Postojanje Bošnjaka

Sandzak_outline
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Na području Bosne su živjeli jako dugi Iliri te manje Kelti i Goti. Iliri se prvi puta bilježe oko Drugog milenijuma p.ne. Njihova kultura prvenstveno trgovanje je bilo vrlo razvijeno što dokazuje istraživanja kod Trebinja gdje se nalaze u grobnicama Ilira materijali iz Grčke i drugih djelova svijeta do kojih nebi mogli doći bez dobre trgovine, za ovo ima i još dokaza. Iliri su imali više plemena koja su naseljavala područje današnje Bosne i Hercegovine. Poznato da su većinom bili miroljubivi narod ali su u slučaju agresije jako dobro se branili i bili odlični i surovi ratnici. Vjerski, Iliri su imali više vjerovanja a možda najpoznatije je vjerovanje u božanstvo zvano “Silvan” i Dijanu (Thanu). Vjerovali su i u gorske vile, nimfe. Koji su im stitili potoke, izvore i pećine. Oko 20 stoljeća Iliri su uživali nezavisnost uz manje dijelove Kelta i kasnije Gota koji su se sa njima mješali.
Ali, krajem pošle ere rimsko carstvo pokušava osvojit Ilire poslije čega se oni surovo suprostavljaju, pa i poslije okupacije većine današnje Bosne i Hercegovine Iliri su sa voðama Botonom i Pinezom podigli veliko pobunu za koju je rečeno da je bila najteži rat kojeg su Rimljani ikada vodili osim onog sa Kartagom. Poslije gušenja pobune i totalne okupacije uspostavljaju se ilirske države koje se ujedinjuju u Iliriju. Za nju se vjeruje kao i za cijelo ilirstvo da joj je srce bilo u Bosni. Iliri su postali vrsni ratnici rimske armije i jedni od najstrašnijih. Sa slabljenjem rimskog carstva sve više naroda upadaju u Bosnu ali je Iliri uvijek brane da bi oko 7. stoljeća skupa sa Avarima došli Slaveni. Oni su (Slaveni) imali tako jak uticaj da je ilirsko stanovništvo prihvatilo slavenski jezik.
Na pitanje zašto imamo više teorija.
Prvo se mora reći da su države oko Bosne sve bile države gdje se govorio slavenski jezik. Da bi Iliri trgovali što su i radili vjerovatno su morali učit i jezik.
Ako je prihvaćeno hrišćanstvo vrlo je vjerovatno da je crkva bila slavenska i da su tako Iliri isto taj jezik ucili.
Jedan manji dio Slavena je i usao u Bosnu te su mozda imali dobar sistem obrazovanja kojim su širili jezik.
Vazno je napomenut da su Iliri već od oko 7. stoljeća p.n.e. imali jako narodno organizovanje, a možemo vidjet sa mnogi ilirski plemići prihvataju slavenske titule pa se može i govorit o tome da je po dogovoru se širio slavenski jezik kako bi se Iliri očuvali i smirili stanje.
A mozda su svi ovi faktori zajedno uticali na to da su Iliri skupa sa ostalim autohtonim narodima prihvatili južnoslavenski jezik.
Poslije ovoga ime područja vjerovatno oko rijeke Bosne dobija ime Bosna što potiče od ilirske ili avarske riječi Bosona što znači tekuća voda. Ovaj je naziv očito označavao rijeku Bosnu ali kasnije i područje oko nje.
Poslije da područje dobija ime “Bosna” narod u njoj (praktički i dalje isti i sa velikom srodnosti) daje sebi ime Bošnjani, ovo dolazi od imena Bosna. Znači Bo-sna, Bo-šnjani. Ovo dokazuje da su Iliri kao i Slaveni i drugi poslije prihvatanja slavenskog praktički bili jedan narod koji se isključivo vezao za područje u kojem živi – Bosna. Za razliku od Srba i Hrvata koji većinom i tada se identifikuju po plemenima i takvim stvarima.
Dokaza bošnjanskom narodnom imenu ima masa, da kažemo Bošnjani sa razvijanjem feudalnosti i za to vrijeme modernog sistema uspjeli su domovinu Bosnu osamostalit od Bizanta, Rima i drugih okupatora te totalno sami sa njom upravljati. Na njihovim nadgrobnim spomenicima stećcima (kojih ima oko 50-60000) je više puta ispisano “Dobri Bošnjani”. Razlog ovoga “dobri” je što su bili jako miroljubivi i kao taki su bili poznati a i sami sebe tako nazivali. Bošnjani su uspostavili vladavinu banova od kojih je prvi poznat državni vladar bio Ban Borić. Možda najpoznatiji je onda bio Kulin Ban. Banova je još bila masa sve dok nije Ban Tvrtko I Kotromanić sebe krunisao kraljem poslije čega Bosna postaje kraljevina i svi njeni kasniji vladari kraljevi. Kralj Tvrtko I Kotromanić je od Bosne napravio najmoćniju državu na Balkanu. A njen mozda najbliži saradnik (skoro cijela Evropa je bila protiv nje) je bio Dubrovnik.
U povelji Bana Stjepana II Kotromanića (jednog od bošnjanskih vladara) koju je on izdao Dubrovčanima “Ako ima Dubrovčanin koji želi pravdu nad BOŠNJANINOM nek doðe pred gospodina bana”. Bošnjansko ime se vidi i u mnoštvu drugih dokumenata kao i ime bosanskog jezika (naručito u djelima franjevaca). Vjera je bila osobna stvar Bošnjana i nije odlučivala njihovu narodnu pripadnost.

