Vizija je očuvanje bošnjačke nacionalne i bosanske državničke vrijednosti

Sandzak_outline
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Dana 26. februara 2006. godine, u društvenoj dvorani Sassella Park Hall, Deer Park, inicijativni odbor Udruženja Bošnjaka Australije je sazvao Osnivačku Skupštinu Udruženja Bošnjaka Australije (Australian Bosniak Association, ABA), a potom je u dvorani Islamskog centra Deer Park izabran i Upravni odbor Udruženja. U prikladnom ambijentu sa zastavama australskom, bošnjačkom i bosanskohercegovačkom cjelodnevni program je protekao u ugodnoj i tolerantnoj atmosferi, a prijatno je iznenaðenje bio veliki oDživ članova naše bošnjačke zajednice od kojih su se većina pridružila Udruženju. U prvom dijelu rada Skupštine učestvovali su mr. Rusmir Ahmić, mr. Suljo Hušidić, mr. Džavid Haverić, dr. Zlatan Kovač, Suad ef Ibišević, g-ða Zilha Ćufurović, mr. Midhat Fazlić, mr. Hariz Halilović i g-ðica Sanela Osmić. Vrijedi istaći da je cijelodnevni rad Skupštine vodio gosp. Nermin Muslimović koordinirajući njen rad i biranje Upravnog odbora.

Sa Osnivanivačke skupštine Udruženja Bošnjaka Australije

Imaju li Bošnjaci Australije dugoročne perspektive?

U svojim uvodnim riječima, predsjednik Inicijativnog odbora, mr. Rusmir Ahmić je govorio o Potrebi formiranja bošnjačkog udruženja. Već duže vrijeme se osjećala potreba za formiranjem autentičnog bošnjačkog udruženja u sklopu multietničkog mozaika Australije, pa se tim u vezi mr Ahmić zapitao: “Kakve su dugoročne perspektive nas Bošnjaka u Australiji? Koje su to nacionalne vrijednosti da po svaku cijenu želimo sačuvati u nama i našoj djeci? Moramo sebi priznati da ako se nastavi trend asimilacije prisutan kod Bošnjaka doseljenih u šesdesetim i sedamdesetim godinama jedan neznatan broj naše djece i unučadi će pričati bosanski, ići u džamiju, igrati bosanska kola, slušati Safeta ili Merlina, biti u stanju ispeći kahvu ili napraviti burek. Koliko će ih se imalo pitati odakle i zašto su im roditelji migrirali u ovu zemlju? Koliko će ih biti u stanju proučiti Fatihu ili Jasin na mezarima svojih roditelja? (…) Nacionalna samosvijest podrazumijeva samopuzdanje, hrabrost i sigurnost u svoje kvalitete… Mi smo narod koji tek treba definirati svoju nacionalnu strategiju opstanka kako u Australiji Čestitka Mešihata Islamske Zajednica Bošnjaka Australije u povodu formiranja Udruženja Bošnjaka Australije (ABA) UVJERENI SMO DA ĆE ABA POSTATI TEMELJNI STOŽER BOŠNJAKA AUSTRALIJEUvjereni smo da će većina Bošnjaka Australije kao i njihovi dobronamjerni prijatelji u vašem i našem novoosnovanom udruženju prepoznati sebe i svoje biće i pruziti vam nesebičnu moralnu i materijalnu podršku u radu i jačanju ABA koje je, posebice vašom zaslugom, odnedavno kvalitativno obogatilo pozornicu dijaspore Bošnjaka u Australiji. tako i u Bosni i Hercegovini”. U tom smislu mr. Ahmić je kazao da Udruženje Bošnjaka Australije, ima veoma bliske kontakte sa Kongresom Bošnjaka Sjeverne Amerike i sa Nacionalnom zajednicom Bošnjaka Hrvatske, kao i sa domaćim udruženjima: Društvom za prevenciju genocida, Fondacijom Pravda za BiH i Udruženjem nastavnika bosanskog jezika. Isto tako se očekuje bliska saradnja sa svim Bošnjačkim islamskim zajednicama, sportskim klubovima, kao i drugim organizacijama koje okupljaju Bošnjake u Australiji… ”Naša vizija je da Bošnjaci sačuvaju svoje nacionalne vrijednosti, te da kao uspješni i lojalni graðani budu uključeni u sve segmente australskog društva. Ovo možemo postići samo ako posjedujemo znanje, materijalnu sigurnost i nacionalnu samosvijest”. Završavajući svoje obraćanje mr. Ahmić se od sveg srca zahvalio prisutnima na dolasku i podršci ovoj bošnjačkoj inicijativi, usmjerenoj prema jačanju i prosperitetu Bošnjaka u Australiji.
Mr Suljo Hušidić je svojim govorom, ali i vizuelnom projekcijom stručno prezentirao i obrazložio plan i program Udruženja Bošnjaka Australije odnosno temu Organizacijska struktura, ciljevi i upravljanje Udruženjem, istakavši značaj neposrednijeg povezivanja naše zajednice sa australskim multietničkim i multikulturnim institucijma. Vizuelnom projekcijom je pojasnio strukturu udruženja koja je uraðena shodno australskim standardima za registraciju. Poseban akcent je dat na obrazovni karakter Udruženja. Mr Hušidić kao direktor obrazovnog instituta Wiseman Institute of Applied Learning je izrazio zadovoljstvo da može izaći u susret svim članovima Udruženja, a i široj bošnjačkoj zajednici.
Imam Islamske zajednice Deer Park, Suad ef. Ibišević, je izložio temu Islam kao ključni činilac u razvoju bošnjačke kulture osvrnuvši se na značaj islamskih vrijednosti u multireligijskim sredinama Bosne i Australije. Ef. Ibišević je spomenuo neprocijenjivi doprinos muslimana i Islama u različitim sferama ljudskog djelovanja, a posebice u vjeronauci, kulturi, arhitekturi i umjetnosti. Napomenuo je da jedan u nizu takvih radova predstavlja i knjiga dr. Smaila Balića Kultura Bošnjaka koja potvrðuje višestoljetni doprinos Bošnjaka. Prof. orijentalistike Nidžara Džana Čolić je takoðer dala svoj doprinos komentarišući o bošnjačkoj kulturnoj komponenti i bosanskom jeziku u bošnjačkoj dijaspori Australije.

