NAŠI ZLATNI LJILJANI – TE DIVNE BOSANKE

Sandzak_outline
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

U kulturama Balkana brojni su tabui koji ograničavaju ženske forme izražavanja. Ti i takvi tabui podstiču strah od “mišljenja sredine”. Bošnjakinje ali i sve bosanske žene u cjelini su preživjele užasna iskustva tokom zadnjeg vijeka ali i najnovije agresije 1992-1995. Zbog nedovoljno razvijene političke, ekonomske ali i socijalne solidarnosti sa ostalim Bošnjakinjama, te uz katalizator genocida i etničkog istrebljenja koje je agresor iz Srbije i Crne Gore, a u par navrata i napadač iz Hrvatske sproveo, Bošnjakinje se vrlo lahko laćaju samo-cenzure u svemu što rade, te kritikovanju ostalih žena iz njihove bosanskohercegovačke okoline, što rezultira u njihovom ograničenom pristustvu u javnom životu BiH. Ovo je samo mali pokušaj da se skrene pažnja na veoma loš položaj Bosanki i Hercegovki, tih djevojki, majki i supruga na kojima počivaju temelji našeg bosanskog društva, naše bosanskohercegovačke kulture i naše jedinstvene civilizacije, naslonjene na tradicije Crkve Bosanske i Islama.Spolna pristrasnost kao jedna vrsta kulturnog normativa jeste dio balkanskog društvenog tkiva i kao takva ispoljava uticaj na sve aspekte života Bosanski i Hercegovki. Kult nazadnog patrijarhalnog mentaliteta, vaskrsao raspirivanjem srpsko-crnogorskog nacionalizma 1989 na Kosovu, te rasplamsan srpsko-hrvatskim sukobom 1991 koji se na žalost prenio i na Republiku Bosnu-Hercegovinu, uticao je uveliko na pogoršanje statusa i života bosanskohercegovačkih žena. I ta situacija je ostala ista do danas.

Vještački nakalemljena komunistička uslovno rečeno demokratija iz 1986 omogućila je da u tadašnjem Parlamentu Republike BiH bude rekordnih 24.1% žena, a u opštinskim skupštinama 17.3% žena. Na prvim višepartijskim izborima 1990 pološaj Bosanski se otkrio u svoj svojoj površnosti: od tada izabranih 240 poslanika u Parlamentu RBiH, samo 2.9% su bile žene dok je situacija u opštinskim skupstinama bila malo bolja, 5%.

No da se u maglovitim balkanskim mozgovima seljaka i brðana mnogo toga nije promijenilo svjedoči brojka od skoro 20,000 napastvovanih graðanki Republike BiH, žrtava sistematskog nasilja u rukama skoro ekskluzivno Srba.

Posljeratnih godina 1996, situacija se nije mnogo popravila: žene su ostale nedovoljno predstavljene i nezastupljene. Od samo 9.4% ženskih kandidata, samo 2.4% je izabrano u Državni Parlament BiH, 6.9% u entitetske parlamente, a na kantonalne nivoe 6.4%.

2002 situacija se popravila: 14.6% izabranih kandidata u Parlament su bile žene. Izvještaj iz 2004 je pokazao da iako su žene ačinjavale 51% sveukupnoh bosanskohercegovačkog stanovništva, njihovo učešće u BiH političkom životu je bilo samo 14.2% [1]
Razni izvještaji iz proteklog perioda takoðer ukazuju da se ženama ne dozvoljava pristup unutar hijerarhije političke vlasti u BiH kao posljedica nakaradnog entitetskog sistema ili grupavog tropartitnog predsjednistva, da se izborne kampanje rijetko obraćaju ženama, porodicama čija je glava žena ili dotiču tema koje su od životne vašnosti za njih kao jedine nosioce porodice.

Prema izvještajima Svjetske Banke, Bosanke nose na svojim leðima znatan dio tereta rekonstrukcije BiH dok su im u isto vrijeme uskraćene mnoge službe koje su ranije imale: zdravstvena zaštita je minimizirana za Bosanke, dječiji dodatak više ne postoji, uskraćena socijalna sigurnost i pravo na plaćeno odsustvo nakon poroda negativno djeluje na dobrobit bosanskohercegovačke žene i majke, dok se teret radnih obaveza višestruko uvećao.

