Kako da niski momci povećaju sebi šanse kod žena | Primenjivo i na druge “nedostatke”

Pokreni video
Nemojte svoju visinu da tretirate kao usud, nego kao otežavajuću okolnost. Ali to je sudbina skoro celog čovečanstva koje se nije rodilo kao dete bogatog oca...
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email