Smail Balić kao mislilac evropskog islama

Sandzak_outline
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Pišući nedavno (14. 3. 06) na stranicama ovog časopisa o godišnjici smrti rahmetli akademika prof. dr. Smaila Balića (tekst se još nalazi na linku Bošnjaci.net) i navodeći priznanja koja je još za života dobivao, prije svega od naučnih krugova i naučnika u svijetu koji su ga poznavali i cijenili, te državnih nagrada i priznanja od Republike Austrije, napisao sam pored ostalog i slijedeće:
“Jedino, kao i mnogi drugi zaslužni Bošnjaci, od svoje domovine Bosne i Hercegovinesvojih i svog naroda Bošnjaka, za koje je, kao niko do sada u svijetu, toliko brinuo i učinio, još ništa nije dobio, pa čak ni jednu prevedenu knjigu. Naime, “Kultura Bošnjaka”, koja je prvi put štampana 1973. godine u Beču, a na naš jezik je prevedena i štampana 1994. godine u privatnoj knjižari Hamidović iz Tuzle, kao i druge dvije, za sada uz “Kulturu Bošnjaka” jedine prevedene knjige na naš jezik: “Zaboravljeni islam” (izdata 2001. u Beču) i “Bosan u egzilu (izdata 1995. godine od strane Bošnjačkog kulturnog društva Preporod Hrvatske u Zagrebu). Po zaslugama, već je trebao u glavnom gradu BiH i Bošnjaka Sarajevu dobiti svoju ili naziv neke obrazovne ili kulturne institucije. Zašto je to tako, Bošnjacima neko mjerodavan, mora dati odgovor. Još čudnije zvuči, ako se zna da su za vrijeme bivše Jugoslavije mnogi Bošnjaci imali neprilika sa tajnom policijom ako bi se saznalo da posjeduje njegovu već spomenutu poznatu knjigu, «Kulturu Bošnjaka», objavljenu još daleke 1973. godine, a neki su i u zatvoru zbog nje zaglavili. O njemu se u tom vremenu u intelektualnim muslimanskim krugovima šaptalo, ali kada je došlo vrijeme, poslije pada komunizma, da ga se i njegovo ogromno znanje, naučno i stručno iskustvo iskoristi, od toga ne bi ništa. Niko se nije sjetio da ga pozove na Sarajevski univerzitet, da bar honorarno predaje na postdiplomskim studijama orijentalistike, islamske filozofije, arabistike, turkologije, mjestu, perspektivama i odnosu islama i muslimana prema Zapadu i obratno, pa čak ni na Fakultet islamskih nauka, gdje mu je prije svega bilo mjesto, ne samo da predaje studentima, već postdiplomcima i vodi buduće magistrante i doktorante. Siguran sam, da će veoma brzo doći vrijeme kada će se na njemu braniti magistarske i doktorske teze kod nas i u svijetu, a vjerovatno, prije u svijetu”.
Zaista nisam očekivao da će se moja predviðanja tako brzo ostvariti. Naime u Sarajevu se od 2-4 novembra održava meðunarodni Simpozijum o rahmetli Baliću pod nazivom: “Smail Balić kao predmislilac evropskog islama”. Simpozijum organizira Ured austrijske korporacije za nauku, obrazovanje i kulturu u Sarajevu u saradnji sa Univerzitetom u Beču i fakultetima na kojima je dr. Balić predavao. Pošto se Simpozijum održava u Sarajevu glavnom organizatoru su se pridružili i Fakultet islamskih nauka iz Sarajeva i Bošnjački institut u čijim prostorijama će se i održati navedeni Simpozijum. Time su se ostavrile moja predviðanja i sumnje da će se ovako nešto, kada je akademik Balić u pitanju, prvo desiti u inostranstvu. Drago mi je što su se naši austrijski prijatelji i Vlada Austrije na najljepši način sjetili svoga državljana i zaslužnog graðanina Smaila Balića, ali bi mi bilo još draže da su to prvo učinile državne i bošnjačke organizacije iz Bosne i Hercegovine, jer dr Balić je bio državni činovnik i zaslužni naučnik Austrije, ali je svojim djelom, prije svega, zadužio Bošnjake i svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu.
Dr. Smail BALIĆ

roðen 1920. god. u Mostaru; studij islamske teologije u Sarajevu; studij turkologije, arabistike i slavistike u Beču,
Leipzigu i Breslau (1941-45); promocija u Beču (1945); upravitelj biblioteke i zbirka arapskih rukopisa u Austrijskoj
Nacionalnoj biblioteci (1963-1984); umro 2002. god. u Beču.