Jasmila ŽBANIĆ, talentovana BiH filmska umjetnica i stvaralac

Munira SUBAŠIĆ, hrabra i uporna majka-osvetnica istine i prava nevino umorenih Bosanaca

Bakira HASEČIĆ, samoprijegorna braniteljica časti bosanskih žena

Fadila MEMIŠEVIĆ, neumorna zastupnica prava BiH

Fatima ORLOVIĆ, nana orlovskog srca

Dr. Dženana BUTUROVIĆ, izvanredna BiH akademska historičarka

Safeta OBHOÐAŠ, književnica bosanske dijaspore u Njemačkoj

Aisa ZAHIROVIĆ, internacionalno poznata bh. pjesnikinja

Lilicum Bosniacum ili autohtoni bosanski zlatni ljiljan
Danas BiH vlasti skoro ništa ne rade, ili ne rade u dovoljnoj mjeri da se ovi problemi riješe. Na primjer, federalni sud u SAD je Augusta 2000 godine donio presudu u korist žena žrtava rata kojom se nalaže da ličnost ili porodica ratnog zločinca u bijegu Radovana Karadžića mora platiti 745 miliona US$ . Do današnjeg dana niko iz BiH se nije potrudio da ovoj grupi pomogne u realizaciji ovake značajne presude.[2]

Prema navodima Helsinškog Komiteta za Ljudska Prava iz 2005 danas skoro 55% bosanskohercegovačkih žena su žrtve nasilja u porodici. [3] Izvještaj iz 1998 navodi da Bosanke su glava porodice u 16-20% kunćanstava u DBiH. [4]. Supruge nestalih lica prolaze kroz vrlo tegoban i dugotrajan proces dokazivanja da su njihovi najmiliji nestali, ćime vremenski gube jako puno na pomoći koja im je itekako potrebna. Zbog svega ovoga ekonomski pritisak na Bosanke je užasan: stopa zaposlenosti meðu Bosankama je samo 44% (iako one sačinjavaju 51% sveukupnog stanovništva); postoji starosna diskriminacija spram starijih žena (novinski oglasi u BiH štampi navode starosnu dob od 35 godina kao gornju granicu za žene koje apliciraju za posao i mnogi poslodavci insistiraju na fizičkoj atraktivnosti kvalifikovanih kandidata). Ovo doprinosi visokoj stopi nedostatka zdravstvenog osiguranja za Bosanke od kojih 50% ga uopšte nema, i društvenog prisiljavanja na okončavanje trudnoće – 28% svih trudnoća u BiH su okončane abortusom. [5] Bosanke sačinjavaju 80% od 300,000 osoba uposlenih u “sivoj ekonomiji” BiH i 45% od 565,000 registrovanim na biroima za zapošljavanje. Bosanke su prva radna grupa marginalizirana pri procesima privatizacije u BiH i prve koje gube stalno zaposlenje kada privatne firme otpuštaju svoje radnike. [6] Čak i kada su u situaciji da zadrže svoj posao u novim ekonomskim okolnostima, Bosanke su plaćene 20-50% manje nego njihove muške kolege, iako posjeduju iste strukovne kvalifikacije.

Žene slavenskih kultura često tumače ovo percepcijsko izvitoperivanje kao “pravilo” ili “zakon” ponašanja, nastavljajući time da podržavaju muške komplekse sažete u rečenici:”To je naš način života!” Prije godinu dana upravo iz ovog razloga sam se žestoko naljutila na jednog bosanskog autora nakalemljenog na Sarajevo iz svoje brdovite selendre, koji je zaboravio islamski princip skromnosti i umjerenosti u govoru, pa je sasvim neosnovano i neprimjereno napao Sarajevo i sarajevske žene – napad koji je imao za cilj sve Bosanke suvremenih shvatanja – kao “leglo nemorala” odražavajući upravo svoju ali i danas rasporstranjenu balkansku mušku uskogrudost kada je u pitanju emancipacija bosanskohercegovačke žene.

Ti i takvi autori ne mogu nikada u potpunosti shvatiti neiskazane boli bosanske majke koja je odgojila, vaspitala svoju djecu samo da bi ih poslala nekud daleko od sebe, sa nadom i materinskim halalom da će od njih “postati čovjek” u suvremenoj globalnoj materijalističkoj sredini, koja ne dijeli ništa od bosanskohercegovačke duhovnosti, zdravorazumskog pristupa i danas zatirane kulture. Ti i takvi muškarci ne mogu nikada u potpunosti shvatiti neiskazane strahove majki za njihovu žensku djecu koja su na školama, podstaknuta i motivisana majkinim tegobnim egzistiranje, ne bi li majci pomogli i olakšali veliko breme. Nikada oni ne mogu shvatiti strahovanja, samoce i muke bosanskih djevojaka i žena u dijaspori, u koju su otjerane veni nesredjenom ekonomskom situacijom, da se “snadju”, da “zarade” i da se vrate u domovinu – san koji se danas sve teze i sve manje realizuje a koje vrlo cesto danas zavrse iskoristene od strane materijalisticki nastrojenih bosanskih i hercegovackih muskih egoista, koji gledaju na stas, glas, dob i robu na nasim sestrama. Koje cijepaju svoje inostrane nadnice na dvoje u samoci neke jeftine stracare samo da bi mogle i dalje da salju majci i ostaloj familiji toliko potrebnu finansijsku podrsku.

“DA, SILOVALI SU ME!”

Pristati da svjedoči u Hagu je veoma hrabar, za mene i herojski korak naprijed za bilo koju Bosanku koja je postala žrtva bezumnog i genocidnog nasilja zna se koga i zna se kada. Ginoanihilatorski genocidni aspekt agresije na BiH, ispoljen kroz toliko brojne i redovito srpske konc-logore za silovanja, pored “pojedinačnih” činova grupnog nasilja koji su manje poznati, ali podjednako traumatični za svaku bosansku ženu koja je bila njegova žrtva je nanio ogromnu stetu Bosni-Hercegovini kao drustvu.

