BOSANSKA PIRAMIDA SUNCA JE PROJEKAT NEPROCJENJIVE HISTORIJSKE I KULTURNE VRIJEDNOSTI BOSNE I EVROPE

Sandzak_outline
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Poštovani Bošnjaci i graðani države Bosne i Hercegovine,

Satelitska topografija i snimci Bosanske piramide sunca
Sa zadovoljstvom Vam objavljujemo saopštenje za štampu koje u potpunosti potvrðuje da je “brdo Visočica” kod Visokog (BiH) ustvari jedna kolosalna graðevina – piramida, impozantnih dimenzija
Uskoro treba da zvanično započne sa radom Fondacija “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca”, sa sjedištem u Sarajevu, čiji je cilj otkrivanje i zaštita Kompleksa Piramide, u Visokom (Bosna i Hercegovina), ali i promocija i zaštita naše domovine kao unikatni arheološki dragulj.
Ovaj projekat ima ogromnu važnost za našu zemlju (kao reprezentativni čin u svijetu), ali i za nauku uopšte. U tom smislu bit će organizovano prikupljanje donacija i okupljanje zainteresovanih, da svojim znanjem, sposobnostima, entuzijazmom… učestvuju u ovom Projektu neprocjenjive historijske i kulturne vrijednosti (za Bosnu, Evropu…) i revolucije u svijetu nauke.
Novčana sredstva i aktivnosti su neophodna za daljnja otkopavanja i istraživanja jer je ovo ne vladina organizacija i zasad, bez svojih izvora finansiranja.
Ovaj dogaðaj, kojeg će prenjeti mnoge svjetske medijske kuće, je od izuztnog značaja za našu zemlju u kulturnom, naučnom, privrednom i promotivnom obliku, i stvarni razlog da postanemo svjesni ogromne vrijednosti naše države Bosne i Hercegovine, i ponosa što joj pripadamo.

Ovo je povod da vas pozovemo da učestvujete u promociji naše domovine i ovog Projekta vezanog za navedenu Fondaciju.

Aid Kurtović,
član Savjeta naučno-istrazivačke Fondacije
“Arheološki park: Bosanska piramida Sunca”

Analiza dr. Amera Smailbegovića, doktor geofizičkih nauka

Dodatni dokazi hipotezi da su brda Visočica i Plješevica kod Visokog kolosalne kamene strukture

Dr. Amer Smailbegović, doktor geofizičkih nauka i Sean Anklam, vodeći naučnici za daljinsko osmatranje u korporaciji Spectir u Nevadi (SAD), analizirali su satelitske i radarske snimke uzvišenja Visočica i Plješevica kod Visokog, za koje postoji sve više naučnih dokaza da predstavljaju prve evropske piramide. Korišteno je više satelitskih izvora visoke razlučivosti (NASA LANDSAT-7, Radarsat, Hyperion, Radarsko-Topografski podaci sa Space Shuttle misije SRTM i Orbview/IKONOS/Quickbird, komercijalnih satelitskih sistema). Na osnovu ovih podataka, koji su često nedostupni široj javnosti (zbog troška i zahtjevne kompjuterske obrade), zaključci su ohrabrujući.
“Čak i samo letimičan pogled na prikupljene podatke, ali i neke od prvih analiza koje smo uradili, već daju upečatljiv dojam da se radi o piramidama ili nekoj drugoj vještačkoj strukturi, vrlo pravilnih crta i kolosalnih razmjera”, zaključio je dr. Smailbegović.
Njihova kompanija Spectir ima elitnu klijentelu kao što su svemirska agencija NASA, razne agencije Američke vlade, Geološki Zavod Sjedinjenih Država (USGS), Federalna Agencija za zaštitu okoliša (EPA), kao i mnoge privatne institucije i univerziteti. U njihovu ekspertizu spadaju obrade satelitskih i zračnih podataka sa najmodernijih senzorskih kamera, tematske karte, te trodimenzionalne projekcije terena i objekata raðene u visokom detalju.
“Nasa lična impresija je da nema dvojbe da se oko Visočice nalazi neki vid antropogene strukture enormnih dimenzija, nastale kao proizvod djelovanja ljudske ruke. Strane uzvišenja”, prema istrazivačima dr. Smailbegoviću i Anklamu, “nisu prirodne, jer su vrlo pravilne, a iz iskustva znamo da priroda rijetko kada poštuje geometrijske teoreme i prave linije. Uz Visočicu (“piramida Sunca”) i Plješevicu (“piramida Mjeseca”) uočili smo i druga interesantna mjesta koja je teško zapaziti sa zemlje, meðutim sa satelitskih snimaka “bodu” oči.”
“Pronašli smo i treću sličnu anomaliju, jugoistočno, odnosno južno od Visočice i Plješevice koja možda predstavlja treću piramidu, a formira jednakostraničan trokut za Visočicom i Plješevicom. Sve tri strukture imaju jasno oblikovane strane i zaravnjene platoe na vrhu”, tvrdi bosansko-američki tim naučnika.
Trenutno, dr. Amer Smailbegović, Sean Anklam i stručni tim u kompaniji SpecTIR, na volonterskoj bazi, rade na sklapanju svih raspoloživih podataka u trodimenzionalnu kompjutersku mrežu i geografsku bazu podataka (GIS). Takoðe, u bliskoj budućnosti, vrhunskim satelitskim i geofizičkim metodama planirana je i analiza podzemnog kompleksa tunela koji, prema tvrdnjama vodećeg istraživača Projekta Semira Osmanagića, povezuje sve piramide i ceremonijalne objekte u Visočkoj kotlini.
Dr. Smailbegović je samo jedan od Bosanskih naučnika koji svojim entuzijazmom i ekspertizom doprinosi otkrivanju pune istine o najznačajnijem arheološkom spomeniku Evrope. Primjena najsavremenijih naučnih metoda biće putokaz u nastavku geološko-arheoloških istraživanja na Visočici koja će početi u aprilu 2006. godine.

