Ljiljani i polumjesec

Sandzak_outline
Novo!
Close
Sačuvajte članke sa nalogom

Nakon što se prijavite preko Cafe Sandžak, možete sačuvati priče i lako ih pregledavati kasnije na bilo kojem uređaju.

Ljiljan potiče iz srednjeg vijeka kada je Bosna bila najmoćnija država na Balkanu i kada je s njom vladao Kralj Tvrtko I Kotromanić. Kralj Tvrtko I Kotromanić je uveo “Zlatne ljiljane” kao simbol Bosne i s time i Bošnjana (predaka Bošnjaka), porijeklo “Zlatnog ljiljana” kao simbola nije skroz jasno. Neki tvrde da potiče iz ugarskog anzuvijskog kraljevsta ali pošto je Kralj Tvrtko I Kotromanić imao problema sa njima kada su u početku njegove vladavine htjeli prisvojiti Bosnu svome kraljevstvu to nije tolko vjerovatno. Nego mjesto toga sa 90% sigurnošću se može reći da je “Zlatni ljiljan” autohtoni bosanski simbol, jer se u Bosni znalo da ima posebna vrsta ljiljana što je zapisano i u latinskim vrelima (Lilium Bosniacum), te su zlatni ljiljani inače u svijetu simbol čistoće, a Bošnjani su bili poznati kao “Dobri Bošnjani” znači možda se to identifikovalo sa “čistim” te je ljiljan možda i ranije upotrebljavan kao simbol. Ali se možda nije upotrebljavao od cijelog naroda nego od pojedinih banova za svoje banovske porodice ili krajeve Bosne u kojima vladaju. Ali ih je Kralj Tvrtko I Kotromanić jedan plemeniti Bošnjanin uveo kao simbol za cijeli narod i državu Bosnu kada je ona bila najmoćnija država na Balkanu. Grb “Zlatnih ljiljana” stvoren od kraljevske porodice Kotromanić se sastojao od šest “Zlatnih ljiljana” na plavoj podlozi, ovaj grb je bio i grb Bosne i Bošnjana. To on i ostaje sve dok su Turci osvojili Bosnu da bi kada je Bosna i Hercegovina postala nezavisna drzava 1992. godine od strane Alije Izetbegovica i SDA bili stavljeni opet kao simbol Bosne i Hercegovine i Bošnjaka. Zastava Bosne i Hercegovine se sastojala od grba “Zlatnih ljiljana” na bijeloj podlozi, ovo je bila i zastava Armije Republike Bosne i Hercegovine kada je u agresiji na Bosnu i Hercegovinu branila Bosnu i Hercegovinu. On je i uklesan na grobove bosanskih poginulih boraca kao simbol bošnjaštva. Kasnije, poslije agresije na Bosnu i Hercegovinu, odnosno na pregovorima u Daytonu, zbog protesta Srba i Hrvata zastava Bosne i Hercegovine je zamjenjena novom, dok je zastava sa “ljiljanima” preimenovana u nacionalnu zastavu bošnjačkog nacionalnog korpusa.

Vječiti simbol

“Zlatni ljiljani” opet ostaju vječiti simbol Bošnjaka ne samo kao njihov prirodni simbol nego i kao sjećanje na vrijeme kada im je domovina bila najmoćnija na Balkanu i njenih kasnijih borbi a i svijetlih dana sve do herojske odbrane u zadnjoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Kao nacionalni simbol ljiljan se nije izgubio, nego se i danas može pronaći u najvećem dijelu bošnjačke javnosti, a predstavlja jedinstven i nacionalni duh bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini i šire, te njegovu privrzenost krugu evropske obitelji naroda.

Polumjesec danas

Polumjesec je jedan od glavnih simbola Bošnjaka, prvi put se pojavljuje nakon što je Bosna postala dio Osmanlijskog carstva. Naime, uprkos velike samouprave Bošjaka u formi ejaleta, zlatni ljiljan se prestaje upotrebljavati jer je vjerovatno budio sjećanja na nezavisnost i tako nije bio priznat od Turaka. Bosanskom ejaletu je dodjeljen simbol Osmanlijskog carstva – polumjesec. Zastava Osmanlijskog carstva je bila bijeli polumjesec i zvijezda na crvenoj podlozi, a potiče od simbola islama, odnosno polumjesec i zvijezda. Simbol je od Bošnjaka sa uključivanjem u orijentalni civilizacijski krug prihvaćen, no “prepravljen” u bijelog polumjeseca i zvijezdu na zelenoj podlozi. Od tada se zeleno većinom na Balkanu veže za Bošnjake. Ovaj simbol je postao simbol bosanskog ejaleta, te je to bio kao i simbol Bošnjaka cijela četiri vijeka. U pokretu za autonomiju Husein-kapetana Gradaščevića kao i kasnije za vrijeme kratke državne nezavisnosti, zastava Bosne je bila ista samo sa zlatnim polumjesecom i zvijezdom ali je ukinuta sa Austro-Ugarskom okupacijom. Kasnije prva bošnjačka stranka, SDA, upotrebljava zeleni polumjesec na bijeloj podlozi sa zelenim trakama kao simbol, te ga i 1992. godine stavlja kao narodnu zastavu Bošnjaka, iako je kasnije zlatni ljiljan puno više upotrebljavan kao narodni simbol.

Danas Islamska Zajednica Bosne i Hercegovine upotrebljava zastavu sa bijelim polumjesecom i zvijezdom na zelenoj podlozi kao svoju, dok nacionalna zastava Bošnjaka u Sandžaku, odnosno u Srbiji i Crnoj Gori kombinuju ljiljan i polumjesec na svojoj zastavi, gdje na Kotromanićevom grbu umjesto šest zlatnih ljiljana, leže tri zlatna ljiljana sa tri zlatna polumjeseca na zelenoj podlozi. Na grbu Federacije BiH, kao simbol Bošnjaka, se nalazi zlatni ljiljan na zelenoj podlozi koja dolazi sa zastave polumjeseca. Polumjesec danas isto obilježava orijentalnost Bošnjaka kao i islamsku vjeru oko 90% Bošnjaka.

Heftični bilten

Nikad više ne propustite veliku priču od Sandžaklije. Prijavite se za Heftični Bilten i svake hefte primajte e-mail s pričama koje morate pročitati.

Čitajte više

Search
Search

Slušajte audio izdanja magazina Sandžaklija

HEFTIČNI BILTEN

Prijavom na Heftični Bilten slažete se sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti.