“Muftija Muamer Zukorlić-Citati” objavljuje konkurs za najbolji literarni rad

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Pravo učešća na konkurs imaju svi bez obzira na vjersku i etničku pripadnost i neovisno u kojoj državi žive.
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Ovaj članak može da se sluša Poslušajte tekst koji slijedi u nastavku

“Muftija Muamer Zukorlić – Citati” objavljuje konkurs za najbolji literarni rad na jednu od navedenih tema:

– Sa poukama iz prošlosti odlučno u budućnost (M. Zukorlić-citat);

– Sandžak – regija susreta naroda, kultura i tradicija;

– Iz bijede neznanja i bijede siromaštva raste porobljenost i poniženje (M. Zurorlić-citat).

Pravo učešća na konkurs imaju svi bez obzira na vjersku i etničku pripadnost i neovisno u kojoj državi žive.

Svi tekstovi trebaju biti napisani na bosanskom jeziku u Wordu.

Za najbolji literarni rad obezbijeđena je nagrada u iznosu od 500 eura.

Literarni radovi koji budu na drugom i trećem mjestu bit će objavljeni na facebook stranici Muftija Muamer Zukorlić – Citati.

Literarne radove dostaviti na e-mail adresu:muftijamuamerzukorlic.citati@gmail.com uz naznaku “Prijava na konkurs za najbolji literarni rad”.

Nadležna komisija odabrat će tri najbolja rada. Nepotpune prijave neće biti razmatrane. Također se ne može podnijeti žalba na odluku o izboru najboljih radova. Svi radovi bit će sačuvani u arhivi “Muftija Muamer Zukorlić – Citati”.

Obavezno navesti sljedeće podatke: ime i prezime, e-mail adresu, mjesto stanovanja, mjesto porijekla i godište.

Konkurs će biti otvoren do 15. marta 2021. godine.

Čitajte više