Dodatne Informacije

Analizirali smo sljedece izvore podataka:

Topografske karte 1:50,000 iz javnog domena koje su pripremljene za mirovne operacije u Bosni i Hercegovini i orto-rektificirane zracne snimke razlucivosti 0.8m koji su snimani 1995, 1999, 2001, 2003 i inkorporirani u finalnu terensku bazu sa nivoom preciznoscti do +/- 1m. Ovi podaci su iz javnog domena i dostupni istrazivackim institucijama.

RADARSAT je satelitski sistem Kanadske produkcije i radi u C-talasnoj duzini radarskog spektruma ( 5.6cm talasna duzina) i razlucivosti od 8 – 30m na zemlji sa obzirom na duzinu promatranja terena. Radarski talasi se odbijaju od povrsine zemlje i daju dosta precizne topografske informacije o terenu ispod.
Dodatne informacije: kliknite na link ovdje

HYPERION je americki (NASA) hiperspektralni satelitski sistem, sto znaci da simultano snima teren u 220 raznih talasnih duzina (450nm – 2450nm) – od vidljivog dijela elektromagnetnog spektruma do infracrvenog. Na osnovu ovih informacija moguce je napraviti tematske karte kako odredjeni materijali na povrsini zemlje odbijaju suncevu energiju. Na osnovu odbijene energije moguce je napraviti razliku izmedju minerala, umjetnih objekata, razlicitih vrsta vegetacije i sl.
Dodatne informacije:
kliknite na link ovdje

Dr. Amer Smailbegović ( 30 ) porijeklom je iz Zenice. U Americi je od 1991. Trenutno živi u Renou, država Nevada. Obranio je doktorat iz geofizike na Univerzitetu u Nevadi (2002) . Zaposlen je u kompaniji SpecTir kao naucnik za geofiziku i daljinsko osmatranje. Radio je za NASA-u u Johnson Space Centeru u odjelu za mikrogravitaciju i zračne testove na avionu KC-135, analizi podataka sa Clementine – satelitske misije na Mjesec, a istodobno je i bivši pilot ratnog zrakoplovstva. Dr. Smailbegović bavi se aktivnim istraživanjem u primjeni daljinskog osmatranja u pronalaženju zaostalih mina, aplikacije geofizičkih metoda u pronalaženju mineralnih resursa i arheoloskih lokaliteta.
Sean Anklam (24) je Amerikanac, ali odnedavno i entuzijasta za Bosanske Piramide. Zaposlen je u kompaniji SpecTIR kao naucnik za Specijalne Projekte i Geo-matematiku. Svoje znanje i struku je stekao nakon 6 godina provedenih u Marincima, u zabitim krajevima svijeta gdje je radio kao topograf, kartograf, strucnjak za geofiziku i spektroskopiju . Trenutno se bavi istrazivanjem na polju geografskih baza podataka i pronalazenja novih matematickih teorema za analizu geofizickih podataka.
LANDAT-ETM i ASTER su americki (NASA) sateliti namjenjeni za geoloska osmatranja, sateliti simultano snimaju teren u par talasnih duzina u vidljivom, infracrvenom i termalnom dijelu elektromagnetnog spektruma. Razlucivost na zemlji je od 15 – 60m u zavisnosti od talasne duzine osmatranja. kliknite na link ovdje i kliknite na link ovdje