geb. 1920 in Mostar (Bosnien-Herzegowina); Studium der islamischen Theologie in Sarajevo; Studium der Turkologie,
Arabistik und Slawistik in Wien, Leipzig und Breslau (1941-45); Promotion in Wien (1945); Leiter der Arabischen
Handschriftensammlung in der Österreichischen Nationalbibliothek (1963-1984); gestorben 2002 in Wien.

Njegova najpoznatija djela (meðu ostalih) / Seine bedeutendsten Werke (u.a.):
Das unbekannte Bosnien, Cologne, Weimar, Wien (1992); Der Islam im Spannungsfeld von Tradition und heutiger
Zeit, Würzberg, Altenberge (1993); Die Kultur der Bosniaken, Wien (1973 & 1978)) / Kultura Bošnjaka, Tuzla (1994);
Zaboravljeni islam, Wien (2000); Islam für Europa, Neue Perspektiven einer alten Religion, Wien (2001).

Bošnjački institut / Das Bosniaken Institut, Sarajevo
Pravni fakultet Univerziteta u Beču / Juridische Fakultät der Universität Wien
Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu / Islamwissenschaftliche Fakultät der Universität Sarajevo
Ured Austrijske kooperacije za nauku, obrazovanje i kulturu / Österreichisches Kooperationsbüro in Wissenschaft, Bildung und Kultur, Sarajevo
Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića i Ured Austrijske kooperacije za
nauku, obrazovanje i kulturu srdačno pozivaju na Meðunarodni simpozij povodom sjećanja na rahmetli dr. Smaila Balića.

2. – 4. novembra 2006.

Bošnjački institut
Mula Mustafe Bašeskije 21
71000 Sarajevo
U prilogu detaljan program. Molimo potvrditi dolazak
Tel (9.00-12.00): 033-552 777
E-mail: [email protected]
Das Bosniaken Institut – Stiftung Adil Zulfikarpašić und das Österreichische Kooperationsbüro in
Wissenschaft, Bildung und Kultur in Sarajevo laden zu einem
Internationalen Symposium zum Gedenken an Dr. Smail Balic herzlich ein.

2. – 4. November 2006

Meðunarodni simpozij / Internationales Symposium
Smail Balić kao mislilac evropskog islama
Smail Balić als Vordenker eines europäischen Islams
Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikaršpašića

Mula Mustafe Bašeskije 21
Sarajevo

2. – 4. 11. 2006

Simpozij organizovan u meðusobnoj saradnji / Gemeinsam veranstaltet von:
Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića / Das Bosniaken Institut – Stiftung Adil Zulfikarpašić, Sarajevo
Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu / Islamwissenschaftliche Fakultät der Universität Sarajevo
Pravni fakultet Univerziteta u Beču / Juridische Fakultät der Universität Wien
Ured Austrijske kooperacije za nauku, obrazovanje i kulturu / Österreichisches Kooperationsbüro in Wissenschaft, Bildung und Kultur, Sarajevo

PROGRAM / PROGRAMM
PLAN I PROGRAM SIMPOZIJUMA

2. 11. 2006.

18.30 Otvaranje simpozija / Eröffnungsfeier
Moderator: Mr. Samira Seferović, Ured Austrijske kooperacije
u Sarajevu / Österreichisches Kooperationsbüro Sarajevo

Dr. Bernhard Stillfried, Geschäftsführer der Österreich-Kooperation
in Wien / Predsjednik Austrijske kooperacije u Beču
Begrüßung / Dobrodošlica

Adil-beg Zulfikarpašić, Bošnjački institut /
Das Bosniaken Institut, Sarajevo
Moj prijatelj Smail Balić
Mein Freund Smail Balić