Sredinom 15. stoljeća Bosnu je osvojilo Osmanlijsko carstvo. Sada dolazi do promjena u bosanskom jeziku tako da se narodna imena na “ak” kao Poljak, Slovak… više upotrebljavaju. Tako postepeno Bošnjanin postaje Bošnjak i Bošnjani Bošnjaci.
Većina Bošnjaka počinju prihvatati islam, ali nema dokaza da je teklo nasilno. Kao prvo vidimo da je prihvatanje pošlo tek oko 30-40 godina poslije osvajanja a da je teklo nasilno došlo bih odmah. Zašto bi Turci tolko čekali. Onda znamo da je Bosanska crkva vec slabila i njeni vjernici (bogumili) su možda znali da će im vjera ili bar centar vjere (Crkva) nestat pa su dobrovoljno prihvatili islam. Isto tako znamo da su gradovi graðeni sa džamijom u centru pa je možda stanovništvo se tako bližilo islamu.
Bošnjaci muslimani su sa islamom ušli u orijentalni civilizacijski krug i on je ušao u skoro sve aspekte bošnjačkog narodnog kruga i dobrovoljno je prihvaćen i od Bošnjaka drugih vjera kojih je bilo isto jako puno u ovo vrijeme. Opet, svi Bošnjaci su bili jedinstven narod.
Orijentalstvo je više vezalo Bošnjake za Osmanlijsko carstvo nego za evropske sile pa su mu izrekli i lojalnost poslije čega mnogi od njih (prvenstveno plemici) dobijaju pravo da nose titule Osmanlijskog carstva kao beg, aga, paša…
Ovo je dovelo do velike samouprave Bošnjaka (ejaleta) i oni su skoro cijelo osmanlijsko doba se sami o sebi brinuli jedino je Sultan imao glavno moć i njemu su se isplaćivali porezi.
Mnogi Bošnjaci su postali i moćni u Istanbulu pa je i Mehmed-paša Sokolović postao Veliki Vezir i čak jedno vrijeme sam upravljao cijelim carstvom. Bosanski jezik je bio jedan od službenih. U ovo vrijeme je da kažemo Bošnjak zauzeo Kairo. Jedan od glavnih vojskovoða Osmanlija je bio Bošnjak. Bošnjaci zaista nisu bili okupirani narod nego pravi dio Osmanlijskog carstva-jedan od njegovih naroda. Bosanski ejalet je nekad dostizao veličine veće od srednjovjekovne Bosne i uticaj Bošnjaka u cijelom carstvu je bio znatan.