Jer svaka od ovih žena mora da nastavi živjeti svaki dan sa tim priznanjem – okružene djecom, ukoliko su sretnije preživjelim suprugom, braćom ili očevima, te zajednicom koja nema uvijek sluha niti svijesti da ih poštuje na način na koje one zaslužuju.
A kako bosanske kasabe, pogotovu one opoganjene četnickom čizmom i podjednako zločinačkom ideologijom, nisu ni blizu Sarajeva, Berlina ili Stokholma, gdje se sa simpatijom i razumijevanjem prihvata njihova pozicija, njihov svakodnevni život nije lahk.

Jer površni balkanski komunistički repertoar nije ni zagrebao talog muškog primitivizma a kamoli dao prostora za realnu emancipaciju bosanskohercegovačke žene. Zato su Bosanke kraljice u bosanskom domu. To je njihov domen u kome nas one odgajaju, vaspitavaju i formiraju kao ličnosti.
I zato su se one same za tu emancipaciju izborile – kroz genocide, ratove, agresije i pokolje, profil Bosanke kao nebrušenog dijamanta, gorskog kristala koji je iznio sve nedaće svih zala koje su poharale Bosnu-Hercegovinu je izapran njenom suzom, njenom mudrošću i njenom radinošću.
Bez ovih hrabrih Bosanki i Hercegovki, šta bi sa nama bilo?

Da nije “Majki i Žena Srebrenice”, žena pred čije porušene ali ipak povraćene domove zločinci iz Srbije, zločinci iz nakaradnog genocidnog entiteta postavljaju puške uperene na njihova vrata svaki dan proteklih par godina, mi bi davno izgubili Srebrenicu i Istočnu Bosnu. Ti zločinci bi se neometano šetkali po Bratuncu, Foči, Višegradu, Srebrenici, svaki dan pored onih istih hala gdje su ubijali svoje komšije. I sjedili bi rahat pored kafana i pjevaljki, lokali rakiju i fukali pogane cigare, prepričavajući jedan drugome po milioniti put ratne priče svojih nezdravih zagaðenih umova. No majke Bosanke se ne predaju. Iako sve boli. Svaki dan. svaki trenutak.

Da ove hrabre stoičke žene nisu rekle istinu, ovi nacionalistički silovatelji u službi nekog nižeg izopačenog boga bi upirali prstom u bosanske žene, ogavno se cerekajući onako kako to danas samo iz potaje rade. Ali ovako ne smiju. Ovako, danas su ti, na žalost u ogromnom broju, srpski sinovi zabilježeni u svjetskoj istoriji kao “napasnici”, “masovne ubojice”, “genocidni narod”, “ratni zločinci”. Danas su ovi srpski sinovi (i time indirektno i svi Srbi sa Crnogorcima koji su podržali ovu nezdravu ideologiju mržnje) prvi ljudi u istoriji čovječanstva osuðeni za ratne zločine seksualnog nasilja definisane kao zločin protiv čovječanstva – sistematska masovna silovanja, seksualno porobljavanjem, mučenje žena i djevojaka tokom agresije. A ovo je postalo jedino moguće zahvaljujući Bosanskama koje nisu ušutjele. Koje po mnogima nisu trebale govoriti. I zato su one danas naše heroine istorijskih procesa na kojima su Srbija I Crna Gora postale prve zemlje i narodi kojima se ikada kolektivno sudilo za genocid nad drugim narodom i zemljom. To što te dvije zemlje nisu osuðenje onako kako je trebalo, jeste posljedica aktuelne političke situacije u svijetu, a ne nepoznavanje činjenica i istine.

Mnoge Bosanke danas nemaju ništa. Mnoge od njih nisu još uvijek priznate kao žtve pa čak ni u ovom našem muški-preglasanom društvu, i pomoć ili podrška koju primaju je ili neodgovarajuća, ili nestalna, ili nedovljna. Ali Bosanke se ne odriču ničega.

I zato su milioni drugih Bosanki njima zahvalne jer su one koje su ostale u Domovini, progovorile, izborile se za svoje davno zasluženo mjesto u društvu i promijenile mnogo toga za sve nas, žene iz Bosne-Hercegovine.

IZVORI:

[1] http://www.womenwarpeace.org/bosnia/bosnia.htm
[2] “Jury Orders Former Bosnian Serb Leader to Compensate Rape Victims,” The Wašington Post, 11 August 2000
[3] “Report on the State of Human Rights in Bosnia and Herzegovina — January 2005”
[4] “Bosnia and Herzegovina: The Priority Reconstruction Program; Achievements and 1998 Needs”
[5]”January 2004 report of the Helsinki Committee for Human Rights in Bosnia and Herzegovina”
[6] US State Department: Bosnia and Herzegovina 2004

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Search
Search

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.