Bez iskrenog vjerovanja i snažne bratske veze, muslimani ne mogu ispuniti emanet sa kojim ih je Allah zadužio

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podučio nas je da nećemo biti istinski vjernici (mu'mini) dok ne budemo voljeli muslimane u ime Allaha, i dok im ne budemo željeli ono što želimo sebi.
Foto: Warren Wong
Foto: Warren Wong
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Allah, dželle šanuhu, objavio je u Kur’anu: ”Vjernici su samo braća, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha, da bi vam se milost ukazala.” (El-Hudžurat, 10.)
”Ali ako se oni budu pokajali i molitvu obavljali i zekat davali, braća su vam po vjeri. – A Mi dokaze objašnjavamo ljudima koji razumiju.” (Et-Tevba, 11.)

Komentirajući ove ajete, Sejid Kutb, rekao je: ”Ovo su dva temelja i neodvojiva pravila u islamu: prvo je iman ili iskreno vjerovanje u Allaha, koje podrazumijeva bogobojaznost, stalnu svijest o Allahu i Njegovoj svemoći, a drugo je bratska veza koja od muslimana čini jak i kompaktan džemat, spreman i moćan da ispuni emanet i veliku zadaću koja je čovjeku povjerena na dunjaluku.
Bez iskrenog imana i snažnog džemata nema ispunjavanja emaneta kojim nas je Allah zadužio i zbog kojeg je sve živo stvorio.
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podučio nas je da nećemo biti istinski vjernici (mu’mini) dok ne budemo voljeli muslimane u ime Allaha, i dok im ne budemo željeli ono što želimo sebi, rekavši: ”Niko od vas neće biti potpun vjernik dok ne bude želio svome bratu ono što želi i sebi.” (Buharija i Muslim)

Ukazao nam je na ključeve koji otključavaju kapije ljudskih srca, kada je rekao: “Tako mi Allaha, nećete ući u Džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati sve dok se ne budete voljeli. Hoćete li da vas uputim na djelo kojim ćete se, ako ga budete činili, zavoljeti? Nazivajte selam jedni drugima.” (Muslim)
Naučio nas je, kad volimo nekog muslimana, da ga obavijestimo o tome, rekavši: ”Kada neko od vas zavoli svoga brata muslimana, neka ga obavijesti o tome.” (Ebu Davudu i Tirmizi)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naučio nas je da su pokloni (hedije) glasnici ljubavi, u bilo kojem obliku i u bilo koje vrijeme, rekavši: ”Dijelite jedni drugima poklone (hedije), pa ćete se voljeti.” (En-Nesai)

Obavijestio nas je da će nas Allah voljeti ako budemo voljeli muslimane u ime Allaha, prenoseći Allahove riječi u hadisi-kudsiju: ”Moja ljubav je zagarantirana onima koji se vole u Moje ime, koji se obilaze u Moje ime i koji se pomažu u Moje ime.” (Imam Malik i Ahmed)
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obradovao nas je da će musliman biti proživljen sa onim koga je iskreno volio u ime Allaha, i da je nagrada za ljubav u ime Allaha neizmjerna, kada je rekao: ”Čovjek će biti sa onim koga je volio.” (Buharija)

Upozorio nas je putem Allahove Objave da svaka ljubav na kraju završi neprijateljstvom, osim jedne ljubavi, kao što je došlo u ajetu: ”Toga Dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, samo to neće biti oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili.” (Ez-Zuhruf, 67.)

Gospodaru naš, opskrbi nas Tvojom ljubavlju i ljubavlju onih koji Tebe vole, upiši nas među one koji su se voljeli u Tvoje ime i okupi nas zajedno sa njima u hladu Tvoga Arša, učvrsti našu bratsku vezu i omogući nam da slatke plodove islamske bratske veze kušamo na dunjaluku i na Ahiretu. Amin!

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Search
Search

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije.

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.