Tek kasnije moderne nacionalne organizacije Srba i Hrvata uspjevaju većinu nemuslimanskih Bošnjaka odvojit u svoju naciju i totalno uništit i zabranit slavno bošnjačko narodno ime. O njemu i iz osmanlijskog doba ima mnoštvo dokaza kao razne izjave plemića i pjesme.
Da kažemo fratar Ivan Frano Jukić je svoje bošnjastvo izjavljivao uzmajući ime “Slavoljub Bošnjak” i pišući pjesmu Bošnjacima kao što je to uradio i Safvet-beg Bašagić gdje se suprostavljaju nametanju srpstva i hrvatsva Bošnjacima, pa je Bašagić i osnovao društva Behar, Gajret…. Pjesma Muse Ćamiza Ćatića je isto primjer ili čak pisana djela Vuka Karadžića i Ilije Garašanina jednih od tvoraca fašističkog veliko-srpstva. Isto tako je važno reći da su Turci krajem osmanlijskog doba počeli sa turcizacijom carstva ugrozavajući ne-turke. Pa su i Bošnjaci kojima su se počeli nameteti porezi i smanjivati samoupravu te su Bošnjaci digli veliku pobunu sa voðom Husein Kapetanom Gradaščevićem. Uprkos da su izgubili poslije proglašavanja bosanske autonomije u čuvenom razgovoru Husein Kapetana Gradaščevića sa turskim beglerebegom koji je poricao i Bosnu i Bošnjake a Gradaščević se herojski njemu suprostavljao i tvrdio istinsko postojanje Bosne i Bošnjaka.
Nažalost Bošnjaci su izgubili svoje nacionalno ime. Već 1912. godine vidimo okupacije bošnjačkog Sandžaka i teške zločine i genocid nad Bošnjacima koji su meðu Srbima i Hrvatima smatrani “poturicama”. U Prvom svjetskom ratu kod Goražda Srbi vrše istrjebljenje Bošnjaka. U kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (gdje su Bošnjaci?) Bošnjacima su javno oduzimana imanja i tjerani su u siromaštvo. U Drugom svjetskom ratu četnici žele istrjebit Bošnjake a i mnogi Bošnjaci počinju se deklarirati kao Hrvati, tako da jednim manjim dijelom se uključuju ustaški pokret, dok u većim dijelom Bošnjaci se priključuju narodnooslobodilačkom pokretu, odnosno u Partizane i prolivaju krv za osloboðenje. Tada, iako im je obećano, Sandžak ipak ne dobija autonomije, a Bošnjacima se osporava pravo na nacionalno ime, bosanski jezik…
Konačno 1992. godine Bošnjaci stvaraju nezavisnost Bosne i Hercegovine. Tada i udara konačni udarac i pokušaj istrjebljenja i stvaranja “velikih” srpskih odnosno hrvatskih država. Bošnjaci su goloruki dočekali i četničku i ustašku artileriju koja je okupirala BiH. Srbi i Hrvati tada fašisti su krvavo stvarali koncetracione logore u kojima su vodili na premlaćivanje, silovanje, sjecanje živih ljudi, električne šokove, spaljivanje ljudi i masa samo zato što su Bošnjaci. Tu stavljaju i druge po njima nepodobne. Opet Bošnjaci organizuju anti-fašističku i narodno-oslobodilačku borbu stvaranjem Armije Republike Bosne i Hercegovine koja se goloruka organizira i pruža žestoku odbranu i zaustavlja četnički i ustaški prodor i agresiju. Agresori su pokušavali da odbranu slome ali NE!!!! Armija BiH je herojski branila i na kraju započela konačno osloboðenje Bosne i Hercegovine da se meðunarodna zajednica i drugi nisu upetljali. Od Ujedinjenih Nacija proglašenoj sigurnoj zoni Srebrenica Srbi su u genocidu ubili više od 8000 bošnjačkih civila poslije okupacije grada 1995. godine što je najveći zločin genocida u Evropi poslije Drugog svjetskog rata.
Opet Bošnjaci danas opet imaju svoje nacionalno ime i bore se za slobodu i sebe i svoje domovine kao i drevnog Sandžaka.
Nesmiju se nikada zaboraviti šehidi i poginuli boric, kao i preživjeli borci. Jer su se goloruki organizovali i pružili odbranu daleko nadmoćnijem agresoru te ne samo odbranili naše slobodne dijelove nego započeli i oslobaðanje okupiranih. Zato se mora i spomenut glavni komandat odbrane i prvi predsjednik Predsjednistva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović koji je i zaslužan za nezavisnost BiH.
Bošnjaci su bili, jesu i sada i ostat će svoj narod odnosno nacija sa kulturom, jezikom, vjerom, državom i masom drugog i sada kada su slobodni nema više agresora i njihovih agresija i istrjebljenja, još Bošnjaci nisu skroz slobodni. Neće biti dok je “Republike Srpske” ili šahovnice na federativnom grbu. Bosna i Hercegovina je uvijek bila i bit će domovina Bošnjaka. To znači Bošnjaka gdje god žive, koje su god vjere, bogati i siromašni… Drugi mogu biti manjiski narodi ili pak nacionalne manjine kao što su to Bošnjaci u Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj. Bošnjaci su danas skoro slobodni ali još malo i konačno osloboðenje i priznanje će se desit. A zločinci dobit svoju kaznu jer Bošnjaci ne žele osvetu nego PRAVDU!!! Bošnjaci sirom svijeta su vezani za domovinu Bosnu i drevni Sandžak i vječno će to biti. Da ponovimo riječi Beglerbega i Husein Kapetana Gradaščevića:
Nema više Bosne Huseine, gineš za državu koja nije ikada postojala niti će.
Ima Bosne beglerbeže, i Bošnjaka u njoj. Bilo je prije vas i ako Bog da biće i poslije vas!

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Search
Search

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.