VJERSKA PROCESIJA NA KRIVOTVORENOJ POVIJESTI

Sandzak_outline
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Na Bobovcu starom Bosanskom utvrđenju koje je zahvaljujući Federalno Komisiji za zaštitu spomenika kulture prepravljeno u utvrđenje katoličkom pučanstvu Bosne, jer je od srenjovjekovne Bosanske utvrde na Bobovcu, koje nije imalo nikakvu katoličku naznaku, napravljen katolički sakralni objekat i već 11 godina na 25. oktobar održava se vjersko vojna manifestacija-procesija u znak sjećanja kao na smrt zadnje Bosanske kraljice Katarine Kotroman-Kosača.
Ovu 11. procesiju predvodio je kardinal Vinko Puljić, a u njegovoj pratnji i pomoći bili su: vojni biskup mons. Dr. Tomo Vukšić, te vojni biskup rep. Hrvatske mons. Juraj Jezerica, uz suslavlje, kako izvještava ”Oslobođenje”, vojnih kapelana iz BiH i Hrvatske.
Prema onima, a koji su bili uključeni u ovu procesiju da se zaključiti da je procesija koliko Bosanskog karaktera toliko i od značaja ne samo Bosanskim nego i Hrvatskim katolicima, jer kako na drugi način obrazložiti prisustvo vojnog biskupa Hrvatske i njegovih kapelana.

I već 11 godina ova manifestacija odvija se po istom scenariju a ja ne pročitah nikada komentar od nekog Bosanskog povjesničara, a niti novinara analitičara u smislu; da li doista ova manifestacija, koja je bitno katolička, ima svoje povijesne korijene-utemeljenost koliko za Bosanske toliko i za Hrvatske katolike.

Je li to direktno miješanje susjedne Hrvatske u Bosansku državnost kroz Bosansku povijest, jer čime obrazložiti prisustvo vojnog Hrvatskog biskupa i njegovih kapelana na ovoj procesiji ako ne negiranja Bosne kao povijesne države njenih Bošnjaka i samostalne države njenih žitelja.
Iz kog su razloga na ovoj manifestaciji vojni biskup Hrvatski i njegovi kapelani, ako ne iz remetilačkih faktora naše Bošnjačke povijesti i negacije cjelovitosti Bosanske teritorije.

Manifestacija nije duga vijeka, jer je stara, tek, jednu deceniju. Po ovome, ona je u povoju-korijenu i vrijeme je ili da se ”zaljeva” pa da bude faktor naše Bosanske povijesti, ili da se suši, da ne bi postal remetilački faktor iste povijesti.