Razvoj bošnjačkog identiteta

Historičar mr. Džavid Haverić je izlagao na temu Formiranje i razvoj bošnjačkog identiteta koju trebamo posmatrati kroz tri historijska konteksta: prvo ‘Bosna i bošnjaštvo nekad’, drugo ‘Bosna i bošnjaštvo jučer’ i treće ‘Bosna i bošnjaštvo danas’… U zadnjih 100 i više godina, tačnije od 1878. godine pa do kraja prošlog stoljeća Bošnjašvo kao etno-nacionalni pojam je bilo polurazumijevano, nedovoljno korišteno i skoro zaboravljeno…1992. godine agresija na Bosnu i Hercegovinu i muslimane je dodatno inicirala graðansko pravo muslimana da se deklarišu etno-nacionalno kao Bošnjaci. Prvo je Bosni 1992. godine priznata meðunarodna državnost, a već 1993. godine na Drugom Svebošnjačkom saboru je vraćeno nacionalno ime Bošnjak. Od 1991. je i službeno revitaliziran pojam bosanskog jezika u multilingvističkoj Bosni. To su zasigurno bili značajni historijski momenti u novijoj historiji Bosne i Bošnjaka, ali i onih ne-Bošnjaka bosanske orijentacije. Mr. Haverić je naglasio da su već od tada mnoge bosansko-muslimanske institucije službeno usvojile prefiks, odnosno ime ‘Bošnjački’, poput jedne od tada vodećih institucija Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca. Primjerice, Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca je objavilo više radova na engleskom jeziku upotrebljavajući adekvatan termin – The Bosniak…”Danas pojam Bošnjak ima šire značenje jer objedinjuje Bošnjake Bosne, Hercegovine, Sandžaka, Kosova, ostalih susjednih država na Balkanu i širom svijeta, pa tako i Australije. To je naročito bitno kada se radi o dijaspori, jer se, dakle, ne odnosi samo na geografski prostor Bosne…Bošnjak može biti vjernik musliman, poštovalac, odnosno ateista, te stoga biti Bošnjak je prevashodno etno-nacionalna, a ne ekskluzivno vjerska identifikacija. Simplificiranje višestrukih vrijednosti bošnjačkog identiteta, ili pak njegovo reduciranje naprosto je nepoželjno. Jasno, svaki Bošnjak i ne-Bošnjak Bosne, bosanske orijentacije, jeste istinski Bosanac. Mi Bošnjaci, istakao je mr. Haverić, smo evropskog porijekla čiji je identitet nastao iz islamske komponente, ali i u raznorodnosti multikulturnih istočno-zapadnih uticaja. Nijedna etnička zajednica nije apsolutno homogena, većina su raznorodne, meðutim nadamo se da je u našem procesu etno-nacionalnog sazrijevanja došlo novo vrijeme da se i mi u ovdašnjoj dijaspori artikulišemo adekvatnije tj. kao Bošnjaci. S tim u vezi ABA će svojom incijativom nastojati da razvija svijest o Bošnjaštvu, promovisati islamske vrijednosti i multikulturu, toleranciju, slobodarski duh, humanizam, kosmopolitizam, podršku prosperitetu matice domovine Bosne, ali i čvrsto držati do lojalnosti multietničkoj državi Australiji”.