Dipl. Ing. Teufik Velagić, ehem. Mitbegründer des Muslimischen
Sozialdienstes Österreich / Suosnivač Muslimanske socijalne
službe Austrije
Smail Balić kao bosanski “Austrijanac“
Smail Balić als bosnischer “Altösterreicher“

3. 11. 2006

09.00 SMAIL BALIĆ KAO ISLAMSKI TEORETIČAR
SMAIL BALIĆ ALS ISLAMISCHER THEORETIKER
Moderator: muftija mr. Nedžad Grabus, Fakultet islamskih
nauka, Univerzitet u Sarajevu / muftija SLO / Islamwissenschaftliche
Fakultät, Universität Sarajevo / Mufti in SLO

prof. dr. Enes Karić, Dekan, Fakultet islamskih nauka, Univerzitet
u Sarajevu / Dekan, Islamwissenschaftliche Fakultät, Universität
Sarajevo
Način razmišljanja Balića kao bosanski primjer
islamskog modernizma
Die Denkweise von Balić als bosnisches Beispiel
für islamischen Modernismus

Dr. Lise Abid, Institut für Orientalistik, Universität Wien
Institut za orijentalistiku, Univerzitet Beč
Die muslimische Frau nach den Schriften von Smail Balić
Žena muslimanka u djelima Smaila Balića

prof. dr. Fikret Karčić, Pravni fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Juridische Fakultät, Universität Sarajevo
Austro-ugarsko naslijeðe i intelektualni horizonti dr. Smaila Balića
Österreichisch-Ungarisches Erbe und intellektuelle Horizonte
von Dr. Smail Balić

Dr. Jameleddine Ben Abdeljelil, Institut für Orientalistik, Universität
Wien / Institut za orijentalistiku, Univerzitet Beč
Balić als Humanist im Rahmen muslimischer Aufklärungsbewegungen
/ Balić kao humanista u okviru muslimanskih
prosvjetiteljskih pokreta

10.30 – 12.00 Diskusija / Diskusion
12.00 – 12.30 Pauza / Kaffee-Pause
Džuma / Freitagsgebet: 12.00 – 13.00

3. 11. 2006

14.30 SMAIL BALIĆ KAO BOSANSKI KULTURNI HISTORIČAR
SMAIL BALIĆ ALS BOSNISCHER KULTURHISTORIKER
Moderator: prof. dr. Lamija Hadžiosmanović

dr. Esad Kurtović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Philosophische Fakultät, Universität Sarajevo
Balić kao interpretator predosmanske bosanske historije
Balić als Interpret der vorosmanischen bosnischen Geschichte

prof. dr. Enes Pelidija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Philosophische Fakultät, Universität Sarajevo
Znanstveni doprinos radova dr. Balića u izučavanju
prošlosti osmanske Bosne / Der wissenschaftliche Beitrag der
Werke von Dr. Balić zur historischen Aufarbeitung des osmanischen
Bosniens

prof. dr. Zijad Šehić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Philosophische Fakultät, Universität Sarajevo
Balićeva ocjena austrijskog vremena u Bosni
Balić’ Einschätzung der Österreichischen Zeit in Bosnien

mr. Alaga Dervišević, Slobodni novinar i publicist, Wuppertal
Freier Journalist und Publizist, Wuppertal
Balićeva kritika jugoslavenskih vremena
Balić’ Kritik an der jugoslawischen Zeit

prof. dr. Ismet Bušatlić, Fakultet islamskih nauka, Univerzitet u Sarajevu
/ Islamwissenschaftliche Fakultät, Universität Sarajevo
Balićev doprinos istraživanju kultura Bošnjaka
Balić’ Beitrag zur Erforschung der Kultur der Bosniaken

16.15 – 16.45 Pauza / Kaffee-Pause
16.45 – 18.15 Diskusija / Diskussion

4. 11. 2006

09.00 SMAIL BALIĆ – NJEGOVE EVROPSKE I
MEDUNARODNE AKTIVNOSTI
SMAIL BALIĆ – SEINE EUROPÄISCHEN UND
INTERNATIONALEN AKTIVITÄTEN
Moderator: Mr. Enver Ferhatović, Postgraduate, Islamwissenschaftliche
Fakultät, Universität Sarajevo
Fakultet islamskih nauka, Univerzitet u Sarajevu

