MASAKR NA MARKALAMA – OFANZIVA OKUPATORA I DOMAĆIH IZDAJNIKA – FORMIRANJE FEDERACIJE

Sandzak_outline
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Masakr na Markalama – Ofanziva VRS na bihaćki okrug – Prva zračna podrška NATO-a – Formiranje Federacije BiH – Bitka za Goražde – Operacije u zoni odgovornosti 5. korpusa Armije BiH

Hronologija Rat u BiH nastala je krajem rata, značajnim dijelom po objavljivanju izvještaja generalnog sekretara UN-a Kofija Anana o Srebrenici 1995. godine. Mnogi podaci iz tog izvještaja uvršteni su u hronologiju. U hronologiji “Rat u BiH” su takoðer korišteni publikovani podaci sarajevskog Instituta za istraživanje ratnih zločina kao i podaci objavljeni u bh. medijima. Znatan dio podataka koji se odnosi na vojne operacije 92-95 uvršten je iz glasila Armije RBiH “Prva linija”. Mnogi podaci uzeti su iz djela više bh., hrvatskih i srbijanskih autora.
Iz predratnih godina (1990, 1991) u hronologiju su uvršteni samo podaci od direktnog uticaja na kasnija ratna zbivanja, poput povlačenja naoružanja iz skladišta TO BiH, dislokacije jedinica bivše JNA iz Hrvatske i Slovenije u BiH i sporazuma Milošević-Tuðman u Karaðorðevu.
Hronologija od 1995. godine nije preraðivana. U meðuvremenu su objavljeni neki potpuniji i tačniji podaci koji se uglavnom odnose na broj žrtava u genocidu. Hronologiju ne smatramo poptunom jer su mnogi dogaðaji, posebno oni koji su se zbivali van Sarajeva, ostali barem na ovom mjestu nezabilježeni. Nadam se da ova hronologija ipak može pružiti realnu sliku ratnih zbivanja u BiH i inicirati neko potpunije istraživanje. 06. januara 1994

•Jasuši Akaši imenovan za specijalnog predstavnika generalnog sekretara UN-a za BiH.

22. januar 1994

•Srpske snage iz Nedžarića granatirale Alipašino Polje, Sarajevo. Ubijeno je šestero djece a više je ranjeno.

04. februar 1994

•Srpske snage iz Lukavice granatirale dječije igralište i ubile 9 civila. 23 je teško ranjeno. Najviše stradalih bilo je djece.

05. februara 1994

•VRS je iz rejona Mrkovića, na pijacu Markale u Sarajevu ispalila minobacačku granatu ubivši 68 i ranivši preko 200 ljudi. Zvaničnici Francuske, SAD i Velike Britanije sastali se u Njujorku pozvavši generalnog sekretara UN-a da podstakne podršku djelovanja NATO-a. Generalni sekretar UN-a naložio hitnu pripremu upotrebe zračnih udara kako bi se spriječili slični napadi. Komandant UNPROFOR-a u BiH usprotivio se zračnim udarima pod isprikom da ne želi mirovne snage UN-a u BiH uvući u rat. UNPROFOR je pozvao zaraćene strane na obustavu vatre i povlačenje artiljerije VRS 20 km od Sarajeva i postavljanje trupa UNPROFOR-a na linije razgraničenja. UNPROFOR iznudio pristanak od zvaničnih organa RBIH tvrdeći da je granata ispaljena s borbenih linija bosanske strane ili da je možda podmetnuta. Prema svim izvršenim analizama, što potvrðuju zvanični izvještaji istrage (izvještaji organa BiH i UN-a) granata je ispaljena iz rejona sela Mrkovići, gdje su bili smješteni artiljerijski položaji VRS. Vijeće NATO-a odlučilo je da pozitivno odgovori na zahtjev UN-a o upotrebi zračnih snaga.

06. februar 1994

•VRS pokreće do tada najjaču ofanzivu na bihaćki okrug. 06. februara napadnute su linije Petog korpusa Armije RBiH na potezu: Vršak – Hasin vrh – Barakovac – Grabež. Snažni artiljerijsko-pješadijski napadi primorali su jedinice Armije RBiH da se povuku s dijela teritorije u rejonu Hasin vrh. Cilj ofanzive VRS bio je ovladavanje putnom komunikacijom Bihać – Cazin, odnosno ovladavanje cijelom desnom obalom rijeke Une. Teške borbe voðene su svakodnevno uz obostrano velike gubitke u ljudstvu i materijalno-tehničkim sredstvima. 16 februara paravojne jedinice Fikreta Abdića sa sjevera napadaju položaje Petog korpusa, no ti su napadi, kao i napadi združenih jedinica VRS, odbijeni. Armija RBiH vratila je položaje izgubljene u rejonu Hasinog vrha i stabilizirala linije odbrane.
•Održan Sabor Hrvata čime je prokrčen put ka zaključenju bošnjačko-hrvatskog Vašingtonskog sporazuma.

