Tatine ćerke

Pokreni video
Prvo: Svaka osobina, karakteristika, vrlina, mana, problem itd. u nama može da se stavi na skalu od 1 do 10. Možemo biti lepi 1 ili 10. Možemo biti zanimlji...
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email