Dr. Salim Hadžić, Religionslehrer, Wien / nastavnik vjeronauke, Beč
Balić als Gründer des Moslemischen Sozialdienstes und sein Beitrag zur
Anerkennung der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich
Balić kao osnivač Muslimanske socijalne službe i njegov
doprinos priznavanju Islamske zajednice u Austriji

Dr. Salim Abdullah, Direktor Islamarchive Soest, Deutschland
Direktor „Islamarchive Soest“, Njemačka
Balić und der “Islam im Westen“
Balić i “Islam na Zapadu“

Ibrahim Kajan, pisac i pjesnik, Mostar, bivši glavni urednik “Behara“
Schriftsteller und Poet, Mostar, ehem. Chefredakteur von “Behar“
Suradnja Smaila Balića u zagrebačkom časopisu Behar
Die Mitarbeit von Smail Balić in der Zagreber Zeitschrift “Behar“

Prof. Dr. Rašid Durić, Institut für Slawistik, Lotman Institut,
Ruhr-Universität Bochum / Institut za slavistiku, Lotman Institut,
Ruhr Univerzitet Bochum
Duhovni most izmeðu “islamskog Orijenta“ i “hrišćanskog
Okcidenta“ prema Balićevoj monografiji “Kultura Bošnjaka“
Ein geistiger Brückenschlag zwischen ‘islamischem Orient’ und ‘christlichem
Okzident’ nach Balic’ Monographie “Die Kultur der Bosniaken“

Prof. Dr. Susanne Heine, Evangelisch-Theologische Fakultät,
Universität Wien / Protestantski teološki fakultet, Univerzitet Beč
Die Darstellung des Islams im Österreichischen Schulbuch/
Smail Balić als Berater bei einem Forschungsprojekt
Prikazivanje islama u austrijskim školskim udžbenicima
Smail Balić kao savjetnik u istraživačkom projektu

10.45 – 11.15 Pauza / Kaffee-Pause
11.15 – 12.45 Diskusija / Diskussion

4. 11. 2006

14.30 SMAIL BALIĆ U INTERRELIGIJSKOM DIJALOGU
SMAIL BALIĆ IM INTERRELIGIÖSEN DIALOG
Moderator: Petrus Bsteh, Kontaktstelle für Weltreligionen Wien
Kontakt ured za svjetske religije Beč

prof. dr. Salih Jalimam, Pravni Fakultet, Univerzitet u Zenici
Juridische Fakultät, Universität Zenica
Balićev interkonfesionalizam
Die Interkonfessionalität bei Balić

Dr. Jan Slomp, ehem. Vorsitzender des Islamkomitees der
Konferenz Europäischer Kirchen, Holland / Schweiz
bivši predsjedavajući Islamskog komiteta konferecije Evropskih
crkvi, Holandija / Švicarska
Balić als Teilnehmer christlich-islamischer Begegnungen
und Kongresse / Balić kao učesnik u hrišćansko-islamskim
susretima i na kongresima

prof. dr. Rešid Hafizović, Fakultet islamskih nauka, Univerzitet
u Sarajevu / Islamwissenschaftliche Fakultät, Universität Sarajevo
Smail Balić u dijalogu sa “drugima“
Smail Balić im Dialog mit “anderen“

mr. Nedžad Grabus, Fakultet islamskih nauka, Univerzitet u
Sarajevu / muftija SLO / Islamwissenschaftliche Fakultät, Universität
Sarajevo / Mufti in SLO
Balićevo razumijevanje teologije
Balić’ Verständnis der Theologie

Prof. Dr. Richard Potz, Institut für Rechtsphilosophie, Religionsund
Kulturrecht, Universität Wien / Institut za pravnu filozofiju,
religijsko i kulturno pravo, Univerzitet Beč
Ein Vermächtnis von Smail Balić: Die künftige Zusammenarbeit
zwischen der Universität Sarajevo und der Universität Wien
Nasljeðe Smaila Balića: Buduća suradnja izmeðu Univerziteta
u Sarajevu i Univerziteta u Beču

16.15 – 16.45 Pauza / Kaffee-Pause
16.45 – 18.15 Diskusija / Diskussion

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Search
Search

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.