Kako je razlog za vođenje manifestacije povijesna konstrukcija to mislim da će i prestati, osim ako oni koji je podržavaju budu i dalje ubijeđeni da je to vezano za istinit povijesni događaj.
O čemu se zapravo radi?
U prošlim stoljećima radeći na srednjovjekovnoj povijesti Hrvatske, ali i Bosne naše komšije Hrvati iz razloga povijesnog utemeljenja Bosne na katoličanstvu, a razlog je bio; svojatanje Bosne kao teritorije kojom je, za njih, vladalo katoličanstvo, forsirali su povijesnu konstrukciju da je u Bosni prije nego što je ušla u sastav Balkanskog Islamskog Komonvelta, dakle prije nego su Bosnom, kao, zavladali muslimani bila katolička država. Iz tog perioda vladanja Bosnom sve vladajuće ličnosti oni su pokatoličili, ili ako nisu mogli pokatoličiti, kao na pr. Tvrtka I, jer je kao krunjen u Mileševu, a tamo nema katolika, on je, za njih, onda, krunjen po pravoslavnom obredu.
A povijesti što se tiče; niti je u tom periodu Tvrtko mogao biti krunjen po katoličkom, a niti po pravoslavnom obredu, a niti je bilo vladajućeg katoličanstva tada u Bosni pa da Stephan Tomaš muž od Katarine ili nasljednik mu, Katarinin pastorak, Stephan Tomašević budu krunjeni od pape.
Bosna iz tog perioda je sa Avarskim sustavom vladanja, a sa Islamom kao državotvornom vjerom, a u okviru Rimskog carstva koje je svoje vladanje zasnivalo na monoteizmu a ne na katoličanstvu i čiji car kruniše Bosanskog kralja Aleksandrovom krunom.
U ovoj konstruisanoj povijesti, od katolika, našla se i kći hercega Stephana Kosače, Katarina.
Za njenog oca Hercega je nepobitno da je bio šeih, da je imao svoju vojsku-derviše sa kojima je branio Bosnu i svoju vjeru-Islam od nasrtaja katolika, da je svog najmlađeg sina poslao na vojnu izobrazbu u Istambol te da je sin mu Ahmet Hercegović u 3 navrata bio veliki vezir u Islamskoj državi. Po šerijetu to nije mogao biti a da mu otac nije bio musliman.
Hercegov mezar ili turbe je u Blagaju ukomponovano u njegovu tekiju i muslimani Bosne svake zadnje subote u maju, što odgovara 22. maju, kada je Herceg i preselio, zijarete njegov mezar, veličaju Allaha i Njegov hikmet, a zahvaljujući gaziji iz turbeta.
Herceg, po svim starim dokumentima, za katoličke povjesničare nije bio katolik nego pataren-heretik. U podrobnoj analizi tih dokumenata i u kontekstu čitave povijesne situacije tog perioda, zaključujemo da su u tom periodu katolički velikodostojnici pod patarenom-heretikom podrazumijevali one ”krivovjernike” koji su negirali da je Isus Bogočovjek te iz mržnje i antagonizama prema istim, nazivali su ih patarenima-katarima i najposlije hereticima, jer nisu vjerovali u Svetotrojstvo nego ga i negirali, a bili su monoteisti-muslimani i nikako kršćanski dualisti.
I dalje, u cilju negiranja da su Bosanski bogumili bili muslimani i njima je izmišljano vjerovanje kao neko krivovjerje i posebnost-Bosanska crkva tako da su i Herceg, njegov amidža Sandal, Hercegova djeca pa tako i Katarina za njih bili bogumilske vjere kao neke vjerske posebnosti.
Osim Hercega i Sandala za koje stare knjige kažu da su patareni-nisu katolici, za njihovog prvog rođaka-brata-amidžića Isa bega Hranušića-Kosaču znamo da je bio musliman, jer je 1462. godine u Sarajevu, po šerijetu, uvakufio zemlju za greblje. Kako je vakufnama šerijetski-državni dokumenat, zaključujemo da je Bosna i prije 1463. godine bila u sastavu Islamskog komonvelta, dakle da nije osvajana 1463. kako nam je to kao zvanično prihvaćeno. Iz ove porodice Kosača muslimani su i Katarinin sin, koji je imao narodno ime Sigmund ili Žigmund, a kasnije Ishak i kako je bio paša i on je po šerijetu morao imati islamsko porijeklo. I Katarinina kći Katarina, koja je poslije, imenom, bila Emina, bila je udata u Skoplje i kada je umrla sahranjena je u Skoplju u jednom greblju gdje je i danas njeno turbe. I druga dva sina Hercega su radili istu stvar branili muslimane Balkana, ali o njma neznamo sve pojedinosti jer nema baš toliko dokumenata iz kojih bi sve to saznali.
Dakle, svi članovi, za koje znamo, porodice-Kosača su islamske provenijencije

Jedan od velmoža Bosne bio i Herceg i kako je značajna Bosanska povijesna ličnost onda svojatanjem Hercega ili inkorporiranjem Hercega u svoje kršćansko okruženje i Bosna se na taj način inkorporira u to vladanje i onda bi slijedio zaključak da Bosnom u tom periodu vladaju katolici.
Međutim, znajući da Herceg nije katolik, a da je njegova kći Katarina udata za Stephana Kotromanića koga su lažnim dokumentima pokatoličili, katolici konstruišu povijesnu priču o tome kako je Katarina morala napustiti bogumilstvo, jer je to tražio papa Sikst IV. da bi prihvatajući katoličanstvo mogla biti žena Stephana Kotromanića koji je kao nešto prije prešao u katoličanstvo. I, kao, to se i desilo i od tada je po tim konstrukcijama-krivotvorenim dokumentima Katarina katolkinja.
Njen muž, koji je katolik i kralj, umire 1461. godine i ona ostaje na dvoru svog pastorka Stephana Tomaševića nasljednika njenog muža koji postaje kralj. Pošto ga , kao, iste godine 1461. ”kruni” izaslanik pape on postaje katolik, a time i zemlja Bosna katolička.
Na njegovom dvoru je i dalje majka kraljica Katarina koja je po tim dokumentima katolkinja. Međutim, sada je nova Bosanska kraljica Mara kći Lazara Brankovića, po čemu će Stephan Tomašević, kao muž od Mare moći upravljati Smederevom? Ali šta ovdje ne štima? Ne štima to što se, kao, Stephan Tomašević kruniše po katoličkom obredu, a žena mu nije katolkinja, i on-Stephan katolik, kao, po tom osnovu što je muž od Mare može da vlada Smederevskom oblasti u kojoj nema katolika. I dalje ako je Stjepan Tomašević zadnji kralj, a njegova žena Mara zadnja kraljica kako je onda Katarina koja je predposljednja kraljica mogla pokloniti Papskoj stolici našu Bosnu. Ali, sve se konstrukcijama može udeveriti pa se i to udeverilo.
Povijesno, u Srbiji je već od 1371. godine Islamsko vladanje i njene velmože su islamske provenijencije i kako može onda jedan katolik da vlada dijelom teritorije na kojoj muslimani imaju vlast? Može, ali po krivotvorenim dokumentima po kojima je Stephan Tomašević katolik, a on to zasigurno nije bio.

