RAZORUŽAVANJE TERITORIJALNE ODBRANE SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE BiH

Sandzak_outline
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Iz predratnih godina (1990, 1991) u hronologiju su uvršteni samo podaci od direktnog uticaja na kasnija ratna zbivanja, poput povlačenja naoružanja iz skladišta TO BiH, dislokacije jedinica bivše JNA iz Hrvatske i Slovenije u BiH i sporazuma Milošević-Tuðman u Karaðorðevu.
Hronologija od 1995. godine nije preraðivana. U meðuvremenu su objavljeni neki potpuniji i tačniji podaci koji se uglavnom odnose na broj žrtava u genocidu. Hronologiju ne smatramo poptunom jer su mnogi dogaðaji, posebno oni koji su se zbivali van Sarajeva, ostali barem na ovom mjestu nezabilježeni. Nadam se da ova hronologija ipak može pružiti realnu sliku ratnih zbivanja u BiH i inicirati neko potpunije istraživanje.

14. maj 1990.

•Generalštab oružanih snaga SFRJ izdaje nareðenje o povlačenju naoružanja Terotorijalne odbrane, njegovom obezbjeðenju i smještaju u skladišta JNA. Tako je pod krinkom »uslovnijeg skladištenja« izvršeno razoružavanje onih snaga koje bi se mogle suprotstaviti konceptu Velike Srbije. Smještaj, prebacivanje i čuvanje oduzetog naoružanja vršeno je u vojnim magacinima koji su većinom bili locirani na teritorijama sa većinskim srpskim stanovništvom.

19. oktobar 1990.

•Predsjedništvo Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine shodno nareðenju Generalštaba oružanih snaga SFRJ donosi odluku o povlačenju naoružanja i opreme Teritorijalne odbrane u vojne magacine JNA. Ovu odluku nisu ispoštovale 23 općine sa većinskim hrvatskim stanovništvom i 17 općina sa većinskim srpskim stanovništvom. 1988. godine MTS Teritorijalne odbrane SRBiH bila su smještena u 632 razna objekta i to; u 148 objekata JNA, 383 objekta radnih organizacija, 71 objektu republičkog MUP-a i u 30 objekata Teritorijalne odbrane (TO). TO SRBiH tada je raspolagala oko 270 000 cijevi streljačkog naoružanja, 18 240 minobacača, ručnih bacača i Protivavionskih topova, 211 protivoklopnih i protivavionskih raketa, oko 85 000 000 metaka za streljačko naoružanje, 580 tona minskoeksplozivnih sredstava i municije kalibra preko 14,5 mm i preko 2000 sredstava veze. Vrijednost navedenih MTS procijenjena je na 600 000 000 US dolara. Tek u martu 1992. godine Predsjedništvo BiH preispitalo je odluku od 19. oktobra 1990. i stavilo je van snage zahtijevajući početak pregovora sa JNA o vraćanju naoružanja TO.

Nastavit će se

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Search
Search

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.