22. februar 1994

•VRS vrši snažne napade na Olovo. Cilj napada je proboj linija odbrane Armije RBiH u Olovskim Lukama i spajanje glasinačke visoravni sa Ozrenom (uspostava tzv. južnog koridora).

23. februar 1994

•Uz posredovanje SAD-a potpisana obustava vatre izmeðu Armije BIH i HVO-a.

28. februar 1994

•6 borbenih aviona Ratnog vazduhoplovstva VRS i VRSK tipa G-4 »Super galeb« prekršili su rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a kojom je uspostavljena zona zabrane leta nad BiH i bombardovali ciljeve u Zenici i Novom Travniku. Srpske avione presrela su dva američka lovca F-16 »Fighting falcon« iz sastava zračnih snaga NATO-a. U kratkoj zračnoj borbi lovci NATO-a oborili su četiri srpska aviona. Oboreni piloti bili su oficiri Vojske SRJ.

12. mart 1994

•UNPROFOR prvi put zatražio zračnu podršku NATO-a i djelovanje protiv snaga VRS u okolini Bihaća. Podrška nije izvršena »zbog nekoliko odlaganja povezanih s procesom odobravanja« (zvanično obrazloženje misije UN-a).

17. mart 1994

•Potpisan sporazum o slobodi kretanja koji je podrazumjevao otvaranje »plavih puteva.«

18. mart 1994

•Potpisan Vašingtonski sporazum koji predviða uspostavljanje Federacije Bosne i Hercegovine sa većinskim bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom. Sporazum predviða kantonalno ustrojstvo Federacije.

30. mart 1994

•Proglašen Ustav Federacije BIH.

31. mart 1994

•Počela ofanziva VRS na Goražde.

01. april 1994

•Formirana Kontakt grupa čija je uloga bila stvaranje mira u BIH. Kontakt grupu sačinjavali su predstavnici Francuske, Njemačke, SAD, Rusije i Velike Britanije.

10. april 1994

•Snage VRS napredovale ka centru Goražda. Komandant UNPROFOR-a upozorio Ratka Mladića da će, u skladu s rezolucijom 836 Vijeća sigurnosti pozvati zračne udare na njegove snage ukoliko napadi na Goražde ne prestanu. – Napadi VRS na Goražde nastavljeni. – UNPROFOR zatražio blisku zračnu podršku NATO-a. Oko 18:20 sati počeli zračni udari na komandu artiljerijske podrške VRS u rejonu Goražda. Američki lovci F-16 sa tri bombe uništili srpsko komandno mjesto. Srpsko granatiranje Goražda zaustavljeno a Mladić zaprijetio UNPROFOR-u da će personal UN-a biti pobijen ako NATO ne zaustavi napade.

11. april 1994

•VRS nastavila sa napadima na Goražde. – UNPROFOR pokrenuo dalju blisku zračnu podršku. Lovci – bombarderi NATO-a uništili srpski tenk i dva oklopna borbena vozila. VRS je ponovo obustavila granatiranje a Mladić opet zaprijetio odmazdom protiv osoblja UN-a.

12. april 1994

•Počela operacija »Proljeće 94«. U jeku oganzive VRS na Goražde, Drugi korpus Armije RBiH napao je položaje vojske bosanskih Srba na planini Ozren. Osloboðen je dio teritorije u podnožju Vijenca, dominantne kote na Ozrenu.

14. april 1994

•VRS uzela 150 pripadnika UN-a kao taoce, većinom pripadnika UNPROFOR-a stacioniranih na sarajevskim punktovima.

15. april 1994

•VRS nastavila napade na Goražde a njene jedinice napredovale su do ruba stambenog područja grada.

16. april 1994

•VRS poduzela tenkovski napad na jedinice Armije RBIH istočno od Goražda. Komanda UNPROFOR-a pokrenula daljnu akciju zračne podrške. Uslijedio je novi napad avijacije NATO-a. PVO VRS oborila britanski jurišni avion Harrier. NATO izrazio zabrinutost zato što je UNPROFOR tražio od pilota da nekoliko puta nadleti cilj da bi potvrdio da ciljani tenk zaista napada. Komanda južnog krila NATO-a obavjestila UN da više neće napadati ciljeve taktičkog već samo strateškog nivoa. Napadi na Goražde obustavljeni.

24. april 1994

•U Goražde ulaze jedinice UNPROFOR-a kako bi nadgledale obustavu vatre.

10. maj 1994

•Na osnovu Vašingtonskog sporazuma uspostavljena je Federacije Bosne i Hercegovine.

