim kao vozači taksija, čistači/ce i dostavljači hrane, platformski radnici pružaju i usluge poput brige o djeci i starijima.
Izgubi li Vučić Beograd, onda je stvarno gotov, u tom slučaju tron na dvoru postaje simbol istinski ceremonijalne komedije.
Vreme je da jasno kažemo da se pravo na Medicare mora proširiti na milione starijih radnika kojima je zdravstvena zaštita najpotrebnija.