Orbview/IKONOS/Quickbird su komercijalni osmatracki sateliti, visoke razlucivosti, ali samo u dijelu vidljivog spektruma. Ovi sateliti se koriste kada su potrebni detalji.
Dodatne Informacije: kliknite na link ovdje

SHUTTLE RADAR TOPOGRAPHY MISSION (SRTM) – je NASA-in project gdje se koristio Space Shuttle kao platforma za radarsku interferometriju (radarsko slikanje terena iz dva razlicita ugla) kako bi se dobila topografska informacija terena velike razlucivosti. Ovakvi podaci su neophodni za stvaranje digitalne, trodimenzionalne mreze. Razlucivost ovih podataka je od 2 – 10m (u zavisnosti od namjene). Analizirani podaci sa topografsku mrezu nad Visocicom su razlucivosti od 5m.
Dodatne informacije: kliknite na link ovdje

Izvod iz analize (strucni izvjestaj ce biti pripremljen kad su svi podaci detaljno analizirani):

Koristeci digitalnu topografsku mrezu i orto-rektificiranu zracnu sliku, gdje svaki slikovni element (piksel) sadrzi geografske koordinate i nadmorsku visinu, napravljena je bazna podloga terena, na koju se lako dodaju dodatne informacije sa satelitskih sistema. Na ovu postojecu trodimenzionalnu mrezu, prvo smo dodali satelitske snimke razlucivosti od 30m i smanjili utjecaj vegetacijskog pokrivaca (digitalno smo oduzeli sve sto je i nalik vegetaciji) sto nam je dalo dobar pregled lokalne topografije, bez “omeksavajuceg” utjecaja koju vegetacija cini nad terenom. Na ovu mrezu smo dodali radarske podatke razlucivosti 10m. Radarski zrak 5.6cm talasne duzine u stanju je probiti odredjeni nivo povrsine (barem par centimetara) u suhim vremenskim uslovima.
Radarski satelitski podaci prikupljeni nad Bosnom i Hercegovinom podudarali su se sa izrazito suhim Augustom i Septembrom 2003, tako da su radarski podaci bili detaljniji nego sto je ocekivano. Analiza radarskih podataka pokazala je dvije izrazito ravne i trouglaste povrsine nad sjevernom i istocnom stranom Visocice, te zapadnom i juznom stranom Pljesevice. Uocili smo i trecu slicnu anomaliju, jugoistocno, odnosno juzno od Visocice i Pljesevice koja mozda predstavlja trecu piramidu, a formira jednostranican trokut za Visocicom i Pljesevicom. Sve tri strukture imaju jasno oblikovane strane i zaravnjene platoe na vrhu.
Kolor satelitska fotografija razlucivosti 1m je registrovana sa baznom podlogom i predstavljena u trodimenzionalnom formatu sa razlicitim kutovima plasticne iluminacije (“umjetno osvjetljenje”). Ovom tehnikom je moguce “osvijetliti” dijelove koji se prirodno nalaze u sjeni ili je pogled blokiran nekim drugim vecim objektom (npr. obliznjim brdom ili planinom). Osmatranjem iz raznih uglova jasno je primjetno da Visocica i Pljesevica predstavljaju izolirane strukture, a slicno se moze primjetiti i za trecu, zasad neimenovanu strukturu juzno od prethodne dvije. Za razliku od prirodnih brda, Visocica i Pljesevica su odjeljene od okolnog krajolika i imaju tacno orjenitrane strane koje se podudaraju sa stranama svijeta. Juzni i zapadni dio Visocice izgledaju kao da su pretrpjeli znatniji vid erozije, a prisustvo i moguca seizmicka aktivnost vjerovatnog geoloskog rasjeda neposredno na jugoistoku Visocice je mozda pridonjelo razaranju juzne i zapadne zone. Strane Pljesevice su daleko vise oblikovane erozijom, ali imaju uocljiviji “piramidalni” oblik kada su promatrane iz raznih kutova.
Dalja analiza hiperspektralnih satelitskih podataka ce utvrditi tacni sustav materijala prisutnog na povrsini, a dalja obrada radarskih podataka sa drugim raspolozivim geofizickim podacima trebala bi da rasvjetli uocene anomalije na sjeveru Visocice i zapadu Pljesevice koje sugeriraju prisustvo tunelskih sustava. Uocene anomalije su linearne strukture prisutne na radarskim podacima, ali ne i na satelitskim snimcima iz “vidljivog” dijela spektruma. Trenutni postulat je da su radarski zraci “probili” jedan dio suhe povrsine te da su uocljive podzemne strukture.

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Search
Search

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.