11. maj 1994

•Armija RBiH nastavlja ofanzivu na Ozrenu. Osloboðena je kota Vijenac i značajan dio teritorije planine Ozren sa oko desetak sela. Prema podacima Drugog korpusa Armije RBiH razbijena je Krnjinska brigada VRS, koja je imala 100 poginulih i 50 nestalih vojnika. Oslobaðanje Vijenca na Ozrenu predstavljalo je prekretnicu na ratištu u zoni odgovornosti Drugog armijskog korpusa. Jedinice Drugog korpusa su iz defanzive prešle u ofanzivu i strategijsku inicijativu. Stečene su pretpostavke za oslobaðanje jakog uporišta VRS Vozuće, i za kvalitetno spajanje jedinica Drugog i Trećeg korpusa Armije RBiH, odnosno zeničke i tuzlanske regije.

13. juni 1994

•Žestoke borbe izmeðu ARBiH i paravojnih formacija Fikreta Abdića u rejonima Todorova i Golubovića, južno od Pećigrada. U borbama gine komandant 511 brigade ARBiH Mirsad Crnkić. Mirsad Crnkić roðen je 1956 godine. Odmah po izbijanju sukoba uključuje se u patriotske redove. Dužnost komandanta brigade preuzeo je 14 avgusta 1993 godine. Posthumno je odlikovan Zlatnim ljiljanom. U borbama voðenim 13 juna 1994 godine poginulo je još 14 boraca ARBiH.

04. juli 1994

•Kontakt grupa objavila mirovni plan za BiH. Prema planu Kontakt grupe, terotorijalnim aranžmanima 51% BiH bilo bi pod upravom Federacije BiH, a preostalih 49% zemlje bi bio pod upravom vlasti bosanskih Srba. – Srbi odbili plan Kontakt grupe.

05. avgusta 1994

•Pojačane borbe u sarajevskoj regiji. – VRS povukla 5 tenkova iz punkta pod nadzorom UNPROFOR-a i uključila ih u borbe oko Sarajeva. – Komandant UNPROFOR-a u BiH suprotstavio se upotrebi zračnih snaga NATO-a, ističući da obje strane krše dogovoreno primirje i zonu razdvajanja.

04. avgust 1994

•Jedinice Petog korpusa Armije RBiH oslobodile Pećigrad.

21. avgust 1994

•Jednice Petog korpusa Armije RBiH oslobodile Veliku Kladušu.

04. septembar 1994

•Počela velika ofanziva VRS na Bužim pod tajnim nazivom »Breza 94«. Operacijom »Breza 94« komandovao je Ratko Mladić komandant Vojske Republike Srpske. Cilj operacije bio je presjecanje bihaćkog okruga, ulazak jedinica VRS u Bužim i Cazin i spajanje sa srpskim snagama u Željavi. Izvršena je velika koncentracija ljudstva, koju su sačinjavale elitne jedinice Prvog i Drugog krajiškog korpusa VRS, ojačane brigadom »Panteri«. Napad je počeo u zoru 04 septembra na linije 505. i 511. brigade Petog korpusa ARBiH. Napadu je prethodila snažna artiljerijska priprema. Na glavnom pravcu napada Ćulumak-Radoč-Bužim Mladić je angažovao 6. sansku, 5. kozarsku, 1. novogradsku i 43 motoriziranu brigadu VRS. Posebna brigada, 89. artiljerijsko-raketna, imala je zadatak da čitavo područje drži u blokadi neprekidnim djelovanjem haubica, višecjevnih raketnih bacača, i raketnih lansera. Na udaru su se našli i civilni ciljevi u Bužimu i Cazinu. VRS je danonoćno vršila tenkovsko-pješadijske napade posebno na linije odbrane 505. bužimske viteške brigade. Artiljerijsko-pješadijski i tenkovski napadi traju neprekidno sedam dana, a onda Mladić donosi odluku o pregrupisanju snaga i uvoðenju novih, svježih jedinica. Istovremeno, komanda 505. bužimske brigade, na čelu s komandantom Izetom Nanićem, privodi kraju pripreme za kontranapad. Elitne jedinice 505 brigade ARBiH izvučene su sa linija i koncentrirane za udar u bok Mladićevih snaga. 12. septembra snage bosanskih Srba kreću u najjači napad u rejonu Sipa i Križa. Tenkovi VRS zaustavljeni su tek na samim rovovima 505. bužimske brigade. Istovremeno, elitne jedinice Petog korpusa napadaju Mladićeve snage s boka i probijaju linije jedinica VRS koje su, uz velike gubitke, primorane na povlačenje.

23. oktobar 1994

•Jedinice Petog korpusa Armije BIH izvršile snažnu ofanzivu na položaje VRS južno od Bihaća (operacija Grmeč 84). Probijene su linije odbrane jedinica Drugog krajiškog korpusa VRS, i za nekoliko dana Armija BIH ovladala je nad nekoliko stotina kvadratnih kilometara teritorije.