Jedan od ciljeva osnivača je očuvanje bošnjačkog nacionalnog i bosanskog državničkog identiteta

Razumijevanja pojmova ‘pokornost’ i ‘sloboda’

Filozof dr. Zlatan Kovač, raniji student akademika dr. Muhameda Filipovića, je sa svog stajalista, posebice kroz kontekst etimologije, semantike i polisemije filozofski obrazlagao na temu Pokornost i sloboda i neposredni zadaci bošnjačke dijaspore u Australiji, istakavši potrebu razumijevanja pojmova ‘pokornost’ i ‘sloboda’ te da u tom smislu postoje i sličnosti kod različitih monotesističkih učenja. Podsjetio je da Islam znači ‘potpuna pokornost Bogu’, a musliman ‘osoba pokorna Bogu’. “Riječi ‘sloboda’ odgovara praslavenski korjen ‘suob’. Stara značenja su ‘neovisnost od vlastelina’ i ‘ono što je dopušteno’. Razvoj te riječi moguće je povezati s indoevropskim, baltoslavenskim i praslavenskim pridjevom ‘svoba’. Tome pojmu u engleskom jeziku odgovaraju freedom i liberty kojima dolikuju značenja ‘neovisnost’, ‘sloboda izbora’, ‘stanje ili kakvoća bivanja slobodnim’, ‘izuzeće od naDžora ili upravljanja koje provodi neka druga osoba ili moć’, ‘izuzeće od proizvoljnih ograničenja’, ‘odreðena graðanska prava’ itd. Pojmu liberty odgovara starofrancuski liberte od latinskog libertas, libertatis, njemu u grčkom dostoji eleutheria, hebrejskom hupashah, arapskome hurriyya”. Dr. Kovač je dalje istakao da “izmeðu ljudske slobode kao najvišeg etičkog ideala i univerzalne nužnosti koja postoji svuda u prirodi nalazi se razum kojem i ovom prilikom treba povjeriti ulogu nepogriješivog arbitra”. Zaželivši sa zadovoljstvom uspješnost u budućem radu ABA, dr. Kovač je dodatno istakao da Bošnjaci tebaju imati vlastitu svijest o svom identitetu i meðusobno raditi na prosperitetu bošnjaštva.

U periodu od 1992. do 1995., pola matične države Bošnjaka, Bosne i Hercegovine, je oteto i etnički očišćeno od Bošnjaka

Mr. Hariz Halilović govoreći na temu Bošnjaci predstavljaju integralni dio australskog multietničkog društva je istakao da je “u zadnjem ratu, koje ji u osnovi bio prije svega rat protiv Bosne i Bošnjaka, u periodu od 1992. do 1995., pola matične države Bošnjaka, Bosne i Hercegovine, je oteto i etnički očisćeno od Bošnjaka. Preko 2,2 miliona prisilno raseljenih, 200,000 ubijenih i oko 40,000 nestalih su samo dio ratne statistike u kojoj Bošnjaci prednjače daleko ispred svih… Danas su mnogi, tradicinalno-bošnjački, gradovi poput Višegrada, Foče, Zvornika, Bratunca, Srebrenice, Prijedora, Banja Luke, itd, mjesta u kojima su zatrti svi tragovi o Bošnjacima, njihovoj kulturi i historiji”. Mr. Halilović je dodao da onima koje zanima tematika iz historije Bosne i bošnjaštva preporučuje kapitalni rad, knjigu Historija Bošnjaka autora dr. Mustafe Imamovića…. Medutim, nastavlja mr. Halilović, “treba podsjetiti da su ljudi, pripadnici jednog naroda, i nositelji i kreatori kulture, te dok god postoji narod postojat će i kultura toga naroda. Kultura nije statičan fenomen nego proces koji se mijenja i nadopunjuje u svakoj generaciji. Mi Bošnjaci Australije smo imali sreću u nesreći da smo nakon preživljenih progona i napuštanja naše prvobitne domovine završili u zemlji u kojoj je multikultura zvanična državna politika. Bošnjaci svakako imaju šta ponuditi šarolikom multikulturnom mozaiku australskog društva. To su naš jezik, usmena i pisana riječ, naši adeti, bogata kulturna baština i prije svega ljudi – Bošnjaci i Bošnjakinje i njihova djeca – koji doprinose da Australija bude ono što jeste, prosperitetna i slobodarska zemlja svih ljudi i naroda koji u njoj žive. Mi našu kulturu i istinu o nama prezentiramo našim susjedima, prijateljima i kolegama, našim novim zemljacima Australcima raznih boja i imena, najviše direktno kroz druženja i razgovore. Mnogima od njih je već postala poznata bošnjačka gostoprimljivost i naša kuhinja. Ali isto tako i naša tragedija i istina. Pored toga o nama treba da govore i naše organizacije od sportskih i društvenih klubova do specifičnih udruženja i institucija. ABA upravo treba preuzeti vodeću ulogu u ovome”.

Iniciranje bošnjačke štampe

O ulozi i značaju bošnjačkih medija se ukratko osvrnuo mr. Midhat Fazlić kazavši da bi bilo dobro u sljedećim susretima govoriti o Važnosti razmjene informacija za napredak bošnjačke dijaspore. S tim u vezi, prof. Namik Omerspahić, inače dugogodišnji prosvjetni radnik, takoðer smatra potrebnim iniciranje bošnjačke štampe. Vrijedi istaći da je dugogodišnji društveni radnik u bošnjačkoj dijaspori gosp. Murat Mušović podržao sve inicijative koje su usmjerene na razvoj i promociju Bosne i bošnjaštva u Australiji. Na ovom historijskom skupu bošnjačke dijaspore u Australiji izabrano je članstvo Upravnog odbora u slijedećem sastavu: mr. Rusmir Ahmić – predsjednik, mr. Suljo Hušidić – potpredsjednik, prof. Nidžara Džana Čolić – sekretar, gosp. Nermin Muslimović – blagajnik, mr. Džavid Haverić – glasnogovornik, zatim Suad ef. Ibišević, dr. Zlatan Kovač, gosp. Murat Mušović, mr. Hariz Halilović, gosp. Ibrahim Karamujić, gosp. Galjan Čindrak, gosp. Mehmedalija Čivić, mr. Midhat Fazlić, gosp. Munib Ramović, gosp. Adis Fazlić, gosp. Tahir Bise, ing. Senad Makaš, prof. Namik Omerspahić i g-ðica Sanela Osmić.

Zajednički snimak nakon hajrli obavljenog posla

Asocijacija graðanskog i civilnog koncepta

Ova asocijacija je graðanskog, dakle civilnog koncepta, sa prevashodnim zadacima na očuvanju i adekvatnoj promociji Bosne i Bošnjaštva, plodotvornijem uključivanju bošnjačke etničke zajednice u multietnički i multikulturni mozaik Australije, kao i promociji tolerancije, meðusobnog razumijevanja i multikulture. Pored ostalih Statutom predviðenih društvenih aktivnosti Udruženje Bošnjaka Australije će raditi na pomaganju novopridošlih bošnjačkih useljenika, njihovoj integraciji u Australiji, humanitarnim aktivnostima, razvoju i promociji nauke, islamske kulture, umjetnosti, bosanskog jezika, sporta i bošnjačke tradicije. Takoðer, ovo uključuje neposredniju saradnju sa relevantnim multietničkim i multikulturnim institucijama Australije, saradnju sa državom Bosnom i Hercegovinom, te sširom bošnjačkom dijasporom Australije i svijeta.
Osim usvajanja pravilnika i ciljeva Udruženje Bošnjaka Australije je jednoglasno donijelo odluku o podržavanju inicijative Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike o osnivanju Svjetskog Kongresa Bošnjaka, zatim apelira na sve Bošnjake u Australiji da se odazovu na izbore u BiH, te da daju podršku Fondaciji Pravda za BiH. Ovom prilikom je objavljen i početak rada folklorne sekcije u sastavu Omladinskog Kluba. ABA se nada da će se u skorije vrijeme i u ostalim australskim državama Bošnjaci oformiti slična bošnjačka udruženja.
Ovom prilikom novoizabrani odbor Udruženje Bošnjaka Australije izražava zahvalnost svim članovima bošnjačke zajednice koji su se odazvali Osnivačkoj skupštini.

(Autor priloga je portparol Udruženja Bošnjaka Australije)

Redakcija web magazina BOŠNJACI.net upućuje srdačne čestitke osnivačima a novoformiranom Udruženju Bošnjaka Australije želimo uspješan i plodan rad.

Redakcija

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Search
Search

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.