No, da se malo vratimo u povijest Bosne i Huma i da vidimo ko to po njihovim dokumentima, u tom periodu, živi u Bosni?
Iz istih izvora saznajemo da kada je Stephan Kotroman počeo kao da krsti ili pak obraća u katoličanstvo žitelje Jajca i njegove okoline, njih oko 40.000 kao bježi Hercegu u Hum, jer tamo kod njega žive maniheji koji će ih zaštititi, jer su i oni iste provenijencije. Ovaj krivotvoreni dokument nije imao svrhu dokazivanja da žitelji Jajca i njegove okoline nisu katolici nego je imao svrhu dokazivanja da je kralj Tomaš katolik.
Dakle, za falsifikatore povijesti nije bilo bitno koje su provenijencije stanovnici Bosne, nego ko je kralj Bosne, jer ako je kralj katolik onda je je i Bosna katolička. Pa onda tvrdnjom da je kralj Bosne katolik, a zanemarujući činjenicu da žitelji nisu katolici, proizaće tvrdnja da je Bosna bila katolička, kao što se kroz pisanu a konstruisanu povijest i provlači.
I tako, ovim lažnim dokumentima, Bošnjačka patarenska-bogumilska-manihejska Bosna postaje katolička. Ovi termini; patarenska ili pak manihejska je katolički vokabular tog perioda, a inače radi se o muslimanima-bogumilima kojio su bili žitelji Bosne.
A šta bi to Bošnjak, iz ovih lažnih dokumenata mogao izvući kao zaključak?
1) Stanovnici Bosne iz okolice Jajca, u tom periodu, većinski nisu katolici, jer ih na silu hoće da preobrati Stephan Tomaš i njih oko 40.000 bježi u Hum.
2)Takođe, stanovnici Huma nisu katolici jer od njih Jajački maniheji treba da dobiju zaštitu.
3) Herceg Kosača nije katolik, jer njemu bježe žitelji Jajca i okoline.
Upravo, ovi zaključci proistekli iz tih dokumenata koji govore o katoličkim kraljevima Bosne su i utemeljenje tvrdnje da narod Bosanski iz tog perioda nije katoličke provenijencije, da je Herceg Stephan Kosača značajna Bošnjačka povijesna ličnost, jer kao stanovništvo od kralja bježi Kosači, dakle, Herceg je uticajniji od kralja, jer narod iz Jajca bježi pod njegovu zaštitu, a kralj to nemože da sprečava.
No, niti je narod bježao niti su Stephani kršteni, a niti je Bosna tog perioda katolička, jer ulaskom Bosne u Balkanski Islamski komonvelt, početkom ili pak sredinom XV. stoljeća, a to zahvaljujući muslimanskim žitljima Bosne njenim bogumilima, Bosanski katolici, kojih je bilo u manjini u Bosni dobiće od Fatiha šerijetski dokumenat o svojim pravima, poznatu Ahdnamu.