25. oktobar 1994

•Peti korpus Armije RBiH oslobodio Grabež, strateški izuzetno značajnu tačku istočno od Bihaća.
•Nastavljeno napredovanje Armije BiH prema Bosanskoj Krupi.
•Peti korpus Armije RBiH probio linije odbrane VRS južno od Bihaća i oslobodio Kulen Vakuf.

01. novembar 1994

•Počeo združeni protivnapad jedinica VRS na Bihaćku enklavu. Jedinice bosanskih Srba napredovale su sa juga i jugoistoka, jedinice hrvatskih srba (tzv. Vojska Republike Srpske Krajine) napadale su sa sjevera i sjeverozapada. Jedinicama tzv. VRSK pridružile su se i paravojne formacije lojalne Fikretu Abdiću. Napadi su podržani djelovanjem avijacije, naslijeðene od bivše JNA. Avijacija je korištena iz zrakoplovne baze u Udinama, na teritoriji koju su kontrolisali hrvatski Srbi. Prema zvaničnim izvještajima UNPROFOR-a srpska avijacija u napadima je koristila kasetne i napalm bombe (obje vrste zabranjene su meðunarodnim konvencijama). Jedinice bosanskih Srba ubrzo su dostigle stare linije i napredovale dalje prema južnim predgraðima Bihaća.

16. novembar 1994

•UNPROFOR upozorio srpske snage da će zatražiti intervenciju NATO-a ukoliko se ne obustave napadi na Bihać.

19. novembar 1994

•Srpske snage počele do tada najžešće napade na Bihać. Posebno su snažni napadi na položaje Armije RBiH južno od grada. Cijela kružna linija odbrane ARBiH u dužini od oko 180 km nalazi se pod udarima združenih srpskih snaga i paravojske Fikreta Abdića.

21. novembar 1994

•NATO avijacija bombardovala aerodrom Udbine. NATO je želio potpuno neutralizirati aerodrom i njegovu infrastrukturu, ali se UNPROFOR usprotivio takvoj akciji insistirajući da se treba gaðati samo pista a ne avioni koji sa nje polijeću. Specijalni predstavnik generalnog sekretara UN-a Jasuši Akaši smatrao je da će samo bombardovanje piste predstavljati srazmjeran odgovor na srpske napade avionima na sigurnu zonu Bihaća.

23. novembar 1994

•Srpske snage nastavljaju s napadima na Bihać i osvajaju značajnu kotu Debeljača. – Veći broj država članica meðunarodne mirovne misije u BiH traže da UNPROFOR ovlasti NATO za kaznene i šire zračne udare po cijeloj teritoriji BIH, ali UNPROFOR je izrazio nespremnost za takvu akciju.

25. novembar 1994

•Konsolidovane i uvezane linije odbrane Armije RBiH u bihaćkom okrugu unatoč neprekidnim napadima srpskih snaga.

03. decembar 1994

•Dolazi do stabilizacije linija fronta u Bihaćkoj regiji. Srpske snage nastavljaju s granatiranjem zaštićene zone. – U izvještaju generalnog sekretara UN-a od 01. decembra 1994 godine ističe se da većina ofanzivnih akcija Petog korpusa Armije RBIH nije pokrenuta iz sigurne zone Bihaća, meðutim, činjenica da je ofanziva voðena iz štaba korpusa u Bihaću, prema procjeni UNPROFOR-a doprinijela je da snage bosanskih Srba napadnu grad. Generalni sekretar UN-a je zatim istakao da su vojni efektivi locirani u svim sigurnim zonama pod zaštitom UN-a, izuzev Srebrenice i Žepe gdje je koncept sigurnih zona »efikasnije primjenjen.«

08. decembar 1994

•Srpske snage s položaja na Poljinama granatirale Sarajevo, Livanjsku ulicu, i ubile 3, pri tome ranivši i 4 civila.

23. decembar 1994

•Potpisan sporazum o obustavi vatre izmeðu Vlade RBIH i bosanskih Srba. Sporazum je stupio na snagu dan kasnije, ali u glavnom nije poštovan.

Godina 1990.

RAZORUŽAVANJE TERITORIJALNE ODBRANE SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE BiH

Godina 1991.
OD KARAÐOÐEVA DO POČETKA OKUPACIJE

Godina 1992.
REFERENDUM – ULOGA TZV. JNA I AGRESIJA NA BiH…

Godina 1993.
1993. – HVO NAPADA ARMIJU RBiH; ZRAČNA KONTOROLA NATO-a; FORMIRANJE TZV. AP ZAPADNA BOSNA…

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Search
Search

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.