Dotadanji sustav vladanja u Bosni bio je Avarski, a sa Islamom kao vladajućom vjerom, da bi koncem XIV stoljeća, zbog okolnosti, jer katolici kidišu i Bosnu pokoriti kao što to rade po Evropi, Bosna bila kandidat za ulazak u Balkanski Islamski komonvelt, a što se poslije i desilo i od tada nastaje teorija o Turskom osvajanju, jer će ulaskom Bosne u Balkanski Islamski komonvelt, a ne Turskim osvajanjem, Bosna i njen narod živjeti novi Islamski koncept-državotvorni Islam sa Hanefijskom pravnom školom.
Jedna od različitosti življenja muslimana u Bosni kao Islamskoj državi koja je organizovana po Hanefijskoj pravnoj školi, a u odnosu na predhodni Avarski sistem vladanja u kome je isto tako osnova državotvornosti bio Islam, je i ta da djeca muslimana dobijaju orijentalna imena, a stara narodna se zapostavljaju, mada i do skora, bilo je slučajeva da se i kod muslimana muškom djetetu koje je ” došlo” iznenada da ime Nenad.
Tada, po Bosni, umjesto tekija u kojima se odvijala sva vjerska, ali i druge aktivnosti-pripreme muškog stanovništva za odbranu, u gradovima niču novi sakralni objekti džamije u kojima će se odvijati cjelokupna aktivnost muslimanske muške populacije, u svim segmentima življenja muslimana od vjerskih, edukacijskih, komunalnih i vojnih pitanja. Bošnjaci, za odbranu, organizuju svoj narod u vojne formacije po tzv. Timarskom sistemu, a predvodnici idu na vojna usavršavanja u Tursku.
Nemuslimani nisu mogli popunjavati muslimanske jedinice iz poznatog šerijetskog stava da u ime Allaha ne može da ratuje onaj koji nije monoteista. Ako je neki od predvodnika muslimanske vojske, u tom periodu, imao neorijentalno ime to nije značilo da nije bio musliman, jer nemusliman nije mogao biti. Dakle, u to vrijeme ime nije bilo glavni identifikator i religiozne pripadnosti.
Od kuda da katolici Bosne već 11 godina obilježavaju 25.10. kao dan Katarine kosača-Kotromanić i to na Bobovcu?
Na ovo pitanje već sam djelimično dao odgovor, jer Bosna je u pitanju i trebalo je Bosnu pokatoličiti.
Kako je prije 11 godina na Bobovačkom utvrđenju napravljen katolički sakralni objekat, a oni to narodnim predanjem ali i povijesnim konstrukcijama vežu za Katarinu jer kao to je kraljevsko utvrđenje, u kome su svoje kraljevanje uređivali Stephan Kotroman i supruga mu Katarina Kosača. To je i novonapravljena kapela na Bobovcu dobila naziv po Katarini i kako je Katarina po svemu predočenom za njih katolkinja, a kao kraljica, onda je i Bosna bila katolička i to treba obilježavati.

Katarina je mogla biti kraljica, ali njen muž nije bio krunisan po katoličkom obredu i ako je to i bilo onda je to bilo po monoteističkom obredu, jer je Bosna u tom periodu bila monoteistička i u Avarskom sistemu vladanja, a ne katolička.
Od svog postanka Bosna je egzistirala kao država u Zapadnom Rimskom carstvu koje je uspostavio Aleksandar Veliki na monoteizmu, a ne na katoličanstvu. Ovo carstvo biće urušeno od strane evropskih katolika polovinom XIV stoljeća, jer će katolici u mnogim evropskim državama koje su egzistirale kao članice ovog carstva, na silu promijeniti način vladanja te sa monoteizma preći u katoličko vladanje.
Rimski carevi, iz tog perioda, nisu bili kršćani, a za ovo je i primjer Dioklecijan za koga katolici kažu da je bio mrzitelj kršćanstva.
Kraljevi država koje su egzistirale u Rimskom carstvu, u kome je vladajuća vjera bio monoteizam, birani su izbornim načinom po principu da je sedam komšijskih kraljeva biralo kralja neke države, a njega je na ceremoniji ustoličenja u Rimu u monoteističkom hramu kojio je danas pod kontrolom katolika, krunisao Rimski car.
Zadnj monoteistički Rimski car bio je Fridrih III koji je bio Njemac, a koji je našem hercegu Stephanu Kosači dodjelio titulu hercoga od kada i južni dio Bosne dobija naziv Hercegovina. Fridrih je morao pod pritiskom katolika izbjeći iz Njemačke u Palermo na Siciliji i tu je sagradio svoju džamiju koja će poslije osvajanja Palerma od strane katolika biti pretvorena u crkvu.
Ovaj način krunisanja monoteističkih kraljeva u Zapadnom Rimskom carstvu nastavit će i katolici osvajajući Rim, nastavljajući u tom smislu i svoje djelovanje i negirajući ranije ustrojstvo Rimskog carstva na monoteizmu. Na isti način na koji se negira monoteističko ustrojstvo Rimskog carstva negira se i monoteističko ustrojstvo Bosne i tako u Bosni postoji limes, a to je kao zvanično 1463. do kada je Bosna u kršćanskom vladarskom ustrojstvu, a od 1463. osvajanjem Turske ona je u Osmanskom carstvu i islamskom ustojstvu.
Na žalost to je tako i ” zvanično ” pa zato nije i čuditi da kćerka od šejha Stephana, sestra od velikog vezira Ahmeta, a majka od Ishak paše i Emina-hanume završi u konstruisanoj povijesti kao katolkinja.
Žalosno ne zbog Bošnjaka, koji inače o svojoj prošlosti nemaju pojma, jer da znaju neko bi za ovih 11 godina barem nešto negirajuće napisao u vezi ove konstrukcije o Katarini, nego zbog njenog oca Hercega, čije turbe u Blagaju zijaretimo svake godine i učimo mevlud veličajući Allaha dž. h, a zahvaljujući Hercegu. Pa onda zbog njenog brata Ahmet-paše koji je bio veliki vezir u Islamskoj državi, pa onda zbog njene djece Ishak-paše i Emina-hanume i njihovih nasljednika koji su se rađali i umirali kao muslimani.
Mogu i shvatiti da je politički Katarina pokatoličena, jer se tim falsifikatom o njenom katoličanstvu na neki način i Bosna mogla katoličiti ali ne mogu da shvatim da je od crkve postala i blažena. I, koje su to konstrukcije o Katarini, a da imaju vjersku težinu da je crkva proglasi blaženom. Nema datuma kada je to crkva uradila pa i tekstovi u kojima čitamo da je Katarina proglašena blaženom mogu da budu konstrukcija isto kao što je na konstrukcijama postala katolkinja.
Prema narodnom predanju iz čaršije u kojoj je rođena, a to je Blagaj, Šukrija Ć. prenosi narodno kazanje da je neku godine pred smrt uhićena od strane katolika u Stonu i da je skončala u katolčkom sužanjstvu kao što su na taj način skončale i žene od Jure Frankohana i Petra Zrinjskog, koje su proglašene i vješticama i život skončale u najvećim mukama i bijedi. Neka je rahmet svima njima.
I stavljajući na vagu: Blagajsko narodno kazanje o svom sugrađaninu i katoličku priču o Katarini koja bježi od Turaka i svog brata Ahmeta u Dubrovnik, da bi skončala u Rimu i tamo pred smrt napisala testament kojim Bosnu ostavlja svojoj djeci ako se povrate u katoličanstvo, a ako to ne urade onda Bosna postaje vlasništvo Svete Stolice.
I kako se djeca nisu povratila u katoličanstvo, jer u katoličanstvu nikada nisu ni bila, po toj konstruisanoj povijesti Bosna postaje katolička.
Jasno je da će kod onih koji veličaju istinu prevagnuti istina, a to je da je Katarina uhićena, a njeno bježanje ispred Turaka i testament o Bosni izmišljotina.
Prije svega i da prihvatimo da je Katarina pobjegla od Turaka, ona nije kraljica sa kojom završava kraljevanje u Bosni jer zadnja kraljica je Mara žena od Stephana Tomaševića pa Katarina nema te ingerencije, a kada uzmemo i činjenicu da je prema Hrvatskoj povijesnoj knjizi: ”Ilustrovana Povijest Hrvata”, strana 90. kralj Bosne od 1471.-78. godine Slavonski ban Nikola Iločki, onda je njegova žena posljednja kraljica Bosne. Samo da naglasim da je i Nikola Iločki bio islamske provenijencije, da je i Ilok bio njegov grad te da je u Iloku imao i svoju džamiju, ali je to progonom muslimana iz Slavonije sve zatrto, a i Nikola, po toj njihovoj školi historije, nije musliman nego katolik.

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Search
Search

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.